Radnička u svom Domu

Izložba 16.01.2023. - 15.02.2023. Knjižnica Božidara Adžije Ana Golubić
Radnička biblioteka nastala je u vrlo složenim društvenopolitičkim prilikama. Prvi upravitelj bio je dr. Božidar Adžija, hrvatski intelektualac, pravnik i publicist te aktivan sudionik sindikalnog pokreta i borac za prava radnika. Njegovo ime Knjižnica danas ponosno nosi.
  
„Dvadesetih godina 20. stoljeća Gradska knjižnica u Zagrebu, koja je bila pod upravom Braće hrvatskog zmaja, bila je potpuno zastarjela i zanemarena. Zbog toga je bilo korisno što je Radnička komora u Zagrebu 1926. osnovala svoju knjižnicu, koja je 1927. otvorena javnosti. To je bila prva javna knjižnica u Hrvatskoj, namijenjena u isti mah radnicima i drugim širokim slojevima stanovništva."1 Radnička biblioteka otvorena je 8. siječnja 1927.

Radničke komore samoupravna su tijela radnika i namještenika čija je svrha zastupanje prava i interesa radnika. Osnivaju se i rade prema zakonskim propisima, a svoje zadatke vrše pod nadzorom resornog ministarstva rada ili socijalne politike.

Struktura Radničke komore u Zagrebu:
                               - Sekretarijat
                               - Upravno odjeljenje
                               - Socijalno-političko odjeljenje s Pravnim odsjekom
                               - Kulturno-prosvjetno odjeljenje.

Kulturno-prosvjetno odjeljenje usmjerilo je svoju djelatnost u tri osnovna pravca:
                               - Radnička akademija
                               - Radničke čitaonice
                               - Radnička biblioteka.

Radnička biblioteka nije bila samostalna, već dio Kulturno-prosvjetnog odjeljenja Radničke komore, a prvi pročelnik Kulturno-prosvjetnog odjeljenja i njegov organizator, pa samim tim i upravitelj Radničke biblioteke, bio je dr. Božidar Adžija.2

Radnička biblioteka u početku je bila smještena na Trgu dr. Ante Starčevića, danas Svačićev trg 17. Izgradnjom Radničkog doma, nove zgrade Radničke komore, Knjižnica se 1938. seli u novi, namjenski izgrađen prostor. Radnički dom Vilima Bukšega nakon 2. svjetskog rata preimenovan je u Radnički dom „Đuro Salaj“. Godine 1938. trg na kojem se nalazi zgrada zvao se Krešimirov trg. Nakon Drugog svjetskog rata preimenovan je u Trg generalisima Staljina, nakon toga postaje Lenjinov trg, a od 1990. vraća mu se stari naziv Trg kralja Petra Krešimira IV.3 Radnička biblioteka danas nosi ime Knjižnica Božidara Adžije.

Zgradu Radničke komore u Zagrebu projektirali su Vladimir Šterk i Grupa KKK koju čine Georg Kiverov, Jovan Korka i Đorđe Krekić.4
 

Vladimir Šterk (Zagreb, 1891-1941), nakon mature u realnoj gimnaziji u Zagrebu odlazi u Prag gdje završava Češku visoku tehničku školu, a nakon Prvog svjetskog rata diplomirao je na Češkim visokim tehničkim naukama u Pragu 1921. godine. Bio je jedan od prvih asistenata na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1923. postaje samostalni ovlašteni arhitekt u Zagrebu. Od 1925. ovlašten je za obavljanje javne prakse iz arhitektonske struke na cijelom području Kraljevine SHS, a sredinom iste godine polaže propisanu zakletvu kao ovlašteni civilni inženjer. Umro je od leukemije.5
Lokacijska dozvola za zgradu Radničke komore, danas Radnički dom „Đuro Salaj“ izdana je 1934., a građevinska 1935. godine. Uporabnu dozvolu zgrada je dobila 1938. godine.
Zgrada je visine sedam etaža, namjena joj je javno-poslovno-stambena.6 Pripada razdoblju tzv. Novoga građenja, sa 2 pročelja koja su zaobljenim uglovnim dijelom povezana u jedno pročeljno platno, s uvučenim zadnjim katom. Karakterističnog je zaobljenog oblika čiji jedan dio gleda na Šubićevu ulicu, a drugi na Ulicu Ljudevita Posavskoga. Zgrada ima armiranobetonski kostur s armiranobetonskim stubištem i skeletni nosivi sustav. Tavanski kat bio je namijenjen za stanove, a u etažama ispod bile su uredske prostorije. U unutrašnjem dvorišnom dijelu bila je smještena kinodvorana, a danas je na tom dijelu klub Tvornica kulture.7 Velika dvorana u Radničkoj komori zanimljive je konstrukcije sa zaobljenom trapeznom formom i linijom stropa dvorane koja je bila zaobljena u uzdužnom smjeru, rebrastog armiranobetonskog stropa na rasponu od 23 do 40 m. Prije Drugog svjetskog rata ta se dvorana u večernjim satima koristila kao gradska dvorana za ples i priredbe. Ova je građevina također jedna od rijetkih s pravim armiranobetonskim skeletnim sustavom na rasponima s preko 7 m. Autori građevina projektirali su i interijer, čak i pojedine komade namještaja.8 Zgrada je danas u vlasništvu Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
 

Prvi kat zgrade namjenski je projektiran i izgrađen za Radničku biblioteku koja je u zgradi od samih početaka 1938.
Prvo preuređenje prostora Knjižnice bilo je od 1963. do 1965.
 
