Žena u promociji turizma Hrvatske

Izložba 01.03.2023. - 31.03.2023. Knjižnica Ivana Gorana Kovačića Odjel za odrasle
Izložba u gostima Žena u promociji turizma Hrvatske održava se u Knjižnici Ivana Gorana Kovačića
kao rezultat suradnje s Institutom za turizam.

U Hrvatskoj (iako ima tradiciju suvremenog turizma dugu više od 150 godina) u sklopu brojnih
istraživanja o turizmu izostala su istraživanja o ulozi žena u turizmu, pa tako i u promociji turizma.

Izložba je nastala korištenjem putopisa, turističkih vodiča, plakata, prospekata i razglednica, a široj
javnosti želi se prezentirati te osvijestiti položaj i uloga žene u promociji kroz povijesni razvoj turizma.


O IZLOŽBI:

Sadržaj izložbe obuhvaća žene iz viših i nižih društvenih slojeva: npr. autorice putopisa o Hrvatskoj — Engleskinja Maude Holbach i Hrvatica Dragojla Jarnević, planinarka i spisateljica, žene s političkim utjecajem poput Sofije Jelačić (koja se liječila u Topuskom i organizirala bal u Topuskom, a o kojem je pisala D. Jarnević), žene na promotivnim plakatima za more (npr. kuharice, sobarice, žene u narodnim nošnjama iz cijele Hrvatske i sl.).
Izložba Žena u promociji turizma Hrvatske  nastala je u Institutu za turizam temeljem donacije arhitekta Aleksandera Lasla, a rezultat je znanstvenog istraživanja u suradnji s brojnim suradnicima različitih turističkih i baštinskih ustanova. Ona se sada prezentira u sklopu popularizacije znanosti. Dosad je održana u Zagrebu, Topuskom, Baški na otoku Krku, Karlovcu i u Puli. Bit će predstavljena u Splitu, Korčuli, Sveučilišnoj i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i drugdje.
Izložba je podijeljena u tri vremenska razdoblja; do Prvoga svjetskog rata, između dva svjetska rata i nakon Drugoga svjetskog rata.
Predavanje o navedenoj temi održat će autorica izložbe doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević.

O AUTORICI IZLOŽBE:

Doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević znanstvena je savjetnica u Institutu za turizam. U svom znanstvenom istraživanju bavi se, između ostalog, i poviješću turizma.

Za vrijeme trajanja izložbe u Knjižnici Ivana Gorana Kovačića dvije istraživačice zaposlene u Institutu za turizam održat će, s ciljem popularizacije znanosti, dva predavanja za gimnazijalce.
Doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević održat će predavanje „Žena u promociji turizma Hrvatske“, a dr. sc. Ksenija Tokić održat će predavanje „Hrvatske književnice kao promotorice turizma“.