Sanjam... bijeli Božić

Izložba 05.12.2022. - 09.01.2023. Gradska knjižnica Odjel za djecu i mladež
​ 


Ilustracija preuzeta iz slikovnice Orašar (Profil, 2021.).

   
   
PRŠI SNJEŽAK

   Zimsko veče. Selo malo.                                                 Nigdje glasa, ćuha nema,
   Nad seocem pršit stalo.                                                  Sve već spava, sve već drijema.                                

   Prši snježak pahuljama,                                                  A kolibe one male
   B´jeleć krove kolibama.                                                   Kano da su bliže stale.

   Napalo ga sila tušta,                                                       Kano da su zagrljene,
   A na zemlju noć se spušta.                                             Da ne smrznu osamljene.
                 
                                                                                                                        Josip Milaković