Zbirka knjiga i slikovnica na njemačkom jeziku
Zbirka knjiga i slikovnica za djecu i mlade na njemačkom jeziku
 
Godine 1998. Knjižnica Goethe  Instituta poklanja Odjelu za djecu i mladež inicijalni fond od 450 svezaka knjiga za djecu i mlade na njemačkom jeziku a 2000. godine, nakon dopune fonda, zbirka je otvorena za korisnike.
 
Danas u svom fondu Odjel za djecu i mladež ima 707 svezaka knjiga i slikovnica za djecu i mlade.