Povijest
Prema današnjim spoznajama, knjižnična djelatnost na području Zaprešića bilježi svoje početke 1896. godine kada Ivan Ivančić, ravnatelj Rauchova vlastelinstva u dvorcu Lužnica, pokreće osnivanje prve zaprešićke Čitaonice. Utemeljiteljna skupština održana je 19. travnja 1886. godine. Čitaonica je imala svoja pravila koja je odobrila Zemaljska vlada 15. rujna 1886. godine te vlastiti žig. Društvo Čitaonica djelovalo je do smrti osnivača Ivana Ivančića 1909. godine.
 
Ponovno buđenje knjižnične djelatnosti dogodilo se 1934. godine kada sindikat prehrambenih radnika u Tvornici suhomesnate robe (u prostoru današnje tvornice "Karbon") utemeljuje čitaonicu koja je raspolagala pretežno političkim tiskom i literaturom. Rad ove čitaonice vjerojatno je prekinuo rat 1941. godine.

Današnja knjižnica u Zaprešiću osnovana je 1958. godine u okviru Narodnog sveučilišta. U novi prostor, u kojem se i danas nalazi, Knjižnica je preseljena 1986. godine kada je ušla u sastav Knjižnica grada Zagreba.