Kućni red

 

 • Kućni red sastavni je dio Pravila Knjižnice
 • građa i usluge koriste se u uredovno radno vrijeme Knjižnice u skladu s Pravilima
 • na zahtjev dežurnog djelatnika, korisnik je dužan pokazati predmete koje unosi u Knjižnicu ili iznosi iz Knjižnice
 • dopušteno je unositi vlastita prijenosna računala, a korisnik ih je dužan prijaviti prema propisima ovih Pravila
 • član Knjižnice dužan je pri ulasku u Knjižnicu predočiti svoju člansku iskaznicu, na nadzornom mjestu i/ili dežurnom djelatniku
 • korisnik koji nije član Knjižnice dužan je pri ulasku u Knjižnicu predočiti svoj identifikacijski dokument, na nadzornom mjestu i/ili dežurnom djelatniku
 • u prostorima Knjižnice nije dopušteno:
  • svojim ponašanjem ometati druge korisnike i knjižnične djelatnike u njihovu radu
  • unositi i konzumirati hranu i piće
  • zadržavati se na mjestima namijenjim službenoj uporabi te se koristiti računalima namijenjenim djelatnicima Knjižnice
  • iznositi nezaduženu knjižničnu građu
  • iznositi knjižničnu građu iz čitaonica
  • oštećivati knjižničnu građu, opremu, inventar i prostorije
  • dovoditi životinje
  • pušiti, osim ako postoji prostor označen i određen za to
 • u čitaonicama i drugim korisničkim prostorima Knjižnice mobiteli moraju biti ugašeni


Na korisnika koji postupa protivno odredbama ovih stavaka primijenit će se odredbe članka 52. 55. i 58. ovih Pravila, a dežurni informator može takvom članu privremeno oduzeti člansku iskazncu.