Znanost i filozofija

Tribina 25.03.2015. | srijeda Gradska knjižnica Početak događanja: 19 sati Galerija Kupola, 3. kat
Druga tribina ovogodišnjeg ciklusa Eppur si muove posvećena je povezanosti znanosti i filozofije.

Prirodne znanosti potekle su iz filozofije te s filozofijom i dalje dijele isti cilj: razumjeti svijet. Međutim, danas prirodne znanosti i filozofija postavljaju posve različita pitanja i na njih odgovaraju uglavnom na posve različite načine. Pojednostavljeno kazano, prirodne znanosti postavljaju pitanja o različitim vrstama materijalne stvarnosti i na njih odgovaraju znanstvenom metodom koja se temelji na testiranju hipoteza opažanjem, eksperimentom ili teorijskim promišljanjima. Filozofija pak postavlja mnoga druga i često obuhvatnija pitanja, a na njih odgovara bez jedinstvene metode, ali uz pomoć različitih alatki, kao što su pojmovna analiza, misaoni eksperiment, analogija, povijesna rekonstrukcija, interpretacija. Iako je znanost potekla iz filozofije, te iako je filozofija nedvojbeno utjecala na stvaranje znanstvene metode, čini se da danas prirodne znanosti i filozofija imaju malo toga zajedničkoga, a ponekad se stječe dojam i da su u sukobu. Postoji li danas interakcija prirodnih znanosti i filozofije i kakva je ta interakcija? Treba li prirodnim znanostima filozofija i filozofiji prirodne znanosti? Koja je uloga filozofije znanosti? To su tek neka od pitanja o kojima će raspravljati sudionici tribine.

Tribina je održana u srijedu, 25. ožujka 2015. u 19 sati u Galeriji Kupola Gradske knjižnice.

Urednik i voditelj tribine:
dr. sc. Dario Hrupec, Institut Ruđer Bošković, Zagreb - fizičar, bavi se visokoenergijskom gama-astronomijom.
 
Sudionici tribine:
 
izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić, Odjel za filozofiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu - filozof, klasičar, prevoditelj i priređivač sljedećih knjiga: Lukijan iz Samosate: Svjetonazori na dražbi (KruZak, 2002), Aristotelova "Metafizika": Zbirka rasprava (KruZak, 2003), Helenistička filozofija: Epikurovci, stoici, skeptici (KruZak, 2005), Epiktet: Priručnik (KruZak, 2006), Teofrast: Metafizika (KruZak, 2011); autor knjige Aristotle on the Common Sense (Oxford University Press, 2007).
 
dr. sc. Branko Guberina, Institut Ruđer Bošković, Zagreb - teorijski fizičar, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, dugogodišnji predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku Instituta Ruđer Bošković, voditelj znanstvenih projekata i programa, objavio sedamdeset znanstvenih radova citiranih više od 2500 puta. Bavi se fizikom elementarnih  čestica, teorijskom kozmologijom, gravitacijom i astročestičnom fizikom. Fellow i Chartered Physicist na Institute of Physics u Londonu, član hrvatske asocijacije Club of Rome.

doc. dr. sc. Tihomir Vukelja, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu - fizičar, bavi se filozofijom i poviješću znanosti, voditelj kolegija Fizika i filozofija te Povijest fizike, autor knjiga Filozofija znanosti (Školska knjiga, 1996) i Nesjedinljivo znanje: Bohrov doprinos filozofskoj teoriji spoznaje (Kruzak, 2004).


Prijedlozi za čitanje:

O tribini u medijima:
https://www.hrstud.unizg.hr/filozofija?@=20rn1
http://www.mvinfo.hr/clanak/eppur-si-muove-znanost-i-filozofija
https://www.facebook.com/HR.DrugiProgram/posts/806418919450223


 Pogledajte video

 


Pogledajte raspravu koja je uslijedila nakon gledanja snimke tribine  

Dario Hrupec, urednik i voditelj tribine Znanost i filozofija održane 25. ožujka, podijelio je s Facebook zajednicom snimku tribine nakon čega je uslijedila živa rasprava. Uključite se! ;)

Posted by Knjižnice grada Zagreba on Tuesday, April 7, 2015