Revolucija: između nužnosti i floskule

Tribina 18.01.2024. | četvrtak Gradska knjižnica Početak događanja: 20:00 Galerija Kupola, 3. kat
Revolucija u najširem smislu označava trenutak u kojemu nezadovoljstvo postojećim institucijama doseže kritičnu masu te ih u naglom preokretu negira i smjenjuje. Među raznim vrstama revolucija, kao što su znanstvene, industrijske, tehnološke i dr., najintenzivnije su društvene ili političke, koje nerijetko uključuju i oružane sukobe. No, pojam, značenje i svrha revolucije, suprotno općem shvaćanju, ne mogu se iscrpiti u njezinu svođenju na nasilnu političku promjenu. Marksizam kao najznačajnija revolucionarna doktrina uči kako revolucija podrazumijeva puno više od toga. Riječima istaknutog hrvatskog filozofa Gaje Petrovića: „Revolucija u najdubljem i najpunijem smislu samo je socijalistička revolucija, koja je usmjerena ne na zamjenu jednog oblika eksploatacije drugim, progresivnijim, nego na ukidanje svake eksploatacije, na prevladavanje svih oblika samootuđenja čovjeka.“

Može li revolucija zaista predstavljati istinsku općeljudsku emancipaciju ili je to tek utopistička težnja? Koje su teorijske i filozofske pretpostavke takve revolucije? Kako razlikovati istinsku revoluciju od lažne? Koja je prihvatljiva cijena takvog razotuđenja te u kakvim se sve oblicima revolucija može javiti? O tim i sličnim pitanjima vodit će se razgovor s profesoricom i saborskom zastupnicom Katarinom Peović. (L. M.)

Gošća:  dr. sc. Katarina Peović
Urednik i voditelj: univ. bacc. phil. Luka Mayer

Katarina Peović
 diplomirala je komparativnu književnost i kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1993-1999.), gdje je i magistrirala te doktorirala u polju kulturalnih studija. Od 2004. do 2005. bila je asistentica na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Od 2005. godine zaposlena je na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskoga fakulteta u Rijeci (2005. asistentica, 2012. docentica) gdje predaje kolegije iz područja kulturalne teorije. Uređivala je književno-teorijski časopis Libra Libera (1999-2018.), te emisiju Elektrosfera Trećeg programa Hrvatskog radija (2008-2009.). Autorica je triju knjiga Mediji i kultura (2012.), Marx u digitalnom dobu (2016.), Sve što je čvrsto pretvara se u dim... (2021.), a uredila je i zbornik tekstova Privremene autonomne zone (2003.). Pisala je za Zarez i H-Alter. (više na: https://portal.uniri.hr/portfelj/1664#obrazovanje).

Pročitaje više o tribini Studentska riječ na: https://www.kgz.hr/hr/novosti/studentska-rijec/65323.

Ciklus tribina nastao u suradnji Knjižnica grada Zagreba - Gradske knjižnice i Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.