Kontakti
Bibliobusna služba
Dragutina Golika 36, 10 000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 3665 075

e-mail: bibliobus@kgz.hr

Bibliobusnu službu možete kontaktirati na terenu od utorka do petka, od 9 do 18:30 sati na broj: 095/4694 519

Bazu kontaktirajte na tel: +385 (0)1 3665 075