Informativno posudbeni odjel
Fond Odjela za djecu i mladež sastoji se od lektirnih naslova, dječje beletristike i grade iz područja znanosti. Knjižničari osiguravaju sve stručne informacije i pomoć kod odabira literature, pomoć korištenju kataloga te pronalaženju potrebne literature za referate i seminarske radove. Također priređuju tematske i prigodne izložbe knjiga, a u suradnji s mladim članovima knjižnice izrađuju aktualan Otvoreni pano.