Otvoren novi prostor za korisnike Gradske knjižnice

02.01.2019 Gradska knjižnica
Za članove i korisnike Gradske knjižnice u petak, 7. prosinca 2018. godine otvoren je novi prostor na polukatu Knjižnice. Knjižnična građa iz slikarstva, fotografije, filma i kazališta te stripovi i AV građa preseljeni su na polukat Gradske knjižnice. Time je ta građa postala dostupna članovima i korisnicima za pregledavanje, a na istom mjestu mogu je posuditi i razdužiti. Uz građu, na polukatu su smještena i dva računala za pretraživanje kataloga Knjižnica grada Zagreba. Prostor je svečano otvoren na sam Dan Knjižnica grada Zagreba i 111. obljetnicu Gradske knjižnice.