Čitaonica
Studijska čitaonica
  • za  miran rad i učenje
  • referentna zbirka (enciklopedije, leksikoni, monografije i sl.)
  • posudba čitaoničke građe - u dogovoru s informatorom
Čitaonica dnevnog tiska i časopisa
  • 5 računala za korisnike (pretraživanje interneta, printanje)
  • dnevne novine: 24 sata, Jutarnji list, Poslovni dnevnik, Slobodna Dalmacija, Sportske novosti, Večernji list
  • časopisi: Auto-klub, Bug, Doktor u kući, Globus, Glorija, Gospodarski list, Hrvatska vodoprivreda, Kaj, Jezik, Matica, Meridijani, Mreža, Nacional, Napredak, National Geographic, Oris, Sensa, Školske novine, Županijska kronika
  • lokalne novine i časopisi: Prigorski kaj, Službene novine Grada Zaprešić, Zaprešić, Zaprešićki kraj