Prirodni lijekovi koji su promijenili svijet

Tribina 29.11.2022. | utorak Gradska knjižnica Početak događanja: 19 sati Galerija Kupola, 3. kat
Foto: Shutterstock
Nova tribina ciklusa Eppur si muove održana je u utorak, 29. studenog 2022. u 19 sati u Galeriji Kupola.

Od davnina je poznata ljekovita moć biljaka, pa se tradicionalni oblici liječenja najčešće temelje na njihovoj uporabi. Izvorište farmakoterapije kakvu danas poznajemo veže se uz početak 19. stoljeća kada je izolirana prva prirodna molekula korištena kao lijek. Daljnja znanstvena istraživanja dovela su do otkrića vrlo važnih lijekova koji su smanjili smrtnost i unaprijedili liječenje teško oboljelih diljem svijeta. Značajnu ulogu prirodnih bioaktivnih molekula u istraživanju i razvoju lijekova najzornije prikazuje podatak da je polovica suvremenih lijekova dobivena iz prirodnih izvora ili sintetizirana po uzoru na prirodne molekule. Kao riznica brojnih neotkrivenih molekula koje će zasigurno i dalje mijenjati svijet, priroda znanstvenicima ostaje vječna inspiracija.

Na tribini bilo je govora o važnim otkrićima lijekova dobivenih iz biljaka, mikroorganizama i morskih organizama, poput onih koji ublažavaju jaku bol, liječe bakterijsku infekciju ili se koriste u liječenju karcinoma.
 
Urednica i voditeljica tribine:
Prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević, mag. pharm., redovita je profesorica u trajnom zvanju i predstojnica Zavoda za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završila je studij farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu i poslijediplomski studij Sveučilišta u Zagrebu iz prirodnih znanosti u području kemije. Stekla je akademski stupanj doktorice biomedicinskih znanosti u polju farmacije. Njezin znanstveni rad usmjeren je na multidisciplinarno istraživanje biološki aktivnih prirodnih tvari koje bi mogle naći primjenu u terapiji ili kao vodeći spojevi u otkrivanju novih lijekova.

Sudionice tribine:
Doc. dr. sc. Maja Bival Štefan, mag. pharm., docentica je na Zavodu za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je na studiju farmacije te stekla akademski stupanj doktorice biomedicinskih znanosti. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je fitokemijska karakterizacija i biološki učinci aktivnih sastavnica ljekovitih biljnih vrsta.

Mateja Mervić, mag. pharm., asistentica je na Zavodu za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završila je studij farmacije na istom fakultetu, a sada pohađa poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti. U znanstvenom radu bavi se istraživanjem fitokemijskog sastava i bioloških učinaka ljekovitog bilja iz hrvatske flore.

Prijedlozi za čitanje: