Zaštićeni fond
Osoba za kontak: Davor Ferković
Elektronička pošta: davor.ferkovic@kgz.hr


 

Pravila Knjižnica grada Zagreba

Izvadak iz Pravila Knjižnica grada Zagreba (link)

Članak 38.
Reprografske usluge (fotokopiranje, skeniranje i fotografiranje knjižnične građe) Knjižnica pruža u pojedinim jedinicama mreže u skladu sa Zakonom o autorskom pravu, Pravilnikom o zaštiti knjižnične građe te ovim Pravilima, a naplaćuju se po važećem Cjeniku.
Fizičke i pravne osobe mogu dobiti dozvolu za fotografiranje građe vlastitim fotoaparatom.
Radi zaštite knjižnične građe Knjižnica ne dopušta reprografiranje građe iz posebnih zbirki.