Novi naslovi - lipanj

 
1.
Adamović, Julijana, 1969-
Glineni anđeli / Julijana Adamović. - Zagreb : Naklada Jurčić, 2016. - 119 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja ; knj. 60)
Treća zbirka priča autorice (dobitnice Kiklopa 2008. godine) koja propituje svijet običnih ljudi i neobičnih sudbina ili neobičnih ljudi s običnim svakodnevnim problemima lako prepoznatljivih svakom   čitatelju.

2.

Analiza financijskih izvještaja : načela - postupci -  slučajevi
Analiza financijskih izvještaja : načela - postupci - slučajevi / Katarina Žager ... [et al.] ; redaktor Lajoš Žager. - 3. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2017. - XII, 534 str. : graf. prikazi ; 26 cm
Treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige koja uz slike, tablice i priloge, sadrži slijed računovodstvene analize, odnosno izvještavanja. Počinje s upravljanjem poslovanjem poduzeća u tržišnom krugu, potom definira računovostvene procese i izvještaje (imovina, obveze, prihodi, rashodi i drugo). Slijede računovodstvene politike i njihove primjene, posebno problematika računovodstvenih načela i standarda, zatim revizija i njezina provedba, primjena temeljnih instrumenata i postupaka analize izvještaja i njihova primjena na nekoliko slučajeva. Na kraju su uspoređeni financijski i nefinancijski pokazatelji u funkciji ostvarivanja dobrog  poslovanja.

3.

Aralica, Ivan, 1930-
Anastazija : (oluje u tihom ozračju) / Ivan Aralica ; pogovor Damir Pešorda. - Zagreb : Školska knjiga, 2016. - 161 str. : slika autora ; 21 cm. - (Djela Ivana Aralice ; sv.  30)
Ovaj je roman strukturiran kao dijalog između zatvorenog i dogmatskog uma i otvorenog i tolerantnog uma pa se čini kao  da se čita filozofski dijalog. Tema je religioznost, odnosno autor priča priču o tome kako može pogubno biti djelovanja Partije i partijnosti na međuljudske odnose. Anastazija Rubić, koja utjelovljuje Partiju, prokazuje znanostvenika Pavla Crnka, ideološki neopterećenu osobu, kao moralno nepodobnog za napredovanje u struci (izbor za docenta na fakultetu) koji zbog toga teško obolijeva...

4.

Balić, Davor, 1969-
Etički nauk Marka Marulića / Davor Balić. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. - IX, 529 str. : faks. ; 24 cm
Ova je knjiga izmijenjena autorova doktorska disertacija obranjena 2011. godine. U njoj su iz djela Marka Marulića  obrađene etičke teme i etički pojmovi kojima je Marulić posvetio najviše pozornosti sljedeći tako ona renesansna  promišljanja kojima je u središtu čovjek i koja tematiziraju "smisao, cilj i svrhu čovjekova postojanja." (cit.). Poglavlja su podijeljena prema Marulićevim djelima u kojima se istražuju etička pitanja (Repetitorij; Institucija; Parabole; Evanđelistar, u drugim Marulićevim djelima - Juditi, Davidijadi, i  dr.)

5.

Baram, Nir, 1976-
Sjena svijeta / Nir Baram ; prevela s hebrejskog Laila Šprajc. - Zaprešić : Fraktura, 2016. - 462 str. ; 23 cm. - (Fraktura Publika)
Od Jeruzalema preko La Paza, Kinshase i Londona teku tokovi novca, a za njima (ili ispred njih) različiti konzultanti, PR- ovci... Među njima je i onaj koji će ih u ovom romanu mladog izraelskog pisca povezati, Gabriel Mancur, savjetnik Židovske fondacije za demokraciju.
Nasuprot onima s puno novaca i ogromnom moći grupa je mladih povezana društvenim mrežama koja sprema “štrajk milijarde 11. 11.” Podrška stiže iz cijeloga svijeta. Priključuje im se i (otpušteni) savjetnik iz konzultantske tvrtke MSV Daniel Kay koji “pro bono” svjetuje mlade buntovnike. Autor radnju dopunjuje, zbog aktualnosti i autentičnosti radnju brojnim imenima državnika, političara, pisaca... Mračna slika svijeta u kojem vladaju hedge fondovi, konzultantske tvrte i mračna, krvava boja novca.

6.

