Informativna srijeda

Još 1950., na savjetovanju rajonskih bibliotekara u Zagrebu, prvi se put rodila ideja o redovitim sastancima knjižničara-informatora iz zagrebačkih narodnih knjižnica na kojima bi knjižničari izvješćivali, uz podrobnije prikaze odabranih naslova, o novonabavljenim knjigama u svojim knjižnicama. Ipak, tek 16. travnja 1958. godine, uz podršku Sekcije za narodne knjižnice Društva bibliotekara Hrvatske, održana je prva Informativna srijeda. Sve do devedesetih godina Informativna srijeda sastojala se u prikazima novoobjavljenih knjiga, razmjeni mišljenja o unapređivanju informativne službe ili ugošćavanju pisaca i nakladnika. Prikaze novih knjiga knjižničari su niz godina objavljivali u časopisu "Knjiga i čitaoci", kasnije "Naša knjiga".

Tijekom devedesetih godina dolazi do postupnih promjena u koncepciji Informativne srijede - sve je manje knjižničarskih prikaza novih knjiga, a sve više novih sadržaja: knjige prikazuju stručnjaci za određena područja znanosti i umjetnosti; novost su izlaganja iz knjižničarske struke, posjete kulturnim institucijama, posjete knjižnicama raznih vrsta te upoznavanja s novostima u informatizaciji knjižnica.
Od 1995. sastanci Informativne srijede redovito se održavaju u Gradskoj knjižnici u multimedijalnoj dvorani Odjela za djecu i mlade, Starčevićev trg 4. 

Od listopada 2021. Informativna srijeda održava se u hibridnom obliku - uživo i virtualno.

Uredništvo
 

Program Informativne srijede -  2023. godina

 13. rujna – Novosti iz međunarodnog knjižničarstva

10.00 sati

 • 31. EBLIDA – Tko se boji moći knjižnica? Osnaživanje građana za demokratsko i održivo društvo – Jasenka Pleško
 • IFLA u Rotterdamu – Ivančica Đukec Kero, Ismena Meić, Maela Rakočević Uvodić
 14. lipnja – Upoznajemo djelatnosti srodne ustanove

10.00 sati

 • Posjet Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21
 10. svibnja – Nakladništvo i knjižničarstvo

10.00 sati

 • Izdavačka djelatnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu: korak u sutra – Iva Melinščak Zlodi i Ana Barbarić
 • Izdanja Galerije Prozori: na sjecištu umjetnosti, knjižnica i društva – Petra Dolanjski Harni
 • Predstavljanje monografije Galerija VN – prvih pedeset godina – Svjetlana Ciglar, Olga Majcen Linn, Sunčica Ostoić
 26. travnja – Matična i razvojna služba predstavlja

10.00 sati

 • Godina iza nas u brojkama – Izvještaj KGZ-a za 2022.
 • Novosti u poslovanju
 15. ožujka – Informacijska služba u fokusu

10.00 sati

 • Osvrt na online stručno-znanstveni skup Informacijska služba u knjižnici – tradicija, sadašnjost i budućnost – Ana Bakarić, Sanja Bunić, Snježana Ercegovac, Ira Tuzlančić, Maja Zubčić Peleski
 • Kvantitativna analiza upita referentne usluge Pitajte knjižničare – Ana Bakarić, Nikolina Štrbac, Maja Zubčić Peleski
 • Kako komunicirati s korisnicima: radionice komunikacijskih vještina za knjižničarske tehničare u Knjižnicama grada Zagreba – Sanja Bunić, Višnja Cej, Kristina Krpan
 • Kompetencije za rad s korisnicima treće životne dobi: istraživanje stavova knjižničara u informacijskoj službi Knjižnica grada Zagreba – Snježana Ercegovac, Vlasta Šolc, Ira Tuzlančić
 • Prikaz knjige Information services today: an introduction / edited by Sandra Hirsh. 3rd ed. Lanham: Rowman & Littlefield, 2022. – Sanja Bunić
 8. veljače  Sve što ste htjeli znati o anketiranju, a niste se usudili pitati

