Služba nabave i obrade
Adresa: V. Varićaka 8, Sloboština
Telefon: 6622-998, 6622-999
Faks: 6640-748 

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8:00 do 15:00 h