Barčot, Branka, 1981-
Lingvokulturologija i zoonimska frazeologija / Branka Barčot. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2017. - 395 str. ; 24 cm
Autorica je istraživala hrvatske, ruske i njemačke frazeme s divljom životinjom kao sastavnicom primjenjujući   lingvokulturološki pristup njihovoj analizi. Za ovaj rad o odabrainm frazemima (višečlane jezične jedinice koje se u govornom aktu uvijek reproduciraju kao cjelina - npr. mokar kao miš) provedeno je opsežno ispitivanje "kojem je cilj bio konstruirati koncepte i polja asocijacija divljih životinja, ali ponajprije otkriti frazeme s divljom životinjom kao sastavnicom ukorijenjene u svijesti Hrvata, Rusa i Nijemaca" (cit.). Jedno je poglavlje posvećeno novoj jezikoslovnoj disciplini – lingvokulturologiji,  njezinim metodama, objektu i predmetu proučavanja te terminološkom aparatu. Osim toga, autorica donosi i dva za      hrvatsku leksikografiju koncepcijski nova rječnika: Hrvatsko-rusko-njemački ideografski rječnik: divlje životinje, te Trojezični rječnik asocijacija: divlje životinje.

7.

Bazdulj-Hubijar, Nura, 1951-
Dragulji i drangulije / Nura Bazdulj-Hubijar. - Sarajevo : Šahinpašić, 2016. - 217 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena/Suvremena proza)
Lorena Moreti rođena je u Travniku, gdje provodi sretne i manje sretne dane djetinjstva. Nakon što ju u dobi od dvanaest godina napušta majka i odlazi na rad u Austriju, o Loreni brine otac. Različiti utjecaji i događaji vode Lorenu također u Austriju, pa tako u Salzburgu provodi velik dio života. Selidba u Ameriku pogotovo je bolna, i svaki njen dio čezne za ljudima i mjestima na Starom  kontinentu…

8.

Beljan Kovačić, Iva, 1979-
O pričama i čitanju : književnokritičke bilješke / Iva Beljan Kovačić. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2016. - 228 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 21)
Dvadesetak tekstova nastalih u razdoblju od 2009. do 2016. godine, objavljenih u različitim publikacijama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, djelomično prerađenih za potrebe ove knjige. Kako sama autorica u predgovoru kaže, to su knjige usmjerene na priče, umjetničku prozu i načine njezina čitanja, odnosno na znanost o književnosti. Tekstovi su grupirani u nekoliko tematskih cjelina vidljivih iz naslova poglavlja - Proza Josipa Mlakića, Proza Enesa Karića, Pripovjedači i autobiografi, Male priče, Književnoznanstveni rad Perine Meić, Znanost o književnoti (i još ponešto) te U spomen:  Krunoslav Pranjić. Na kraju je popis literature i bilješka o  autorici.

9.

Bičanić, Nikolina, 1974-
Proračunsko računovodstvo : primjena Računskog plana s primjerima knjiženja / Nikolina Bičanić, Ivana Jakir Bajo, Mladenka Karačić. - 3. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : TEB - Poslovno savjetovanje, 2017. - 377 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Prvo poglavlje, koje opisuje sustav hrvatskog proračunskog računovodstva, odnosi se na njegov razvoj, stanje od 2015. godine te stanje i promjene nastale 2017. godine. Slijedi poglavlje o poslovnim knjigama i knjigovodstvenim ispravama. Najopsežnije je poglavlje u kojem se obrađuju primjeri knjiženja poslovnih događaja - nefinancijske i financijske imovine, obveza, vlastitih izvora, zatim knjiženje rashoda i izdataka, pa prihoda i primitaka, izvanbilančna evidencija i knjiženje PDV-    a kod proračuna i proračunskih korisnika. Posljednje poglavlje odnosi se na popis imovine i obveza i knjiženja rezultata popisa. Knjiga završava Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Ovo je treće izmijenjeno i  dopunjeno izdanje ove knjige.

10.

Biočina, Ivana, 1983-
Tiranija mode : ukrašavanje kao potraga za identitetom / Ivana Biočina. - Zagreb : Planetopija, 2016. - 159 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Planetopija)
Autorica se u ovoj knjizi ponovno okreće temi mode, s naglaskom na raznolikost modnih izričaja kao odraza životnih    stilova i potrage za identitetom. Promatrajući razvoj mode od povijesti do današnjih dana, autorica pokazuje i ideološku  narav mode te ističe ženski aspekt i shvaćanje mode – žena u potrazi za ljepotom, žena kao potrošačica, razlika između djevojke i gospođe, mladosti i starosti, ali i u najširem smislu propituje kako moda predstavlja čovjekovu potragu za samim sobom.

11.

Biškupić Čurla, Margareta, 1977-
Tradicijska drvena stambena arhitektura na području Novog Zagreba / Margareta Biškupić Čurla, Josipa Matijašić ; [fotografije Ivana Vuković]. - Zagreb : Centar za kulturu Novi Zagreb : Despot infinitus, 2017. - 149 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Biblioteka Hrvatska povijest)
Knjiga je rezultat istraživanja tradicijske drvene stambene arhitekture na području Novog Zagreba, a koje povijesno i tradicijski pripada regiji Turopolja. Kako se broj tih objekata smanjuje uslijed propadanja, na inicijativu Centra za kulturu Novi Zagreb, a u suradnji s etnolozima iz Muzeja Turopolja, započeo je projekt fotogratskog dokumentiranja te arhitektonskog opisivanja i etnografskog obrađivanja spomenutih objekata. Ova monografija sadrži fotografije objekata s arhitektonskim nacrtom te opisom gradnje. Kao takva, publikacija je vrijedan doprinos očuvanju    baštine.

