Usluge
  • posudba knjižne građe
  • informacije o traženim naslovima
  • preporuke i savjeti pri izboru knjiga
  • izbor literature za referate, seminarske i diplomske radove
  • pomoć i upute u pretraživanju e-kataloga
  • pristup internetu
  • računalne igrice za djecu
  • korištenje zaštićenoga fonda u knjižnici
  • čitaonica tjednoga i dnevnoga tiska za odrasle i časopisa za djecu

U izlozima knjižnice kontinuirano se postavljaju likovne izložbe i amatera i akademskih slikara.
Uz povremene programe: predavanja, kvizove, književne susrete, lutkarske predstave, za djecu osnovnih škola i vrtića, četvrtkom se kontinuirano održavaju pričaonice i likovne radionice za predškolce.