Putujuća fotografska izložba "Između mora i gora"

Izložba 27.01.2021. - 04.02.2021. Gradska knjižnica Galerija Kupola
Izložba prikazuje prirodnu ljepotu i životinjski svijet Dinarskog krša, koji obuhvaća Zeleni kras sa slovenske te Gorski kotar s hrvatske strane. Tematikom Dinarskog krša, koja se prostire kroz izložene fotografije, uočavamo glavne elemente; vodu, kamen i šumu koji zaokružuju jednu potpunu cjelinu.

Izložba je nastala u sklopu prekograničnog projekta Slovenije i Hrvatske, NATURE&WILDLIFE, u suradnji projektnog partnera - tvrtke Subjekt d.o.o., i Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Prekogranični projekt u okviru Programa međunarodne suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska NATURE&WILDLIFE traje 30 mjeseci i završava u veljači 2021. Vodeći partner projekta je RRA Zeleni kras, a ostali partneri su Općina Pivka, Javni zavod za kulturu, turizam i međugeneracijsku suradnju Snežnik, Jezerski hram - Zavod za zaštitu prirodne i kulturne baštine Cerknica, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Lokalna razvojna agencija PINS i Subjekt iz Rijeke.

Autori izložbe: Željka Modrić Surina, Boštjan Surina
Autori fotografija: Tomaž Demšar, Miro Dežulović, Nadia Dunato Pejnović, Günther Kieberger, Borut Kružić, Branko Lenić, Slavko Polak, Miha Skrt, Boštjan Surina, Tine Vekar, Andraž Žnidaršič