Rezervacije

Rezervirajte željenu građu slanjem svog upita na e-mail: bibliobus@kgz.hr

Bibliobusnu službu možete kontaktirati na terenu od utorka do petka, od 9.00 do 18.30 sati na broj: 095/4694 519

Bazu kontaktirajte na tel: +385 (0)1 3665 075