65 plus
Knjižnice grada Zagreba provode ciljane programe namijenjene društvenoj integraciji osoba treće životne dobi i njihovom aktivnom uključivanju u kulturna i društvena zbivanja pri čemu se starijim osobama prilazi kao ravnopravnim partnerima u ostvarivanju kulturnih, obrazovnih, kreativnih i informacijskih potreba. Kroz sedam programa obuhvaćenih projektom, ovu skupinu korisnika nastoji se potaknuti na aktivno i kreativno provođenje vremena kroz brojne radionice, od kreativnih i likovnih do radionica za informacijsku i informatičku pismenost. Posebna pozornost pridaje se osnaživanju starijih osoba u području zaštite njihovih ljudskih, materijalnih, zdravstvenih i socijalnih prava.

Knjižnica Savica u projektu 65 plus sudjeluje od 2008. godine organizirajući sljedeće programe:

Slikosat - kontinuirane besplatne likovne radionice za osobe starije dobi s ciljem poticanja kreativnog izražavanja.
Sat informacijske pismenosti - besplatne radionice za informatičko i informacijsko opismenjavanje osoba treće životne dobi prilagođene individualnim potrebama pojedinih korisnika.
Susreti generacija - predavanja, susreti, tribine i radionice posvećene osobama treće životne dobi.
Učionica bez granica - od besplatnih edukativnih programa namijenjenih starijim osobama u knjižnici se povremeno održavaju i predavanja namijenjena osnaživanju starijih osoba u području zaštite njihovih ljudskih i materijalnih prava te zdravstvene i socijalne zaštite.
Izložba 65 plus - izložbe radova čiji su autori pripadnici treće životne dobi u knjižnici se organiziraju nekoliko puta godišnje.
Vježbaonica - u knjižnici se provodi Nježna joga, program tjelovježbe posebno namijenjen i prilagođen starijim osobama.

 
Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.