Suradnja znanosti i industrije na razvoju fotonaponskih solarnih ćelija

Tribina 04.11.2015. | srijeda Gradska knjižnica Početak događanja: 19 sati Galerija Kupola, 3. kat
Uz otvorenje izložbe Svjetlost postavljene u auli Gradske knjižnice održana je i najavna tribina novog podciklusa tribina Machinae novae koji započinje u 2016. godini i na kojem će se predstavljati tehnologije, inovacije i izumi. Najavna tribina je tematski povezana s Međunarodnom godinom svjetlosti. Izložbu je otvorio Nazif Demoli, a urednik tribine Suradnja znanosti i industrije na razvoju fotonaponskih solarnih ćelija je Davor Gracin. Tribina je održana 4. studenoga 2015. u 19 sati.Na tribini je bilo riječi o fotonaponskim solarnim ćelijama (fizikalni, energetski i društveni aspekt). Pokušalo se odgovoriti na pitanje je li realno očekivati da se gotovo sve energetske potrebe zadovolje iz obnovljivih izvora a više od 1/2 iz fotonaponskih solarnih ćelija. Predstavila se suradnja znanstvenih institucija s tvornicom solarnih ćelija.