Međuknjižnična posudba


Online zahtjev

Pravila međuknjižnične posudbe

Međuknjižnična posudba je usluga kojom se iz knjižnica u zemlji pribavlja knjižnična građa koju ne posjeduju knjižnice mreže KGZ-a za članove Knjižnice radi njihova znanstvenoga i stručnoga rada ili usavršavanja. Također, članovima drugih knjižnica u zemlji omogućuje se posudba knjiga i kopiranje članaka iz fondova Knjižnice.

Međuknjižnična posudba nije moguća unutar mreže Knjižnica grada Zagreba. Međuknjižničnu posudbu građe iz inozemstva obavlja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Od međuknjižnične posudbe izuzima se građa koja se inače ne posuđuje izvan prostora Knjižnice ili se ne reprografira, kao što su stare i rijetke knjige, referentne publikacije, pojedinačni brojevi časopisa i neknjižna građa. Također, međuknjižničnom posudbom iz Knjižnice nije moguće posuditi beletristiku, osim za potrebe stručnoga ili znanstvenoga rada.

Međuknjižničnu posudbu za potrebe članova KGZ-a  obavlja Gradska knjižnica. Građa dobavljena međuknjižničnom posudbom može se koristiti samo u Čitaonici priručnika i zbirki Gradske knjižnice.

Građa posuđena drugoj knjižnici smije se koristiti samo u njezinim prostorima te ona odgovara za tu građu.

Fotokopije članaka ostaju u vlasništvu naručitelja, koji je dužan zatraženom kopijom koristiti se samo u svrhu znanstvenoga odnosno stručnoga rada.

Prije podnošenja zahtjeva za međuknjižničnom posudbom potrebno je provjeriti nalazi li se tražena jedinica građe u fondu Knjižnice, odnosno koja knjižnica izvan Zagreba posjeduje željenu građu.

Narudžbu za posudbu korisnik ispunjava na posebnom obrascu, a građu naručuje knjižnica u tiskanom ili elektroničkom obliku. Zahtjevi za posudbu knjiga ili kopije članaka trebaju sadržavati sljedeće podatke:

Za knjigu:
1. Autor ili urednik
2. Naslov
3. Mjesto izdanja, izdavač, god. izd.
4. ISBN

 Za članak:
1. Naslov časopisa
2. God., vol., br., str. (od-do)
3. Autor članka
4. Naslov članka
5. ISSN

Osim podataka o traženoj jedinici, potrebno je navesti i osobne podatke naručitelja: ime i prezime, adresu, telefon (kućni i na poslu), adresu elektroničke pošte te broj članske iskaznice.

Rok posudbe građe iz Knjižnice jest 21 dan, a rok posudbe građe iz drugih knjižnica ovisi o pravilima i rokovima posudbe knjižnice iz koje je građa posuđena. Knjižnica može odrediti i kraći rok posudbe.

Međuknjižnična posudba i dostava unutar Hrvatske ostvaruje se bez naknade.