Što je filozofija kemije?

Tribina 26.04.2017. | srijeda Gradska knjižnica Početak događanja: 19 sati Čitaonica, 1. kat
Treća tribina ovogodišnjeg ciklusa Eppur si muove posvećena je filozofiji kemije.
Tribina je održana u srijedu, 26. travnja 2017. u 19 sati u Čitaonici na 1. katu Gradske knjižnice.

O položaju kemije u filozofiji znanosti ozbiljnije se počelo istraživati tek u zadnjih dvadesetak godina, u doba kada su počela izlaziti dva znanstvena časopisa posvećena tom području, HYLE i Foundations of Chemistry.

Na filozofiju kemije može se gledati kao na raščlambu i sustavizaciju temeljnih ideja i polazišta iz kojih je nastala ta znanost, kao i na postavljanje kemije u kontekst ostalih znanosti, pogotovo fizike i biologije. Odnos kemije i filozofije, poglavito filozofije znanosti, je dvosmjeran. Na tribini će se pokazati kako su različita filozofska stanovišta i metode utjecale na nastanak i razvoj kemije, te kako je kemija utjecala na izoštravanje pojedinih filozofskih koncepata. Postupno strukturiranje kemije kroz povijest otvorilo je i proširilo mnoga filozofska pitanja koja se pridružuju raspravama o samoj kemijskoj epistemologiji.

Urednik i voditelj tribine:
prof. dr. sc. Hrvoj Vančik
Redoviti je profesor u trajnom zvanju Zavoda za organsku kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je Državne nagrade za znanost Republike Hrvatske za 2002. godinu za područje prirodnih znanosti.

Sudionici tribine:
prof. dr. sc. Snježana Paušek-Baždar
Znanstvena je savjetnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i redovita profesorica Povijesti kemije na Sveučilištu J. J. Strossmayer u Osijeku.

prof. dr. sc. Ivan Gušić
Akademik je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, professor emeritus Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Dobitnik je Državne nagrade "Rugjer Bošković" (zajedno sa Vladimirom Jelaska) (1992.) te Državne nagrade za znanost za životno djelo u 2013. za 2012. godinu za područje prirodnih znanosti.

prof. dr. sc. Nenad Trinajstić
Akademik je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, professor emeritus Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Dobitnik je Nagrade grada Zagreba (1972.), Republičke nagrade za znanost Rugjer Bošković (1982.), američke nagrade Mid-America State Universities Association Distinguished Foreign Scholar (1986.), Državne nagrade za životno djelo (2004.) i Medalje Božo Težak (2005.).

prof. dr. sc. Zlatko Mihalić
Redoviti je profesor u trajnom zvanju Zavoda za organsku kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijedlozi za čitanje: Članci:
  • Trinajstić, N. Kemija - središnja prirodna znanost // Hrvatska revija : dvomjesečnik Matice hrvatske 49 (1999), 12, str. 85-93
  • Vančik, H. "Bljesak munje" Konrada Lorenza i njegov odraz na filozofiju kemije // Gazophylacium : časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku 6 (2001), 1/2 ; str. 111-114
  • Vančik, H. Karl Popper i filozofija kemije // Gazophylacium : časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku 5 (2000) 12, str. 77-81
  • Vančik, H. Kemija kao samosvojna znanost. //Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske, Vol.60 No.12 Prosinac 2011. URI: http://hrcak.srce.hr/74699

Pogledajte video:

 

Pogledajte prezentaciju:

 

Pogledajte fotografije:

Eppur si muove - Filozofija kemije

15 new photos · Album by Knjižnice Grada Zagreba