Upute za aplikaciju Thorium Reader

Za čitanje i slušanje e-knjiga i zvučnih e-knjiga na računalima Knjižnice grada Zagreba preporučuju aplikaciju Thorium reader. Pritiskom na odgovarajuću poveznicu preuzimate aplikaciju Thorium Reader.

 
                 

Za nove korisnike aplikacije početna stranica je prazna. Potrebno je uvesti datoteke (posuđene e-knjige ili zvučne e-knjige) prenošenjem preuzete datoteke na sredinu prikazanog polja ili pritiskom na „+“ te uvozom e-knjige.Prilikom otvaranja prvog posuđenog naslova aplikacija će tražiti autorizaciju. Potrebno je unijeti korisnički PIN koji vam je dodijelila knjižnica.* Ako niste sigurni koji je vaš PIN, možete ga pronaći u aplikaciji eZaKi (Moj profil - Podaci o članu).