Posudba i preuzimanje e-knjiga i zvučnih e-knjiga putem kataloga

Na početnoj stranici kataloga moguće je pretražiti izbor e-knjiga i zvučnih e-knjiga dostupnih za posudbu. Odabirom Prikaži sve prikazuju se svi naslovi. Naslovi se mogu pretraživati i u tražilici kataloga.


Nakon odabira željenog naslova, pritiskom na Posudite otvara se prozor za posudbu.
U slučaju kašnjenja s povratom ostale knjižnične građe, posudba e-knjige ili zvučne e-knjige neće biti moguća.

Potvrdom odabira u skočnom prozoru i pritiskom na Posudite aktivirat će se mogućnost Preuzmite.


Pritiskom na Preuzmite, knjiga u obliku .lcpl datoteke bit će preuzeta na uređaj.

Nakon što je knjiga posuđena i preuzeta na uređaj, potrebno ju je otvoriti u jednoj od aplikacija koje podržavaju Readium LCP tehnologiju kako bi se mogla čitati i/ili slušati.
 
Prilikom prvog otvaranja e-knjige ili zvučne e-knjige u aplikaciji koja podržava Readium LCP tehnologiju, uređaj treba spojiti na internetsku mrežu zbog autorizacije za koju je potrebno unijeti PIN.