Odjel za odrasle

Odjel za odrasle raspolaže knjižnim fondom znanosti i beletristike, dijelom u slobodnoj posudbi i pristupu, a dijelom je zaštićen, ali se može koristiti u studijskoj čitaonici. Cjelokupni fond pretraživ je putem elektroničkog kataloga KGZ-a, koji možete koristiti u knjižnici i putem interneta. U sklopu Odjela nalazi se čitaonica koja raspolaže dnevnim, tjednim i mjesečnim tiskom.
Knjižničari informatori pomoći će vam pri odabiru potrebne literature za maturalne, seminarske, diplomske radnje kao i za osobno obrazovanje i čitanje u slobodno vrijeme, rezervirat će vam željenu građu te prižiti pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta.
Osim toga, na odjelu knjižnice kontinuirano se postavljaju tematske ili informativne izložbe knjiga i knjižnične građe koje su vezane uz kalendare događanja ili prate kulturna zbivanja te se organiziraju književni susreti, promocije knjiga i časopisa, likovne izložbe, radionice, predavanja...