Zavičajna zbirka
VODITELJICA ZBIRKE
Marija Bartolić, dipl. knjižničarka
marija.bartolic@kgz.hr
 
Zavičajna zbirka posebna je zbirka u kojoj se skuplja, obrađuje, čuva i daje na korištenje sva knjižna i neknjižna građa koja s različitih aspekata govori o životu i razvoju grada Zaprešića i zaprešićkoga kraja (općina Brdovec, Dubravica, Marija Gorica, Pušća, Luka, Bistra i Jakovlje) te djela autora koji su rođeni, žive ili su živjeli u Zaprešiću i zaprešićkome kraju.
Zbirka je osnovana 1982. godine, no građa karakteristična za Zavičajnu zbirku prikupljala se od početka postojanja Knjižnice u Zaprešiću (1958). Odgovarajući prostor zbirka dobiva preseljenjem knjižnice u novi prostor 1986. godine kada počinje sustavno prikupljanje građe (kupnjom i poklonima) te rad na svim poslovima karakterističnim za rad zavičajne zbirke.
Budući da Knjižnica nosi ime književnika Ante Kovačića, rođenog u Mariji Gorici pokraj Zaprešića, Zavičajna zbirka posebnu pažnju posvećuje sakupljanju i obradi građe koja se odnosi na Kovačićev život i stvaralaštva


VRSTE GRAĐE
- knjige i katalozi izložbi
- serijske publikacije (novine, časopisi, godišnjaci, školski listovi): Zaprešićke novine, Zaprešić - besplatni gradski informativni mjesečnik, Službene novine Grada zaprešića, Zaprešićki špigl, Zaprešićki kraj, Prigorski kaj, Zaprešićki godišnjak, Brdovečki zbornik, Ban i dr.
- polupublikacije (seminarski, diplomski, magistarski i doktorski radovi)
- grafička građa (razglednice, grafičke mape)
- AVE građa
- notna građa
- karte


KORIŠTENJE ZBIRKE 
- građu zbirke moguće je pretražiti pomoću elektroničkog kataloga  
- pomoć knjižničara pri pretraživanju kataloga i odabiru građe
- sva se građa može koristiti u prostoru knjižnice
- pojedini se primjerci građe mogu posuditi i izvan knjižnice u dogovoru s voditeljicom zbirke
- tematsko pretraživanje fonda za potrebe pisanja seminarskih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova na zahtjev korisnika


AKTIVNOSTI
- promocije knjiga autora zaprešićkog kraja
- izložbe umjetnika zaprešićkoga kraja
- digitalizacija starih razglednica zaprešićkog kraja - projekt Digitalizirana zaprešićka baština
- nakladnička djelatnost - nakladnički nizovi Zaprešićki autori online, Zaprešićka kultura online, Dječji digitalni kutak
- posjeti učenika osnovnih i srednjih škola u svrhu upoznavanja rada Zavičajne zbirke
- projekt Zavičaj u prošlosti za učenike 3. razreda osnovnih škola
- projekt Wiki-dveri (2009. - 2019.)
- literarni natječaj "Ivica Kičmanović" u suradnji s Ogrankom Matice hrvatske u Zaprešiću (1996. - 2008.)
- suradnja sa školama, vrtićima, kulturnim institucijama, udrugama, kulturno-umjetničkim društvima i lokalnim medijima
- Večer zavičajne baštine