Raspored i stajališta

Najbliže stajalište pronađite na karti.

Od utorka do petka, u vremenu od 09.00 do 18.30 sati kontaktirajte nas na terenu:

Bibliobus kontakt -  095 4694 519

Rezervacija knjižnične građe: bibliobus@kgz.hr
 
UTORAK
6.9., 20.9.
9:00 – 10:30
10:45 – 11:30
12:30 – 13:30
15:00 – 16:00
17:00 – 19:00
SRIJEDA
7.9., 21.9.
9:00 – 10:00
10:15 – 11:00
12:00 – 13:00
15:00 – 16:00
17:00 – 19:00
ČETVRTAK
8.9., 22.9.
9:00 – 9:45
9:50 – 10:15
10:30 – 11:15
12:15 – 13:30
15:00 – 16:15
17:30 – 19:00
PETAK
9.9., 23.9.
9:00 – 10:00
10:30 – 11:30
12:15 – 13:00
15:00 – 15:45
16:00 – 17:00
17:45 – 19:00
SUBOTA
10.9., 24.9.
9:00 – 10:30
11:45 – 13:00
 
UTORAK
13.9., 27.9.
9:00 – 10:00
10:45 – 11:30
12:15 – 13:30
15:00 – 16:00
17:00 – 19:00
SRIJEDA
14.9., 28.9.
8:30 – 9:30
10:15 – 12:00
12:30 – 13:30
14:30 – 15:30
16:30 – 17:30
18:15 – 19:00
ČETVRTAK
15.9., 29.9.
9:00 – 10:00
10:30 – 11:00
12:00 – 13:30
15:00 – 17:00
17:45 – 19:00
PETAK
16.9., 30.9.
9:00 – 10:00
10:45 – 11:45
12:00 – 13:00
14:00 – 15:00
16:30 – 19:00
SUBOTA
17.9., 1.10.
9:00 – 10:30
11:45 – 13:00