Upute za korištenje aplikacije Aldiko Next

Za čitanje i slušanje e-knjiga i zvučnih e-knjiga na mobilnim uređajima Knjižnice grada Zagreba preporučuju aplikaciju Aldiko Next. Aplikacija Aldiko Next dostupna je u mrežnim trgovinama Google Play i App Store. Pritiskom na gumb Instaliraj započinje preuzimanje aplikacije na mobilni uređaj.

Ako prvi put koristite aplikaciju Aldiko Next i niste korisnik drugih digitalnih knjižnica, u sljedeća tri koraka odaberite gumb Preskoči.


Za nove korisnike aplikacije početna stranica je prazna. Potrebno je uvesti datoteke (posuđene e-knjige ili zvučne e-knjige) pritiskom na Postavke – Uvezi datoteke.


Odaberite datoteku e-knjige ili zvučne e-knjige koju ste prethodno posudili i preuzeli na mobilni uređaj putem aplikacije eZaKi. Preuzeta datoteka u nazivu će imati naslov knjige i dodatak .lcpl (format datoteke).


Prilikom otvaranja prvog posuđenog naslova aplikacija će tražiti autorizaciju. Potrebno je unijeti korisnički PIN koji vam je dodijelila knjižnica.


* Ako niste sigurni koji je vaš PIN, možete ga pronaći u aplikaciji eZaKi (Moj profil – Podaci o članu).