Odjel za odrasle
Knjižnica Augusta Cesarca, Ravnice
Radauševa 7, 10 000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 2318 729
e-mail: knjiznica.a.c.ravnice@kgz.hr 

Fond:  ~35.000 svezaka knjiga

Usluge:
 • posudba knjižne građe
 • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
 • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
 • pristup internetu
 • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
 • rezervacija knjižne građe
 • korištenje zaštićene zbirke, priručne literature i periodičkih publikacija samo u knjižnici
 • čitanje dnevnog tiska i referentne literature - Knjižnica posjeduje dvadeset čitaoničkih mjesta u slobodnom pristupu
 • u izlozima Knjižnice kontinuirano se postavljaju se likovne izložbe, izložbe knjiga i knjižnične građe vezane uz kalendare događanja ili kulturna zbivanja
 • organizacija tribina, predavanja i razgovora

Čitaonica:
 • u čitaonici je moguće pregledavati dnevnik tisak kao i služiti se referentom zbirkom rječnika, leksikona, encikolpedija, gramatika i raznih priručnika, rijetkih primjeraka knjiga i velikog broja naslova knjiga iz područja likovnih umjetnosti. Čitaonica služi i kao dnevni boravak korisnicima koji uče i pripremaju ispite

Raspored aktivnosti