10.00 sati

 • Anketiranje – kako, zašto i što poslije? – dr. sc. Boris Badurina, izv. prof., Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Program Informativne srijede -  2022. godina

 14. prosinca U posjetu knjižnici

10.00 sati

 • Posjet Knjižnici Fakulteta hrvatskih studija, Borongajska cesta 83 d
 9 . studenog Knjižničarstvo u zemlji, svijetu i na kotačima

10.00 sati         

 • Izvještaj s 47. izborne Skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva – Marijana Rogić Bocchetti, Božica Dragaš, Iva Klak Mršić i Jasenka Pleško
 • Hrabri novi svijet u Krakovu – Janja Maras
 • Na cesti od 1976. – Nika Čabrić, Sara Semenski, Davorka Licitar
 12. listopada – eZaKi i izvještaji sa stručnih skupova

10.00 sati         

 • eZaKi – korisnička podrška – Sanja Bunić i Maja Bodiš
 • Stručni skup HČD-a Kultura čitanja: što nam govore istraživanja o čitanju – Margareta Matijević Kunst
 • Dar kao način izgradnje zbirki, izvještaj s Trećeg stručnog skupa Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki – Iva Lorković
 • Knjižničarska nekonferencija kcConnect  – Alka Stropnik i Lucija Prusac
 • Gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe – ravnopravni korisnici knjižničnih usluga –  Maela Rakočević Uvodić i Snježana Ercegovac
 14. rujna – O IFLA-i, kulturi čitanja i Odijelu za čitanje 

10.00 sati         


Izvještaji s kongresa IFLA WLIC 2022
 • IFLA u zelenom gradu književnosti – Aleksandra Cvitković
 • Usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama – Maela Rakočević Uvodić
 • Kampiranje i volontiranje na IFLA-i – Lucija Prusac
Obučen za čitanje: o projektu Odijelo za čitanje – Sanja Repanić Blažičko
 8. lipnja – Iz virtualnog svijeta 

10.00 sati         

 • Predstavljanje portala medijskapismenost.hr – Ana Dokler
 • Face in a book: društvenim mrežama do korisnika – Zvjezdana Balić i Vanja Štalec Obradović
 4. svibnja – Staro kao novo  

10.00 sati         

 • Manje je više, staro je novo – Iva Lorković
 • Istražili smo, preporučili i produžili knjigama život! - Ivana Sabljak i Iva Džambaski
 • Priča sa zapadne strane – Lucija Lokin
 • Skidanje paučine s pjesničkog knjižničnog fonda  ili Poezija u mreži Knjižnica Sesvete - Ivan Babić i Mihael Bily
 • I AV građa bi van! – Luka Semenski
 6. travnja – Matična i razvojna služba predstavlja  

10.00 sati         

 • Godina iza nas u brojkama – Izvještaj KGZ-a za 2021.
 • Novosti u poslovanju
 9. ožujka – ZKD u gostima   

10.00 sati         

 • ZKD – ukratko o nama – Maja Sever Pavić
 • (Novi) Novi uvez – Ivana Matijević
 • Bez uveza – mlađi brat Novog uveza krenuo u školu – Dorja Mučnjak
 • Mrežna stranica ZKD-a – Filip Pšenica
 • S Društvom na mreži – Lorena Martinić
 • ZKD biciklisti i njihove avanture – Iva Morandini i Ivana Jirsak
 • ZKD forum – Višnja Novosel
 • NIS – Novi informacijski stručnjaci – Borna Udatny
 • ZKD & svijet – Alka Stropnik
 9. veljače – Iz svakodnevnog poslovanja – na što obratiti pažnju    

10.00 sati         

 • Anotacije – pozdrav s terena! – Sanja Bunić i Sanja Repanić Blažičko
 • Kako korisnike (dez)informiramo o svojoj građi – Božica Dragaš i Snježana Ercegovac
 • Knjižničari preporučuju – Tanja Radović Ravnić
 • Podsjetnik na Pravila međuknjižnične posudbe – Andrea Sinkovski Jandrić