Središnji katalog službenih dokumenata RH

Središnji katalog službenih dokumenata sadrži pravne propise Republike Hrvatske i druge dokumente tijela javne vlasti, poput strategija, deklaracija, planova, objavljenih u elektroničkom izdanju Narodnih novina.

Osim toga, Zbirka sadrži i digitalizirane tekstove propisa objavljenih prije 1990. godine u službenim glasilima država prednica, a koji su 2007. godine još uvijek bili na snazi. Svi propisi su pretraživi po punom tekstu, a Zbirka je organizirana kao sustav međusobno povezanih tekstova propisa i informacija o njima.


Propisi su:

POVEZANI
 • osnovni tekst sa svim izmjenama i dopunama, ispravcima i pročišćenim tekstovima (kronološki)
 • s propisima na temelju kojih su doneseni (osim zakona) i onima donesenima u njihovoj provedbi, a svi s propisima koji na njih na bilo koji način utječu
 • s punim tekstovima pravnih propisa EU s kojima su usklađeni
 • s punim tekstovima neslužbenih prijevoda
 • s punim tekstovima neslužbenih pročišćenih tekstova
OZNAČENI KAO NEVAŽEĆI
 • propisi u trenutku prestanka važenja dobivaju oznaku NE VAŽI!
POJAŠNJENI
 • napomenama u kojima se osim datuma stupanja na snagu i prestanka važenja ističu sve informacije važne za propis
GRUPIRANI
 • po vrsti akata
 • prema području djelatnosti tijela javne vlasti koje je sudjelovalo u izradi propisa (vidi: Područja djelatnosti tijela javne vlasti)
 • po pregovaračkim poglavljima u procesu harmonizacije sa zakonodavstvom EU, za propise koji su prošli usklađivanje s propisima EU
SADRŽAJNO OBRAĐENI
 • ključnim riječima iz hrvatskog izdanja pojmovnika Eurovoc kojima se opisuje njihov sadržaj