12.

Blumenberg, Hans, 1920-1996
Rad na mitu / Hans Blumenberg ; s njemačkoga preveo Sead Muhamedagić. - Zagreb : Sandorf : Mizantrop, 2017. - 586 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Sandorf & Mizantrop)
Njemački filozof, koji je utemeljio pravac istraživanja koji se danas naziva 'metaforologija', na osnovi odabranih anegdota iz povijesti zapadnog mišljenja i literature analizira značenja i vrijednost mita polazeći od funkcionalnih aspekata, kao odgovor  na pitanja kao što su: što nas pokreće kad si predočavamo svijet, kako - kao povijesnu i egzistencijalnu veličinu - opažamo vrijeme, u čemu se sastoji svladavanje značenja mita, čime se određuju slike i prispodobe, tehnike i strategije kojima život osigurava podnošljivost.

13.

Blushi, Ben, 1969-
Otelo : Arap iz Vlore / Ben Blushi ; s albanskoga preveo Augustin Palokaj. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. - 392 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Cicero)
Venecija i Vlora, 14. stoljeće. Otelo, Emilijo, Desdemona - a nije Shakespeare. Otelo upoznaje Desdemonu, Emiliju i Jaga  u Veneciji, spletom okolnosti dio života provede u Albaniji gdje se susreće s drugim, iz povijesti poznatih osoba, kao što     su srpski princ Kasije, liječnik Stefan Gjika, Marko Polo... Za ovaj je roman jedan od najznačajnijih albanskih autora dobio nagradu Europske unije za književnost 2014. godine jer priča o ljubavi, o "načinu na koji ona može odrediti sudbinu i promijeniti tijek događaja, pa samim time utjecati i na cijelo društvo ili povijesno   razdoblje".

14.

Bomann, Corina, 1974-
Vrt na mjesečini / Corina Bomann ; prevela s njemačkoga Sabine Marić. - Zagreb : Znanje, 2017. - 361 str. ; 19 cm. - (Knjiga dostupna svima ; 347)
Ljubavno-povijesni roman njemačke autorice prati život dviju talentiranih violinistica na početku XX. st. na podlozi društvenih prilika koje obilježavaju kolonijalizam i rasne razlike. Cijela okosnica priče je jedna violina koja je ostavljena u berlinskoj antikvarnici. Violina ima izrezbarenu ružu pa vlasnica antikvarnice Lilly Kaiser započinje potragu. Put je vodi u London, na Sumatru, upoznaje nove ljude i rješava stogodišnju tajnu koja ima utjecaj i na njezin   život...

15.

Borben Uglešić : 90 godina života 60 godina u psihijatriji
Borben Uglešić : 90 godina života 60 godina u psihijatriji / urednici Trpimir Glavina, Vlado Jukić. - Zagreb : Medicinska naklada : Hrvatsko psihijatrijsko društvo ; Split : Klinički bolnički centar, Klinika za psihijatriju, 2016. - XII, 221 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Monografije / Medicinska naklada)
Knjiga posvećena Brobenu Uglešiću, psihijatru i profesoru emeritusu splitskog Medicinskog fakulteta te njegovih 60 godina   u domeni psihijatrije, u nastanku koje je i sam sudjelovao. Sastoji se od pet cjelina, od kojih je u prvoj objavljeno pet Uglešićevih tekstova, slijede radovi njegovih učenika i kolega s Klinike za psihijatriju KBC-a Split, kojima je opisan   Uglešićev rad. Treći dio sadrži prikaze četiri Uglešićeve monografije, četvrti tekstove posvećene njemu u kojem ga se  opisuje kao čovjeka, liječnika, psihijatra, humanista. Posljednji dio sadrži Uglešićevu biografiju, bibliografiju, popis njegovih priznanja i tekst koji je sam napisao za kraj ove  monografije.

16.

Boromisa, Ana-Maria, 1969-
Od troškova do koristi : analiza troškova i koristi u pripremi projekata / Ana-Maria Boromisa. - Zagreb : Alinea, 2016. - 228 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Alinea ; kolo 1, knj.  7)
Knjiga sadrži osnovne elemente, opseg i upotrebu analize troškova i koristi (engl. cost-benefit analysis), a usmjerena je na njezinu primjenu u kontekstu kohezijske politike Europske unije. U njoj je iznesen opći pregled mogućnosti i ograničenja   ove analize, identificirati njezine uobičajene greške i dobre strane, a time olakšati suradnju njezina naručitelja i izrađivača. Pripremljena je prema Vodiču za analizu troškova i koristi investicijskih projekata Europske komisije za razdoblje 2014.- 2020., Metodologiji za provedbu analize i troškova (2015.) i Uputama Europske investicijske banke za ekonomsko vrednovanje projekata (2013.) uzimajući u obzir ciljeve hrvatskih operativnih   programa.

