Prostor i vrijeme u modernoj kozmologiji

Tribina 28.03.2018. | srijeda Gradska knjižnica Početak događanja: 19.00 Galerija kupola, 3. kat
Rocky Kolb, Fermilab and Chicago University
Druga tribina ovogodišnjeg ciklusa Eppur si muove održana je u srijedu, 28. ožujka 2018. u 19 sati u Galeriji Kupola Gradske knjižnice.

Evolucija prostora i vremena od samog nastanka svemira u velikom prasku (Big Bang) do eventualnog kraja u dalekoj budućnosti neprestani je izazov i predmet istraživanja teorijske astrofizike i kozmologije. Osnove moderne kozmologije su Einsteinova opća teorija relativnosti te pretpostavka o približno homogenoj i izotropnoj raspodjeli materije. Trojica teorijskih fizičara i kozmologa predstavit će modernu kozmologiju, a posebno svojstva prostora i vremena u Einsteinovoj teoriji te novije teorijske iskorake. Najveći misterij i najmanje istražen fenomen je sam početak stvaranja svemira u okviru kvantne gravitacije. Diskutirat će se fenomeni inflacije i širenje svemira u okviru modernih teorija i modela, primjerice, model svemira kao svijet na opni (Braneworld). U izlaganjima i diskusiji bit će, između ostalog, dotaknuta sljedeća pitanja: zakrivljenost prostora-vremena jest gravitacija? Ima li svemir početak i kraj? Što znači zakrivljenost vremena (ili prostora)? Može li Svemir ne biti? Zašto je svemir Kozmos (κόσμος) a ne Kaos (χάος)? Postoje li paralelni svemiri (multiverzum)? Je li Hawkingovo imaginarno vrijeme realno?

Urednik i voditelj:
dr. sc. Nevenko Bilić, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u mirovini. Stipendist je Fundacije Heinrich-Hertz na Fakultät für Physik, Universität Bielefeld. U nekoliko navrata boravi kao gostujući znanstvenik i gostujući profesor na Universität Bielefeld, Universität Hanover, University of Cape Town, i University of Juiz de Fora, Brazil. Bavi se teorijskom fizikom elementarnih čestica, kvantnom teorijom polja, čestičnom astrofizikom, gravitacijom i kozmologijom. Bio je član Nacionalnog vijeća za znanost i član grupe za evaluaciju znanstvenih projekata irske zaklade za znanost (Science Foundation of Ireland). Član je Hrvatske udruge Rimskog kluba, čiji je predsjednik od 2013. do 2015. godine. Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2010. godinu.

Sudionici:
dr. sc. Branko Guberina, znanstveni savjetnik IRB-a (u miru). Doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu 1979. Boravio je kao znanstvenik istraživač na Max-Planck-Institut für Physik and Astrophysik, München, Institut für Theoretische Physik, ETH, Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Energies, Université de Paris XI, Centre de Physique Théorique, CNRS, Marseille, Sektion Physik, Ludwig-Maximilians-Universität, München; DESY, Hamburg, te kao Visiting Professor, Dept.of Phys., University of California UCLA, Los Angeles. Profesionalni interest: Teoretska fizika elementarnih čestica, kvantna teorija polja, gravitacija i kozmologija, posebice proučavanje kozmološke konstante i tamne energije renormalizacijskom grupom. Dobitnik je državne nagrade Republike Hrvatske za znanost 1994. godine. Godine 1997. odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti. Član je Nacionalnog znanstvenog vijeća RH (1998-2003), predsjednik Hrvatskog fizikalnog društva (1997-2000), član i rizničar (2005-2006) te predsjednik (2007-2008) u Croatian Association of the Club of Rome.

prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, Hrvatsko katoličko sveučilište. Doktorirao je fiziku na PMF-u u Zagrebu 2002. godine, a usavršavao se na Sveučilištu u Barceloni. Bio zaposlen na Institutu Ruđer Bošković do 2012. godine, a od 2012. radi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu gdje obnaša dužnost prorektora za znanost. Bavio se istraživanjima u područjima fizike visokih energija, fizikalne kozmologije i znanosti o kompleksnim sustavima. Osobit interes su mu interdisciplinarne primjene metoda i pristupa teorijske fizike. Publicirao je višestruko citirane radove u istaknutim međunarodnim časopisima iz područja fizike i povezanih područja te izlagao na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima.


Prijedlozi za čitanje: Pogledajte video:Pogledajte prezentacije:
 
 

Pogledajte fotografije:

Prostor i vrijeme u modernoj kozmologiji

25 new photos · Album by Knjižnice Grada Zagreba