Zbirke
Zbirka knjiga i slikovnica za djecu i mlade na njemačkom jeziku
 
Godine 1998. Knjižnica Goethe  Instituta poklanja Odjelu za djecu i mladež inicijalni fond od 450 svezaka knjiga za djecu i mlade na njemačkom jeziku a 2000. godine, nakon dopune fonda, zbirka je otvorena za korisnike.
 
Danas u svom fondu Odjel za djecu i mladež ima 707 svezaka knjiga i slikovnica za djecu i mlade.
 
Godine 2013. Odjel za odrasle izdvojio je i nadopunio knjižnu građu na engleskom jeziku kao zasebnu zbirku nastojeći izaći ususret zahtjevima korisnika za literaturom na jeziku koji je linqua franca suvremenog doba. Osim velikog broja djela izvorno pisanih na engleskom jeziku, nabavlja i prijevodnu literaturu. Zbirka je fokusirana na beletristiku, uz manji broj naslova stručne i znanstvene literature te likovnih i vizualnih umjetnosti. Zbirka broji 559 svezaka knjiga.

 
Knjižnica Vladimira Nazora izdvojila je iz vlastitog knjižničnog fonda naslove knjižne građe koji pripadaju književniku Vladimiru Nazoru (1876.-1949.) po kojem je Knjižnica dobila ime te tako utemeljila Zbirku Nazor. Zbirka obuhvaća Nazorovu književnu ostavštinu, kao i sekundarnu literaturu - kritičke prikaze, studije i eseje te zbornike koje su o Nazorovom književnom djelu i društvenom djelovanju napisali razni autori. Zbirka broji 155 svezaka knjiga.

Vladimir Nazor - naslovnice