17.

Brebanović, Predrag, 1967-
Avangarda krležiana : pismo ne o avangardi / Predrag Brebanović. - Zagreb : Jesenski i Turk : Arkzin, 2016. - 263   str.,
[1] presavijeni list s tablom ; 23 cm
Autor je docent na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a u ovom djelu bavi se odnosom Miroslava Krleže i avangarde kao i Krležom kao jugoslovenskom avangardisti. Složenost Krležine avangardnosti početno temelji na jednom privatnom pismu (u prilogu)  koje je Krleža 1936. poslao Marku  Ristiću.

18.

Bručić, Zoran, 1957-
25 godina poslije : diploma za smrt / Zoran Bručić. - Zagreb : Capitol festival : Propaganda, 2017. - 3 sv. (367 ; 366 ; 255 str.) ; 20 cm
Hit-uspiješnica "Diploma za smrt", koja je doživjela tri izdanja i ekranizaciju, ovim kriminalističkim romanom dobiva svojevrsni nastavak, iako se čita i kao samostalno djelo. Autor ispisuje stvarnost suvremenog Zagreba i Hrvatske kroz priču o dvije generacije - mladima i onih u pedesetim. Tu je i zagrebačko podzemlje s kojim će se susresti ovje generacije...

19.

Bryndza, Robert, 1979-
Žena u ledu / Robert Bryndza ; preveo s engleskoga Predrag Mavar. - Zagreb : Znanje, 2017. - 352 str. ; 20 cm. - (Knjiga dostupna svima ; 344)
Prvi roman iz serije o višoj inspektorici Erici Foster. Ispod leda u zamrznutom jezeru u londonskom parku pronađeno je tijelo bogate i lijepe dvadesettrogodišnje djevojke Andree Douglas-Brown, kćeri istaknutog laburističkog lorda. Istragu preuzima viša inspektorica Erica Foster kojoj je prvi zadatak nakon akcije u kojoj su tragično poginula petorica policajaca među kojima je bio i njezin suprug. Iako je dokaza malo, svjedoci nepouzdani, a obitelj i politika stalno utječu na istragu i žele je zaustaviti, ona je odlučila pronaći ubojicu pod svaku  cijenu.

20.

Bučan, Daniel, 1943-
Ogledanje / Daniel Bučan. - Zagreb : Demetra, 2017. - VIII, 270 str. : slika autora ; 21 cm. - (Filosofska biblioteka Dimitrija Savića)(. Serija Atenej)
Zbirka filozofskih ogleda koji se mogu podijeliti u dvije kategorije: ogledi nastali za određene prigode poput simpozija te ogledi nastali spontano kao autorov pokušaj formuliranja vlastitih misaonih preokupacija. Neki od naslova su: Mišljenje čovjekove slobode, Bitak i biće, Heraklit i Parmenid, Filozofija kao filo-logika, Gramatika i filozofija, O govoru i o jeziku, Politika kao metafizika, Problem „drugoga“, Istina i bitak, Smisao pada, Mislivo i  nemislivo…

21.

Budimir, Davorka, 1970-
Politička elita u Hrvatskoj : 1990.-2000. / Davorka Budimir. - Zagreb : vlast. nakl., 2017. - 447 str. ; 24   cm
Knjiga o političkoj eliti u Hrvatskoj od 1990. do 2000. godine, o njezinim obilježjima i regrutacijskim kanalima, načinima utjecaja na transformacijske i konsolidacijske procese i izgradnju demokratskih političkih institucija, kao i o ulozi političkih stranaka u tom procesu. Sadržajno se započinje definiranjem pojma elite i osvrtom na hrvatsku političku elitu u   razdoblju
od 1989. do travnja 1990. te od 1990. do 2000. godine. Slijede poglavlja koja se odnose na instituciju vlade i predsjednika u potonjem periodu, te se kroz analizu HDZ-a i SDP-a u devedesetima promatra uloga političkih stranaka u  regrutaciji političke elite. Na kraju knjige je literatura i životopis autorice, a knjiga, dorađena autoričina doktorska disertacija, sadrži sažetak i zaklučak na hrvatskom i engleskom jeziku i popis   literature.

22.

Bukovac, Slađana, 1971-
Stajska bolest : roman / Slađana Bukovac. - Zagreb : Sandorf, 2016. - 292 str. ; 20  cm
Mlada žena brine se o životinjama na jednom seoskom imanju. Umirovljeni sveučilišni profesor bavi se ljudskim pravima,  što nepoznatom nekome zasmeta toliko da mu otruje psa. Lokalni novinar u provinciji istražuje višestruko umorstvo... Niz likova, većinom neobilježenih osobnim imenima, i njihovi složeni odnosi nose priču ovoga romana sumornih tema kao što su bračno nasilje, krijumčarenje ljudi, korumpirani moćnici, te fašizacija društva u kojemu strukture moći generiraju   kriminal, koje precizno ocrtavaju duboke traume, naslojavane i   neizliječene.

