Cjenik usluga

 

1 Članarina 50,00 kn
2. Nova članska iskaznica 20,00 kn
3. Zakasnina po danu i po primjerku 0,50 kn
4. Rezervacija - obavijest telefonom 4,00 kn
5. Rezervacija - obavijest e-poštom 0,00 kn
6. Pretraživanje interneta za članove Knjižnice - 1/2 sata jedanput dnevno (u svakoj knjižnici mreže) 0,00 kn
7. Pretraživanje interneta za članove Knjižnice - 1/2 sata 2,50 kn
8. Pretraživanje interneta za korisnike koji nisu članovi Knjižnice - 1/2 sata 5,00 kn
9. Ispis - crno-bijelo * 0,50 kn
10. Ispis - u boji * 3,00 kn
11. Fotokopiranje A4 * 0,50 kn
12. Fotokopiranje A3 * 1,00 kn
13. Uništeni bar-kod na knjižničnoj građi 0,00 kn
14. Optički mediji za pohranu podataka * 3,00 kn
     
  * samo u knjižnicama u kojima za to postoji mogućnost