Čitanja Biblije: književnost, povijest, žensko pitanje

Književni petak 24.11.2017. | petak Gradska knjižnica Početak događanja: 20 sati Galerija Kupola, 3. kat, | 1387
Blog Književnog petka
Književni petak - arhiva
Iz povijesti tribine "Književni petak"

Neprijeporna je činjenica da je Biblija temeljno djelo u milenijskoj kulturnoj povijesti Zapadne civilizacije. Tomu u prilog govori i statistička činjenica da je Biblija najčitanija, najprodavanija, najizdavanija i najpopularnija knjiga u cjelokupnoj povijesti čovječanstva, bez obzira na religijske ili kulturne konotacije. Ipak, u tom svekolikom “naj” kontekstu, činjenica je i to da je najčešće bila tumačena upravo u religijskom, tj. teološkom ključu, što, htjeli mi to ili ne, uvelike reducira sve ostale slojeve iščitavanja.
U novije vrijeme kao da oživljava, do sada potisnut, interes i za druge, možebitne svjetovne aspekte tog grandioznog djela. Bibliju se, tako, može čitati kao vrelo povijesnih, filozofskih, socioloških, psiholoških, medicinskih i mnogih drugih podataka, kao što je ona, do danas, bila izravna inspiracija svim postojećim umjetničkim rodovima i vrstama, kako klasičnim, tako i modernističkim, pa i avangardnim. To samo znači da je Biblija višeznačno, polisemantičko djelo, otvoreno različitim tumačenjima, ne dovodeći u pitanje moguće izvornu, religijsku inspiraciju Biblije kao aktivnoga djela “Božje riječi”. (S. N.)
U razgovoru sudjeluju urednik i voditelj izv. prof. dr. sc. Dean Slavić, koji će govoriti o Bibliji kao književnosti, docentica dr. sc. Slavica Dodig, koja će se osvrnuti na Bibliju i ženski svijet, te docent dr. sc. Mladen Tomorad, koji će se fokusirati na Bibliju i egipatsku povijest.