23.

Bulimbašić, Sandi, 1969-
Društvo hrvatskih umjetnika „Medulić“ (1908.-1919.) : umjetnost i politika / Sandi Bulimbašić. - Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016. - 413 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monografska izdanja / Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ; knj. 65)
Prerađena autoričina doktorska disertacija o Društvu hrvatskih umjetnika "Medulić" i aktivnostima njegovih članova,     istakutih umjetnika - od Vlahe Bukovca i Ivana Meštrovića do Emanuela Vidovića, Mirka Račkoga, Tomislava Krizmana i drugih. Osim likovnog, Društvo je djelovalo i u širem društveno-političkom kontekstu u turbulentnom razdoblju između 1908.    i 1919. godine, u kojem se nazirao raspad Austro-Ugarske Monarhije i izbijanje Prvog svjetskog rata. Knjiga sadrži cjelovitu znanstvenu obradu djelovanja ovog Društva, ali i detaljno istražen povijesni okvir tog razdoblja. Na kraju je p opis izvora i literature i bilješka o autorici.

24.

Chesterton, Gilbert Keith, 1874-1936
Stabla ponosa ; Midina maska / Gilbert Keith Chesterton ; [s engleskog prevela Zrinka Dragun]. - Zagreb : Ognjište, 2016. - 104 str. ; 22 cm
Ova novela, prema književnim znalcima, je jedna je od autorovih najboljih misterija. Priča je to, ponajprije, o egzotičnom drveću, tzv. paunskim stablima, koje je iz Afrike donio jedan od predaka vlastelina Vanea. Uz stabla se vežu brojna praznovjerja i žitelji Cornvalla ih žele posjeći.  Da bi dokazao da se nikome ništa ne može dogoditi, Vance odlazi noćiti  među stabla ali te noći nestaje... U rješenje misterije uključit će se i čuveni Chestertonov liječnik dr. Brown... Knjiga sadrži   i kriminalističku priču o ocu Brownu "Midina maska", zadnju koju je Chesterton napisao, nesporedno prije smrti, 1936. godine.

25.

Crmarić-Salečić, Duška, 1952-
Putosnovice : (od lirskog zapisa do putopisa) / Duška Crmarić Tomašić. - Split : Naklada Bošković, 2017. - 2 sv. (406, 425 str.) ; 21 cm. - (Biblioteka Suvremena proza / Naklada Bošković ; 103 ;  105)
Svojevrsni poetski dnevnik hrvatske pjesnikinje iz Australije koji započinje prozom "Badnjak" iz 1995. za kojega autorica kaže da je bila prelomna u njezinom stvaralaštvu. Badnjak u tuđini - tuđina je Australija kojom autorica putuje stvarno i virtualno ali i njezinim Solinom i otokom  Korčula.

26.

Crnojević-Carić, Dubravka, 1961-
- 2017. - 295 str. : ilustr.
U drugom dijelu (prvi je objavljen 2014. i bavi se razvojem kazališta od samih početaka u antici do srednjeg vijeka) autorica  se bavi povijesnim pregledom kazališta renesanse, potom analizira commediu dell'arte, elizabetinsko kazalište zlatno doba španjolskog kazališta (siglo de oro) i francuski klasicizam. Knjiga se odlikuje sustavnošću, jasnoćom i enciklopedijskom sažetošću tekstova, no isto tako i autoričinim opservacijama (npr. o vladarima koji su o svemu odlučivali). Osobit naglasak stavljen je na portretiranje profila glumaca koji su obilježili pojedine epohe. Knjiga na taj način postaje zanimljiva ne samo kazališnim znalcima, nego i široj publici koju zanima  kazalište.

27.

Ćosić, Ana, književnica, 1934-
Pobuna : roman / Ana Ćosić. - Zagreb : Izvori, 2016. - 180 str. ; 21  cm
Novi roman osječke autorice s adresom u Zagrebu koja objavljuje od 2010. godine. Glavni je lik bezvremeni junak koji se pobunio protiv ljudske pohlepe i svih  zala.

28.

Čubrilo Bila, Dragana, 1977-
Plavuša s panikom / Dragana Čubrilo Bila ; [fotografije Andrea Šipuš]. - Sisak : Pasija-Art, 2016. - 195 str. : ilustr. ;  22
cm
Autorica u formi romana opisuje svoju svakodnevicu, nošenje s brojnim situacijama koje su za većinu ljudi potpuno uobičajene, borba protiv sebe, svojih strahova i straha od straha. Tekst ujedno može biti poučan i kreativan priručnik o
„balansiranju uma“ jer kroz osobno iskustvo pokazuje koliko je važna vještina ljudskog uma i   svijesti.

29.

