Sat informacijske pismenosti za zreliju životnu dob
                                                                               


 
 

Sat informacijske pismenosti za zreliju životnu dob prva je stalna aktivnost pokrenuta u Knjižnici Savica na inicijativu korisnika, a od 2004. godine u kontinuitetu se održava i danas. Radionica se održava u sklopu projekta  65 plus i volonterski je vodi dr. sc. Vesna Turčin srijedom od 10 do 12 sati. 

Program edukacije prilagođava se pojedinačnim potrebama korisnika, a uključuje osnove rada na:
 
- računalu (pretraživanje interneta, pisanje teksta i sl.)
- tabletu (snimanje i pregledavanje fotografija, čitanje e-knjiga, pretraživanje interneta, online-kupovanje i sl.) 
- pametnom telefonu (spajanje na Wi-Fi mrežu, služenje različitim aplikacijama za komunikaciju i pristup društvenim mrežama te onima za olakšavanje svakodnevnog života kao što su mobilno bankarstvo, naručivanje na liječničke preglede, naručivanje taksija i sl.).


Za sudjelovanje na radionici potrebno se prijaviti na broj telefona 6115 927 ili na e-adresu knjiznica.savica@kgz.hr