Pedeset tisućljeća migracija

Tribina 20.11.2019. | srijeda Gradska knjižnica Početak događanja: 19.00 Galerija Kupola, 3. kat
Sedma tribina ovogodišnjeg ciklusa tribina Eppur si muove održana je u srijedu, 20. studenoga 2019. u 19 sati u Galeriji Kupola Gradske knjižnice.

Ljudi su migratorna vrsta. Naši preci stigli su u Europu iz Afrike prije pedesetak tisuća godina i od tada se sele. Zašto su došli upravo tada i zašto su se pojedinačno ili u skupinama nastavili premještati po Europi i izvan nje? Što potiče ljude da napuste svoje obitavalište i upuste se u više ili manje neizvjesno putovanje? Kako izgledaju seobe, koji su njihovi preduvjeti?
Mnoge ključne preobrazbe u prošlosti obilježile su migracije. Arheolozi su nekad svaku promjenu objašnjavali seobama, potom su im poricali važnost ili čak postojanje, dok danas znaju da su migracije bile česte i da ih treba objasniti. Pritom se oslanjaju na spoznaje o povijesnim i suvremenim migracijama, pretpostavljajući da su temeljni čimbenici ostali nepromijenjeni, iako su se seobene okolnosti mijenjale kroz vrijeme. Kulturni antropolozi, povjesničari i arheolozi bave se migracijama svaki iz svojega gledišta, oslanjajući se na različite izvore i koristeći različite postupke i pristupe. Kvalitetan dijalog između spomenutih struka preduvjet je za cjelovito razumijevanje i objašnjenje uzroka i posljedica migracija. U kratkim izlaganjima sudionika i razgovoru koji će uslijediti propitivat će se obilježja povijesnih i suvremenih migracija na primjerima iz europske prapovijesti (vremena prijelaza na zemljoradnju, vremena uspona društvenih elita), povijesti (ustaljeno zvanog doba velike seobe naroda s posebnim obzirom na tzv. seobu Hrvata) te migracijskih gibanja na hrvatskome povijesnom i etničkom prostoru u posljednjih pet stoljeća.


Urednik i voditelj:
prof. dr. sc. Stašo Forenbaher, znanstveni savjetnik na Institutu za antropologiju u Zagrebu
 
Sudionici:
dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, izvanredna profesorica na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu


Prijedlozi za čitanje:  
Časopis:
Migracijske i etničke teme / [glavni urednik Emil Heršak]. Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2001-

Pogledajte fotografije:
 

Pedeset tisućljeća migracija

21 new photos added to shared album

Pogledajte video: