Cjenik usluga

 

  Usluga Cijena u €
1. Članarina 7,00 €
2. Nova članska iskaznica 3,00 €
3. Zakasnina (dan / primjerak) 0,10 €
4. Rezervacija - obavijest telefonom 0,80 €
5. Rezervacija - obavijest e-poštom 0,00 €
6. Pretraživanje interneta za članove Knjižnice - 1/2 sata jedanput dnevno (u svakoj knjižnici mreže) 0,00 €
7. Pretraživanje interneta za članove Knjižnice - 1/2 sata 0,50 €
8. Pretraživanje interneta za za korisnike koji nisu članovi Knjižnice - 1/2 sata 1,00 €
9. Fotokopiranje A4 * 0,10 €
10. Fotokopiranje A3 * 0,20 €
11. Ispis - crno-bijelo * 0,10 €
12. Ispis - u boji * 0,60 €
13. Uništeni bar-kod na knjižničnoj građi 0,00 €
   
  * samo u knjižnicama u kojima za to postoji mogućnost