Redovne aktivnosti
PONEDJELJAK:
  • 17:00 do 18:00 : Pričanje priča i likovna radionica
  • 18:00 do 19:00 : PlayStation® 3 i 4 igraonica
UTORAK:
  • 10:00 do 11:00 : Kutak za najmlađe
  • 12:00 do 13:00 : PlayStation® 3 i 4 igraonica
SRIJEDA:
  • 17:00 do 18:00 : Kutak za najmlađe
  • 18:00 do 19:00 : PlayStation® 3 i 4 igraonica
ČETVRTAK:
  • 10:00 do 11:00 : Maštaonica za djecu i mlade
  • 11:00 do 12:00 : Društvene igre
  • 12:00 do 13:00 : PlayStation® 3 i 4 igraonica
PETAK:
  • 18:00 do 19:00 : PlayStation® 3 i 4 igraonica

* Pričanje priča i likovna radionica - aktivnost za djecu predškolske dobi, čitanje slikovnica prema odabiru dječjeg informatora te likovna radionica na obrađenu temu.
** Kutak za najmlađe - aktivnost za djecu do tri godine uz pratnju i sudjelovanje roditelja, na raspolaganju su igračke i slikovnice primjerene dobi
*** Kreativna pričaonica - aktivnost za djecu starije predškolske i mlađe školske dobi, čitanje priča i kreativna radionica na određenu temu