Odjel za djecu i mlade

Na Odjelu za djecu i mlade održavaju se stalne i povremene aktivnosti.
Od povremenih aktivnosti izdvajamo kreativne likovne radionice, posjete vrtića i svih razreda osnovne škole, tematske izložbe, kazališne predstave, promocije knjiga za djecu i mlade, predavanja i književne susrete s dječjim piscima.
Osim knjižnog fonda (slikovnice, knjige za djecu i mlade), stripova, dječjih časopisa (Prvi izbor, Modra lasta, OK i Radost) i referentne zbirke, koja se može koristiti u studijskoj čitaonici, korisnicima su dostupne usluge i pomoć dječjih informatora u izboru literature za školske obveze, preporuke za čitanje, pomoć u pretražvanju kataloga.
Na Odjelu se nalazi jedno korisničko računalo za pristup internetu.
Na Dječjem odjelu knjižnice kontinuirano se postavljaju tematske ili informativne izložbe knjiga i knjižnične građe koje su vezane uz kalendare događanja ili prate kulturna zbivanja.