Informativno - posudbeni odjel
Na ovom odjelu korisnicima se pružaju sve informacije o traženim naslovima, usluge bibliografske obrade tema za izradu referata, seminarskih ili diplomskih radnji, pomoć u korištenju knjižničnih kataloga i online OPAC pretraživanja korištenjem računala. Nove usluge su još on-line rezervacije, produženje građe, posudba e-knjige i zvučne e-knjige. Na informativnom panou redovito se korisnike obavještava o novim naslovima, a prigodnim plakatima i pozivnicama o promocijama, izložbama i susretima, kao i ostalim kulturnim događanjima koja se redovito održavaju u knjižnici.

Cilj je ovih edukacijskih i animacijskih programa promicanje knjige i čitanja i afirmacija knjižnice kao kulturne institucije.