Zbirka knjiga na engleskom jeziku
Godine 2013. Odjel za odrasle izdvojio je i nadopunio knjižnu građu na engleskom jeziku kao zasebnu zbirku nastojeći izaći ususret zahtjevima korisnika za literaturom na jeziku koji je linqua franca suvremenog doba. Osim velikog broja djela izvorno pisanih na engleskom jeziku, nabavlja i prijevodnu literaturu. Zbirka je fokusirana na beletristiku, uz manji broj naslova stručne i znanstvene literature te likovnih i vizualnih umjetnosti. Zbirka broji 559 svezaka knjiga.