O knjižnici
Adresa: Trg žrtava fašizma 6, 10290 Zaprešić
Tel: 3310 290
Faks: 3310 270
E-mail: gradska.knjiznica.zapresic@kgz.hr

Voditeljica 
Tatjana Vrdoljak, dipl. knjižničarka

Služba nabave i obrade
Želja Trbović, dipl. knjižničarka
Biserka Petek-Lončarić, dipl. knjižničarka
Dubravka Jandras, knjižničarska tehničarka
Sanja Devčić Jandrić, knjižničarska tehničarka

Promidžba i društvene mreže
Janja Severović, dipl. knjižničarka

Zavičajna zbirka
Marija Bartolić, dipl. knjižničarka
- Digitalna zbirka Zaprešića, Zaprešić u prošlosti, Makedonski kutak, web
 
Informatori

Ivanka Blažević Kiš, dipl. knjižničarka
- izložbe, kreativne radionice za djecu, obilazak knjižnice, radionice pisanja, književni susreti, satovi lektire

Maja Jurenić, dipl. knjižničarka
- čitateljski klubovi, obilazak knjižnice, radionice talijanskog jezika za djecu, književni susreti, satovi lektire

Margareta Matijević Kunst, dipl. knjižničarka
- Zelena knjižnica, tematska predavanja, tribine o zdravlju

Marko Radigović, dipl. knjižničar 
- AV odjel, informatičke radionice

Janja Severović, dipl. knjižničarka
- putopisna predavanja, radionice talijanskog jezika za umirovljenike, kreativne radionice za umirovljenike, Poetski susreti, Naslikajmo priču, Planinarski tjedan

Služba posudbe i povrata građe
Snježana Bajt, knjižničarska tehničarka
Zrinka Brlić, knjižničarska tehničarka
Ana Marija Lončarić, knjižničarska tehničarka
Sanja Matijević, knjižničarska tehničarka
Berislav Tomić, knjižničarski tehničar

Tehnička služba
Ana Jozić, spremačica i dostavljačica

 
Prostor: 870 m2

Knjižni fond: 87.965
Vizualna građa: 4.909 
Zvučna građa: 4.601
Elektronička građa: 141
Igračke: 803

Članovi: 6.319
Odrasli: 3.742
Djeca: 2.577

(stanje na dan 31.12.2021.)
   
  Autobusna stanica: Dom zdravlja
Terminal Črnomerec za liniju 172  Zagreb (Črnomerec) - Zaprešić (brza linija)
  Taksi stajalište
P Javno parkiralište pored knjižnice
  Lokalni vlakovi: Željeznička stanica Zaprešić + tri stanice autobusom linija 172
 
Prema današnjim spoznajama, knjižnična djelatnost na području Zaprešića bilježi svoje početke 1896. godine kada Ivan Ivančić, ravnatelj Rauchova vlastelinstva u dvorcu Lužnica, pokreće osnivanje prve zaprešićke Čitaonice. Utemeljiteljna skupština održana je 19. travnja 1886. godine. Čitaonica je imala svoja pravila koja je odobrila Zemaljska vlada 15. rujna 1886. godine te vlastiti žig. Društvo Čitaonica djelovalo je do smrti osnivača Ivana Ivančića 1909. godine.
 
Ponovno buđenje knjižnične djelatnosti dogodilo se 1934. godine kada sindikat prehrambenih radnika u Tvornici suhomesnate robe (u prostoru današnje tvornice "Karbon") utemeljuje čitaonicu koja je raspolagala pretežno političkim tiskom i literaturom. Rad ove čitaonice vjerojatno je prekinuo rat 1941. godine.

Današnja knjižnica u Zaprešiću osnovana je 1958. godine u okviru Narodnog sveučilišta. U novi prostor, u kojem se i danas nalazi, Knjižnica je preseljena 1986. godine kada je ušla u sastav Knjižnica grada Zagreba.
​USLUGE
 • posudba knjiga: 3 naslova na rok od 21 dan
 • posudba didaktičkih igračaka: 3 igračke na rok od 21 dan
 • posudba AVE građe (CD-a, DVD-a): 3 naslova na rok od 10 dana
 • časopisi i priručna zbirka (enciklopedije, rječnici, leksikoni...) mogu se koristiti u prostoru Čitaonice
 • besplatan pristup Internetu članovima KGZ-a 30 min., a svakih sljedećih 30 min. se naplaćuje 2,50 kn
 • mogućnost korištenja interneta i za one koji nisu članovi KGZ-a: 30 min - 5,00 kn
 • mogućnost produženja knjižnične građe osobno u knjižnici, telefonom ili preko knjižničnog kataloga
 • mogućnost rezervacije knjižnične građe osobno u knjižnici ili preko knjižničnog kataloga
 • besplatan wi-fi za članove knjižnice u trajanju od sat vremena dnevno
 • mogućnost posudbe putem knjižničnog kataloga


UPISI

 • za upis odrasle osobe potrebna je osobna iskaznica i OIB, a za djecu do 14 godina osobna iskaznica roditelja i OIB djeteta
 • godišnja članarina je 50,00 kn i vrijedi godinu dana od dana upisa
 • djecu rođena do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina života, a koja imaju prebivalište u Zagrebu, Zaprešiću ili Svetoj Nedjelji imaju besplatan upis
 • djeca koja imaju prebivalište u općini Jakovlje, a koja pohađaju osnovnu školu imaju besplatan upis
 • iskaznica je neprenosiva, a u slučaju gubitka potrebno je odmah obavijestiti Knjižnicu
 • duplikat izgubljene iskaznice naplaćuje se 20,00 kn
 • iskaznicom se mogu koristiti usluge svih knjižnica u sastavu KGZ-a

Upisi i posudba

Cjenik usluga