Drugo preuređenje bilo je 1991. kada su sindikati iz sigurnosnih razloga tražili da se za ulaz u Knjižnicu koristi ulaz iz Šubićeve, inače sporedni ulaz u Knjižnicu.
U zadnjem preuređenju između 2002. i 2003. godine Knjižnica je u cijelosti preuređena. Dotadašnje stanje više nije zadovoljavalo osnovne odredbe o sigurnosti, posebno protupožarne propise, obnovile su se instalacije i sanitarni čvorovi, a Knjižnica je dobila vlastiti sustav za grijanje i hlađenje. Obnovilo se i dizalo tako da pristup Knjižnici imaju i osobe koje se otežano kreću, a povećan je broj radnih mjesta za korisnike u Studijskoj čitaonici. Tim se preuređenjem sređuju i podrumske prostorije Knjižnice, tzv. Arhiv u koji se postavljaju kompaktusi i time otvara prostor za pohranu velikog dijela knjižničnog fonda. U Knjižnicu se opet ulazi na stari, glavni ulaz u zgradu.
 
Osim dobrih strana koje su se dobile, preuređenjem je nažalost uklonjen originalni polukružni drveni pult koji je pratio krivulju pročelja objekta, a uklonjeni su i originalni drveni i kameni podovi te dvoja dvokrilna staklena vrata, jedna koja su stajala u studijskoj čitaonici, a druga koja su odvajala prostor današnjeg otvorenog i zatvorenog spremišta.
Knjižnica se još uvijek koristi jednim dijelom originalnog drvenog namještaja iz doba gradnje zgrade te originalne police, ljestve i kolica za knjige s početka 1960-ih. Taj inventar ima vrijednost sam za sebe, neovisno o samom značaju Knjižnice, vrijednosti fonda i vrijednosti koju ima kao dio zgrade Radničkog doma.
   

Ako želite pročitati više o ovoj temi literaturu možete pronaći na ovoj poveznici.

 

Literatura:

Kahle, Darko. Architectural work of Georg Kiverov, Jovan Korka and Đorđe Krekić in Zagreb = Djelovanje arhitekata Georga Kiverova, Jovana Korke i Đorđa Krekića u Zagrebu : 1926.-1940. // Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. God. 25, 2=54(2017), str. 256-271.

Kahle, Darko. Potpisani projekti i realizacije Vladimira Šterka u Zagrebu od 1923. do 1941. // Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. God. 16, 2(36)(2008), str. 192-209.

Kolar Dimitrijević, Mira. Djelovanje Božidara Adžije na kulturno-prosvjetnom uzdizanju zagrebačkih radnika // Iz starog i novog Zagreba / [urednici Franjo Buntak… [et al.]]. Sv. 4. Zagreb : Muzej grada Zagreba, 1968. Str. 283-300.

Matan, Cela. Arhitektura, konstrukcija i konzervacija: reprezentativna palača tridesetih godina u Zagrebu // Zajednički temelji 2018. - uniSTem : zbornik radova / Šesti skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti, Split, 25.-26. rujna, 2018. Zagreb : Udruga hrvatskih građevinskih fakulteta; Split : Sveučilište, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2018. Str. 150-157.

Mudri-Škunca, Vera. Radnička biblioteka u Zagrebu između dva rata : prilog povijesti Kulturno-prosvjetnog odjeljenja Radničke komore // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. God. 12, 1/2(1966), str. 1-43.

Radovčić Mahečić, Darja. Potez triju trgova (Trg hrvatskih velikana – Trg žrtava fašizma – Krešimirov trg) – urbani status istočne ekstenzije zagrebačkoga Donjeg grada // Rad Instituta povijesti umjetnosti. 44, 2(2020), str.161-186.

Sagrak, Darko. Zagreb : 1941-1945. Zagreb : Darko Sagrak, 1995.

Stanić, Jelena; Šakaja, Laura; Slavuj, Lana. Preimenovanja zagrebačkih ulica i trgova // Migracijske i etničke teme. 25, 1-2(2009). Str. 89-124.

 

1 Enciklopedija Jugoslavije. Sv. 1, str. 534.
2 Mudri-Škunca, Vera. Radnička biblioteka u Zagrebu između dva rata : prilog povijesti Kulturno-prosvjetnog odjeljenja Radničke komore // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. God. 12, 1/2(1966), str. 2-5.
3 Stanić, Jelena; Šakaja, Laura; Slavuj, Lana. Preimenovanja zagrebačkih ulica i trgova // Migracijske i etničke teme. 25, 1-2(2009). Str. 121.
4 Kahle, Darko. Djelovanje arhitekata Georga Kiverova, Jovana Korke i Đorđa Krekića u Zagrebu : 1926.-1940. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/283522 (pristupljeno 12.1.2023.)
5 Kahle, Darko. Potpisani projekti i realizacije Vladimira Šterka u Zagrebu od 1923. do 1941. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/48580 (pristupljeno 12.1.2023.)
Cela Matan. Arhitektura, konstrukcija i konzervacija: reprezentativna palača tridesetih godina u Zagrebu. Dostupno na: https://core.ac.uk/download/pdf/197527889.pdf (pristupljeno 12.1.2023.)
Kahle, Darko. Potpisani projekti i realizacije Vladimira Šterka u Zagrebu od 1923. do 1941. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/48580 (pristupljeno 12.1.2023.)
Cela Matan, Nav. dj.