Odjel za odrasle
Na odjelu za odrasle korisnicima su dostupne usluge informatora - savjetovanje i pomoć pri izboru literature za stručne i rekreativne potrebe. Stručnu informaciju iz svih područja društvenih, primijenjenih i prirodnih znanosti te iz književnosti korisnici mogu dobiti osobno, telefonski ili putem e-pošte.

Moguće je naručiti stručnu literaturu za stručne potrebe te popise literature za školske projekte, seminare, završne i stručne radove za sve obrazovne stupnjeve.

Korisnici mogu samostalno pretraživati mrežni katalog KGZ na za to namijenjenom računalu, a na raspolaganju im je i jedno računalo za pretraživanje interneta.

U čitaonici periodike korisnicima su na raspolaganju dnevne novine, tjednici i časopisi. Čitaonica periodike ima osam sjedaćih mjesta. Za učenje i korištenje zaštićenog i čitaoničkog fonda te za studijski rad imamo pet sjedaćih mjesta.

Povremeno se organiziraju književni susreti, predavanja, putopisne tribine i promocije knjiga. U galerijsko-izložbenom prostoru redovito se priređuju likovne izložbe. Isto tako, redovito se priređuju tematske i prigodne izložbe knjiga i druge građe te izložbe prinovljenih knjiga.