De Wohl, Louis, 1903-1961
Do nakraj svijeta : roman o sv. Franji Ksaverskom / Louis de Wohl ; [prijevod Mijo Pavić]. - Split : Verbum, 2017. - 303 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Stilus ; 46)
Roman o životu sv. Franje Ksaverskog prati Franju od njegovih studentskih dana u Parizu do obraćenja te preko Lisabona i Rima na njegova misijska putovanja. Franjin život pun je misijskih putovanja (sve do Indije, Kine i Japana), dramatičnih preokreta i iznimnih djela Božje providnosti. Autor dočarava dramatične trenutke Franjine duhovne i ljudske borbe, njegov misionarski žar, kao i okolnosti vremena i prostora u kojima je živio i   djelovao.

30.

Dimkovska, Lidija, 1971-
Rezervni život / Lidija Dimkovska ; s makedonskoga preveo Borislav Pavlovski. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. - 487 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Cicero)
Roman o dvije djevojčice Zlati i Srebri, koje su rođene kao sijamske blizanke. Njihova tijela posve su odvojena, a spajaju se samo u području oko sljepoočnica. Unatoč tome što su im glave sasvim srasle, njihove su misli i emocije dva potpuno odvojena univerzuma, često suprotna i suprotstavljena. Zbog svog hendikepa djevojčice odrastaju u izolaciji, sumornoj atmosferi neprihvaćanja, lišene druženja s vršnjacima, u okruženju emocionalne hladnoće, čak i od strane vlastitih roditelja. Kazivana iz perspektive Zlate, inteligentne i senzibilne djevojčice, koja priču, s jedne strane, razvija na vlastitom intimnom planu i, s druge, kao govor okoline koja na njihovu tjelesnu deformaciju odgovara neprijateljski, izrazito isključivo, počesto s gađenjem, djelo je svojevrsna potraga za identitetom i integritetom. Smještena u razdoblje između 1984. godine i 2012., na potezu Skopje - London, ova obiteljska priča protkana istančanom psihološkom analizom, prepuna začudnih obrata, u sebi reflektira i turbulentna društvena zbivanja tog razdoblja te se može iščitavati i kao jedna intimizirana   makro-kronologija.
Suvremena makedonska spisateljica za ovaj je roman ovjenčana Nagradom Europske unije za književnost  (2013.).

31.

Dirnbeck, Josef, 1948-
Suze nemaju zadnju riječ : putevi kroz žalovanje / Josef Dirnbeck ; [prijevod Mato Balić]. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016. - 114 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Metanoja ;  208)
Lljudsko biće ima prirođenu potrebu za stvaranjem veza s osobama koje su za njega emocionalno značajne. Prilikom prekida veza i nemogućnosti da se one nanovo ostvare, dolazi do jakih emocionalnih reakcija. Pisac i teolog , autor ove knjige, pokazuje preko primjere iz Biblije i književnosti puteve pomirenja s gubitkom drage   osobe.

32.

Domazet-Lošo, Davor, 1948-
Hrvatska geopolitička strategija u 21. stoljeću ili "hrvatsko njihalo" : polazišta za "Hrvatsku strategiju nacionalne sigurnosti" / Davor Domazet-Lošo. - Velika Gorica : Naklada Benedikta, 2016. - 414 str. : ilustr. ; 20  cm
Autor razmatra kontekst u kojem se danas Hrvatska nalazi ali i prezentira svoju viziju razvoja države: naglašava resurse kojima je Hrvatska bogata i koje treba očuvati - vodu, energiju, prometne koridore putem inovacija, diplomacije, demografske obnove... Posebno se bavi tzv. asimetričnim ratom karakterističnim za 21. stoljeće u kojem nema vojnika ni vidljive bojišnice kojim se, po autoru, osvaja prostor (migrantska   kriza).

33.

Duić, Janko, 1935-
Kronike travničke i dolačke / Janko Duić. - Zagreb : Studio moderna, 2016. - 349 str. : ilustr. ; 22 cm Povijesni pregled događaja, ljudi i mjesta u travničkoj i dolačkoj okolici, uz brojne fotografske   priloge.

34.

Dujmović-Markusi, Dragica, 1963-
Vremeplovom do mature : priručnik za pripremu državne mature iz Hrvatskoga jezika / Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan, Vedrana Močnik. - Zagreb : Profil Klett, [2017?]. - 406 str. : ilustr. ; 27  cm
Priručnik namijenjen ponavljanju i usustavljivanju gradiva Hrvatskog jezika i pripremi za ispit na državnoj maturi za obje ispitne razine, višoj i osnovnoj. Sastavljen je od triju velikih cjelina, od kojih su prve dvije priprema za polaganje, a treća  služi za pomoć pri pisanju školskog eseja. Prva cjelina odnosi se na književnost, sadrži teoriju i povijest književnosti, od  kojih se potonja dijeli na dio o povijesti svjetske i dio o povijesti hrvatske književnosti. Druga se cjelina odnosi na jezik, i to  na pravopis, fonetiku i fonologiju, morfologiju, sintaksu, leksikologiju i povijest jezika. Cjelina o školskom eseju fokus je na praktičnim primjerima, ali s navedenim vrstama eseja i podsjetnicima za analizu ispitnih djela. Razrađene su i sastavnice vrednovanja eseja, a navedene su i najčešće pogreške. Iza svake cjeline nalazi se test sa dvadeset i pet pitanja za   provjeru, dok su odgovori na kraju  priručnika.

