Knjižnica širom otvorenih vrata

Rad na projektu rezultirao je suradnjom s mnogim udrugama. To su: Udruga za promicanje Inkluzije,  Učenička zadruga "Grana" -  Centar  za autizam, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom grada Zagreba-Vjeverica , Hrvatska udruga tetraplegičara i paraplegičara,  Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida, Udruga gluhoslijepih osoba Dodir, Udruga Debra, Udruga SUNČEV SJAJ - Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti osoba s posebnim potrebama, Udruga Ozana, Udruga HUPRT

Sa članovima Udruge omogućujemo javne prezentacije njihovih djelatnosti i aktivnosti na polju književnosti, glazbe, likovne umjetnosti. Ujedno našim korisnicima pružamo informacije o udrugama tj. pomoći za njene članove, te radimo na senzibilizaciji javnosti. Otvorenost knjižnica prema udrugama, solidarizacija, socijalizacija i inkluzija  osoba s teškoćama u razvoju osnova je realizacije projekta. Navedeno se odnosi na djecu i mlade s intelektualnim teškoćama, tjelesnim invaliditetom, slijepu i slabovidnu djecu, gluhu i nagluhu djecu, disleksičnu djecu, te također obuhvaća djecu i mlade s posebnim obrazovnim potrebama tzv. ranjive skupine djece i mladih, odnosno socijalno ugrožene i marginalizirane društvene skupine koje žive u posebnim okolnostima (djeca u ustanovama privremenog ili trajnog smještaja, djeca u ruralnim sredinama, djeca iz socijalno i ekonomski depriviranih sredina, pripadnici drugih kultura kao primjerice romska djeca i sl.). 

Potrebno je naglasiti kako Knjižnica Tina Ujevića već dvanaest godina surađuje s Udrugom za promicanje inkluzije. Naime, 8. točka aneksa Ugovora o volontiranju u kojoj ugovorne strane KGZ, Knjižnica Tina Ujevića i Udruga za promicanje inkluzije – tj. njihov član Igor Sole, utvrđuju  prava i dužnosti volontera da kroz  angažman volonter  ima priliku steći uvid u poslove knjižnice, s jedne strane, s druge kao osoba s posebnim (dodatnim) potrebama  uključuje se u život lokalne zajednice s ciljem ravnopravnijeg sudjelovanja i vlastitog potvrđivanja, u svrhu  obogaćivanja i dostojansvenijeg vlastitog života.
U skladu s osnovnim motom Udruge za promicanje inkluzije djeluje i mreža narodnih knjižnica, mreža  Knjižnice Tina Ujevića:

„Naša misija je promicati razvoj društva u kojem osobe s intelektualnim teškoćama imaju jednake mogućnosti, njihov je doprinos cijenjen i njihova se ljudska prava poštuju.“