Odjel za djecu i mladež
Knjižnični fond Odjela za djecu i mladež:
 • 10.684 svezaka dječjih knjiga i slikovnica
 • 2 naslova periodičkih publikacija, časopisa i novina
 • 637 jedinica AV građe
 • 132 igračake, društvenih igara, scenskih lutaka i muzikalija
 • 574 svezaka - engleska zbirka za djecu
Usluge
 • posudba građe
 • posudba setova za programiranje (Micro:bit, Boson)
 • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
 • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
 • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
 • rezervacija građe
 • korištenje priručne literature, dječjih novina i časopisa, igračaka, društvenih igara, scenskih lutaka i muzikalija samo u knjižnici
 • na Odjelu za djecu kontinuirano se organiziraju tjedni programi igranja i svijeta priča za djecu predškolskog uzrasta, likovne, kreativne, scenske i lutkarske radionice, kutić društvenih igara, multimedijalni kutić za osnovnoškolce s programom računalnih igrica, kviz, lutkarske predstave, programi za djecu s teškoćama u razvoju (Projekt Knjižnica širom otvorenih vrata), Škola u gostima, Praznici u knjižnici, Svijet priča na engleskom jeziku, Mali knjigoljupci ...

Stalne aktivnosti Odjela za djecu i mladež >