35.

Eggerichs, Emerson, 1951-
Majke i sinovi i što poštovanje ima s njima? / Emerson Eggerichs ; [prijevod s engleskog jezika Dubravka Rojc]. - [Koprivnica] : Figulus, 2016. - 322 str. ; 24  cm
Međunarodno poznati govornik na temu muško-ženskih odnosa i obiteljske dinamike oslanja se na  biblijsku ali i  znanstvenu utemeljenost povezanosti ljubavi i poštovanja. Tijekom svog dugogodišnjeg rada počeo je uočavati da je svakom dječaku iznimno važno da osim ljubavi dobije i poštovanje svoje majke. U knjizi su predočena svjedočanstva mnogih koji su oduševljeni učincima majčinog poštovanja na život sina. Što je zapravo poštovanje i koje su su njegove značajke te kako i u kojim oblicima i segmentima života je važno pokazati poštovanje, neka su od pitanja na koje se nude ogovori u ovoj knjizi.

36.

Europski projekt - smisao, dometi, perspektive
Europski projekt - smisao, dometi, perspektive / urednici Tomislav Badovinac, Dragutin Lalović. - Zagreb : Društvo "Povijest izvan mitova", 2016. - 276 str. : graf. prikazi ; 21  cm
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 2015. godine u organizaciji Društva 'Povijest izvan mitova', nestranačkog udruženja istraživača, koje se bavi istraživanjem novije hrvatske povijesti. Sadrži jedanaest tekstova autora T. Badovinca, Z. Posavca, B. Kovaćevića, D. Lalovića, V. Katunarića, L. Pavić, G. Družića, P. Popovića, T. Domazeta i G. Santinija koji kritički daju analize i same ideje Europe i Europske  unije.

37.

Evanđelje po Tomi : prijevod s koptskog
Evanđelje po Tomi : prijevod s koptskog / preveo i priredio Zlatko Pleše. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2017. - 111 str. : faks. ; 21 cm
Prijevod najpoznatijeg, najpomnije proučavanog i najkontroverznijeg izvankanonskog evanđelja kojega je cjeloviti tekst pronađen 1945. godine u kasnoantičkom krčagu slučajno iskopanom pokraj mjesta Nag Hammadi u gornjem Egiptu, rađen je izravno s koptskog jezika. Sam se tekst "po formi i sadržaju dramatično razlikuje od kanonskih prikaza Isusova
poslanja. Evanđelje po Tomi sastoji se od kratkih Isusovih izreka lišenih prostornog i vremenskog konteksta, biografskih detalja, i pripovjedne niti. (...) Kroz njih progovara jedan drugačiji Isus, više nalik na transcendentnu božansku Mudrost iz starozavjetnih Mudrosnih izreka..."

38.

Filipović, Ljiljana, 1951-
Klub krivaca / Ljiljana Filipović. - Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2016. - 192 str. ; 21  cm
Nova knjiga filozofkinje i književnice čiji je opus obilježen interesom prema odnosu psihonalize i filozofije. "Članom se kluba krivaca postaje rođenjem. Članstvo je doživotno" rečenice su koje bitno obilježavaju ovo djelo u kojem autorica, koristeći brojne primjere iz književnosti, a prvenstveno služeći se Shakespearovim djelima, raspravlja o izbjegavanju onog što  je važno u životu i poentira "odavno se njeguje zaboravljivost da bi se moglo preživjeti"  (cit.).

39.

Finch, Paul, 1964-
Klub ubojica / Paul Finch ; preveo s engleskoga Mladen Jurčić. - Zagreb : Znanje, 2017. - 389 str. ; 24 cm  Detektiv Mark Heckenburg morat će se suočiti sa svojom noćnom morom – najteži slučaj koji je ikad riješio ipak   nije
riješen, jer je zločinačka organizacija pod nazivom „Ugodni momci“, koju je jednom uspio razotkriti, razgranatija no što je mogao zamisliti. Zločini koji nove krvavi potpis „Ugodnih momaka“ ponovno se počinju događati, i to na udaljenim dijelovima Engleske, dokazujući Hecku da je ove bešćutne ubojice praktički nemoguće  istrijebiti.

40.

