KAŠTEL NA VRHUNCU: oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih

Izložba 23.06.2021. - 31.07.2021. Knjižnica Božidara Adžije Stella Fatović-Ferenčić, Silvija Brkić Midžić
Hrvatski muzej medicine i farmacije prvi je muzej znanosti u sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a osnovan je 2014. godine s ciljem prikupljanja, čuvanja, dokumentiranja i prezentacije hrvatske medicinske i farmaceutske baštine. Inicijalni muzejski fundus čini zbirka Odsjeka za medicinske znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti HAZU, koja je stvarana od tridesetih godina prošlog stoljeća do danas zalaganjem generacija profesionalaca i entuzijasta na području povijesti medicine i farmacije. Stručni i znanstvenoistraživački rad Muzeja temelji se na suradnji s Odsjekom za povijest medicinskih znanosti. U cilju razvoja muzejske djelatnosti i upotpunjavanja muzejskog fundusa uspostavljena je suradnja s hrvatskim medicinskim i farmaceutskim ustanovama, tvrtkama i društvima. Iz takve razvojne strategije Hrvatskog muzeja medicine i farmacije potekla je i ideja o izložbi Kaštel na vrhuncu: oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih, koja je realizirana 2016. godine u suradnji s Plivom (nasljednicom Kaštela).
Na ovoj studijskoj izložbi predstavlja se građa iz fundusa Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU: reklamne razglednice, primjerci ambalaže lijekova, liječnički dnevnici, kao i stručni časopisi i arhivska građa iz Odsjeka za povijest medicinskih znanosti HAZU. Riječ je o vrijednoj građi koja je za povijest hrvatske farmacije važna kao svjedočanstvo o visokoj razini promotivnih aktivnosti jedne od prvih hrvatskih tvornica lijekova – tvornice Kaštel, koja je kasnije preimenovana u Plivu. Predstavljeno je njihovo oglašavanje u stručnim časopisima, ambalaža lijekova, produkcija promidžbenih rokovnika za liječnike te serija reklamnih razglednica, prospekata i skica za reklame koje je za Kaštel grafički oblikovao istaknuti hrvatski dizajner Pavao Gavranić.
 
Tvornica Kaštel osnovana je u Karlovcu 1921. godine. Prvi predsjednik odbora Dioničarskog društva Kaštel bio je prof. dr. Gustav Janeček, koji je u suradnji s dr. Eugenom Ladanyjem pokrenuo proizvodnju farmaceutskih preparata i galenskih pripravaka, čime su utrli put suvremenoj proizvodnji lijekova na ovim prostorima. Tim entuzijasta vođen vrijednostima i strašću prema znanosti ubrzo je nakon osnutka tvrtke Kaštel počeo s istraživanjem i razvojem novih lijekova. Godine 1928. proizvodnja seli na današnju lokaciju u Zagrebu, gdje se zapošljava oko 60 djelatnika i 25 činovnika, od kojih 10 akademski obrazovanih. Organizirani istraživački rad počeo je 1936., u suradnji s profesorom Vladimirom Prelogom sa Zagrebačkog sveučilišta, kasnijim dobitnikom Nobelove nagrade za kemiju. Već 1936. Kaštel je na tržište plasirao sulfanilamid, aktivnu ljekovitu supstanciju bakteriostatskog djelovanja, pod imenom Streptazol, koji je patentno zaštitio. Kaštel postaje jedan od prvih proizvođača sulfonamida u svijetu. Tijekom 1939. osnovana je državna ustanova Plibah (Proizvodnja lijekova banovine Hrvatske), a taj je naziv 23. lipnja 1941. izmijenjen u Državni zavod za proizvodnju lijekova Pliva (proizvodnja lijekova i vakcina). U kolovozu 1945. godine tvornica Kaštel je pripojena Državnom zavodu za proizvodnju lijekova Pliva – naziv pod kojim posluje od 1945. do danas. Tijekom svog razvoja Pliva je postigla veličanstvene rezultate, ne samo u proizvodnji i plasiranju svojih rezultata, već i u prepoznatljivosti svojih proizvoda i imidža općenito. Premda su kronike o Plivinoj povijesti vođene u kontinuitetu, u njima je začuđujuće malo pozornosti bilo posvećeno razvoju i procesima oblikovanja Plivinog oglašivačkog materijala i predmeta, poruka i kampanja. Stoga promidžbeni materijal proizvoda rane zagrebačke faze Kaštelove proizvodnje pohranjen u Hrvatskom muzeju medicine i farmacije HAZU može poslužiti kao svjedočanstvo ranog entuzijazma i početnih proizvodnih uspjeha Kaštela na tržištu, ali i ulaganja u njihovu vizualnu prezentaciju široj javnosti. Ovi su promidžbeni materijali važan indikator početka dizajna i promidžbe i čine dragocjeno polazište u poznavanju cjelokupnosti Plivine i nacionalne industrijske baštine.
 
Ove godine Pliva obilježava 100. obljetnicu svoga rada te se postavljanjem izložbe Kaštel na vrhuncu u Knjižnici Božidara Adžije pridružujemo proslavi ovoga značajnog jubileja.