65 plus
Knjižnica Tina Ujevića je sudionik  projekta 65 plus s ciljevima dugoročnijeg utjecaja za osobe treće životne dobi. Projekt zastupa ideju  pridonošenja poboljšanja kvalitete života i društvene integracije osoba starije životne dobi, povećanja kvalitete boravka u umirovljeničkim domovima, te senzibilizaciju javnosti za potrebe i značaj osoba treće životne dobi. Dodajmo još kako provodimo ciljane programe namijenjene društvenoj integraciji osobama treće životne dobi. Potičemo na kreativnost starijih osoba u cilju razvijanja novih interesa i načina somoostvarenja, pokušavamo ih  uključiti u kulturna i društvena događanja u knjižnicama, a tim događanjima i akcijama involvirati ih u društvo znanja, te ukazati na važnost njihove mudrosti i iskustva. Projekt nastavljamo s edukacijom osoba na radionicama informacijske pismenosti koji prelazi u projekt Volonteri u knjižnici.