Koordinirana nabava i obrada AVM građe

Sastanke je pokrenuo Glazbeni odjel Gradske knjižnice 2003. godine zbog bolje povezanosti AV odjela i zbirki u Knjižnicama grada Zagreba. Cjelovitim pristupom se obrađuje problematika vezana uz specifičnosti građe, od nabave i obrade do posudbe i organizacije različitih događanja za korisnike.
Većina zbirki u početku sadrži AV-građu, a kasnije, s razvojem novih tehnologija, nabavlja se elektronička i multimedijska građa i time širi funkcija odjela. Takvi odjeli i zbirke u Knjižnicama grada Zagreba nose različite nazive: neki u nazivu imaju samo AV-građu, neki dodaju oznaku za elektroničku, a neki za multimedijsku građu.
Sastanci AVM nabave i obrade Knjižnica grada Zagreba održavaju se  periodički, na početku jednom mjesečno, a sada četiri puta godišnje. Pripremaju ih i vode djelatnice Glazbenog odjela, Sanja Vukasović-Rogač i Andrea Šušnjar. Zbog podudarnosti u nabavi i obradi AV-građe s elektroničkom (multimedijskom) građom, od 2014. spojeni su sa sastancima koje za područje elektroničke i multimedijske građe vodi koordinatorica Medioteke Danka Hajsig te od tada obuhvaćaju i tu vrstu građe.
Glazbeni odjel i Medioteka pripremaju informacije o novim izdanjima. Svi ostali sudionici doprinose vlastitim preporukama kvalitetnom odabiru novih naslova u mreži. Također se zajednički rješavaju pitanja iz područja sadržajne i formalne obrade vezano uz osobitosti ove vrste građe.
Prema mogućnostima povremeno se prate i događanja vezana uz struku kao što su prezentacije novih medija, izložbe o glazbenicima i sl.
Nakon svakog  sastanka piše se detaljan zapisnik i šalje e-mailom kako bi svi djelatnici koji su uključeni u rad koordinirane nabave i obrade AVM građe imali sve potrebne informacije.
 

Sastanci koordinirane AVM nabave i obrade

Dnevni red

 8. listopad 2021.  u 11:30 sati
 • Preporuke novih izdanja
 • Nabava AVE građe - trenutne mogućnosti i perspektiva
 • Izvještaj s IFLA-ine godišnje skupštine 
 • Aktivnosti za predstojeći Mjesec hrvatske knjige
 • Razno                                                                  
18. lipnja 2021.  u 12:00 sati
 • Posjet izložbi pop rock memorabilija u Tvornici kulture
 • Razno                               
5. ožujak 2021.  u 11:30 sati 
 • Kratki osvrt na rad AV odjela KGZ-a u protekloj godini
 • Preporuke novih izdanja
 • Obavijesti
 • Razno  
 
Knjižnica
Osoba za kontakt
tel
e-mail
I Knjižnice Grada Zagreba
Gradska knjižnica
Sanja Vukasović-Rogač
46 94 312
Gradska knjižnica Andrea Šušnjar
46 94 311
Gradska knjižnica
Danka Hajsig
46 94 377
Knjižnica T. Ujevića
Luka Semenski
30 95 221
Knjižnica Dugave Marko Smiljić
66 23 203
Knjižnica A. Cesarca Nikola Radić 23 13 066 nikola.radic@kgz.hr
Knjižnica S. S. Kranjčevića
Maja Kontak Janković 
23 18 596
Knjižnica Dubrava
Nenad Jović
28 51 788
Gradska knjižnica Ante Kovačića Zaprešić
Želja Trbović

33 10 290

zelja.trbovic@kgz.hr

Gradska knjižnica Ante Kovačića Zaprešić
Marko Radigović

33 10 290

marko.radigovic@kgz.hr

Knjižnica B. Ogrizovića Željka Lazar
48 10 704
Knjižnica Jelkovec Iva Klak Mršić
64 43 511
Knjižnica Sesvete
Ivana Kelava
20 03 480
ivana.kelava@kgz.hr
Knjižnica Vladimira Nazora
Tihana Horvatić
37 77 441
Knjižnica M. Držića
Đurđica Križanić Delač
61 58 273
Bibliobusna služba
Nika Čabrić
36 65 075