Privremeni prekid u opskrbi električnom energijom u Gradskoj knjižnici

07.09.2023 Gradska knjižnica
Zbog radova na postrojenjima elektroenergetske mreže od strane HEP-a, u petak 8. rujna u vremenu od 6 do 9 sati Gradska knjižnica neće imati električne energije. 
Korisnicima preporučujemo da u tom periodu ne dolaze u knjižnicu jer usluga posudbe i razduživanja građe neće biti moguća, već da koriste aplikaciju eZaki za produljenje građe ili da dođu iza 9 sati.