Fisković, Igor, 1944-
Secundum morem patriae : identitet crkava propovjedničkih redova u jadranskoj Hrvatskoj / Igor Fisković ; [fotografije Živko Bačić ... et al.]. - Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016. - 264 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Studije / DPUH ; 2)
Autor proučava spomeničko nasljeđe crkava dominikanskih i franjevačkih samostana od kraja 13. do početka 16. stoljeća  na našoj obali Jadrana. Ono što je novum je podrobna analiza idejnog i duhovnog značenja sakralne arhitekture koja definira njihova posebna tipološka, konstruktivna i formalno-stilska svojstva. Sadrži poglavlja: Osnovne značajke crkava reformiranih redova; Tipologija crkava i osobitosti njihovih elemenata; Dorađivanje tipa natkrivanjem lađe svodom; Oblikovanje apsida u odnosu na oblikovanje lađa; Crkve s poluvaljkastim svodom s pojasnicama; Oblikovanje i uređenje bogoštovnog prostora; O projektirajnju i građenjima samostanskih crkava. Knjiga sadrži i opsežan popis literature te   kazala, ilustracije i skice promatranih  građevina.

41.

Franciscus, papa, 1936-
Samo je u njemu nada : duhovne vježbe / Jorge Mario Bergoglio Papa Franjo ; [prijevod Lovro Sučić]. - Split : Verbum, 2016. - 149 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Fides ; 80)
Knjiga donosi tekst duhovnih vježbi što ih je održao papa Franjo španjolskim biskupima 2006. godine u Madridu. Sveti otac poziva vjernike da budu svjedocima istine čak i onda kada ona nije lako dohvatljiva. Potiče ih da budu ustrajni uzdižući se iznad pesimizma i varljivog  optimizma.

42.

Furtinger, Zvonimir, 1918-1986
Povjerljivi zadatak : roman / Zvonimir Furtinger. - Bizovac : Matica hrvatska, Ogranak Bizovac, 2016. - 192 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Machu Picchu ; knj. 9)
Povijesno-avanturistički roman poznatog hrvatskog novinara, strip scenarista te romanopisca koji se okušao u raznim žanrovima, od SF-a do detektivskih romana. Radnja se odvija u 18. stoljeću, u vrijeme vladavine cara i kralja Karla VI. Rat s Turcima, tj. Osmanskim carstvom bjesni već nekoliko godina, vojska je iscrpljena, a seljake je dodatno osiromašila sušna sezona. Povijesna ratna priča isprepliće se s ljubavnom pričom, prijateljstvima i spletkama među   vojnicima…

43.

Gavrović, Milan, 1935-
Bolesna vremena / Milan Gavrović. - Zagreb : Srpsko narodno vijeće, 2016. - 503 str. ; 24  cm
Autor je više od pedeset godina proveo u novinarstvu. U ovoj knjizi bavi se prelaskom iz tzv. jednoumlja u demokraciju za koju misli da je zapravo izuzetno teška i spora tranzicija u novo političko uređenje. Knjiga je podijeljena u veće cjeline: Filistri, Inkvizitori, Mandarini i kepeci, Trijumfatori i Kompradori koje su sastavljene od tekstova objavljivanih u Feral Tribuneu i Novostima.

44.

Gawande, Atul, 1965-
Prolaznost : medicina i ono što je na kraju važno / Atul Gawande ; [s engleskoga prevela Aleksandra Barlović]. -  Zagreb
: Mozaik knjiga, 2016. - 354 str. ; 19 cm
Kirurg, sveučilišni profesor, autor nekoliko bestselera te dobitnik prestižnih nagrada u ovoj svojoj knjizi piše o suvremenom iskustvu smrtnosti. Začudno je da liječnik piše o neizbježnosti propadanja i smrti  upozoravajući da su ciljevi medicine    često u suprotnosti s dostojanstvom i privatnosti onih koji proživljavjau zadnje mjesece i tjedne svog života. Svoja razmatranja potkrepljuje iskustvima iz medicinske prakse, istraživanjima ali i osobnom    ispovijesti o očevom slabljenju i smrti.

45.

Globačnik, Matko, 1990-
Izazov skepticizma : utjecaj Humeove metafizike i moralne filozofije u Europi 18. stoljeća / Matko Globačnik. - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2016. - 480 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Filozofska istraživanja ; knj.   147)
Djelo pokazuje povezanost Humeove moralne filozofije i metafizike (točnije, njenih ograničenja), koje čine temelj njegove cjelokupnog sistema, te se definiraju ključni pojmovi. Autor naglašava važnost proučavanja Humea u jedinstvu njegove misli, jer se samo u cjelini mogu razumjeti različiti aspekti njegova sustava. Također se pokazuje i Humeov utjecaj na europske mislioce 18. stoljeća te se značaj Humeove filozofije promatra u povijesnom kontekstu, s naglaskom na njegov odnos s Kantom.

46.

Gombrowicz, Witold, 1904-1969
Bestijarij / Witold Gombrowicz ; uvod, izbor, raspored Wlodzimierz Bolecki ; preveo s poljskog Mladen Martić. - Zaprešić : Fraktura, 2017. - 192 str. ; 21 cm
Sabrani tekstovi velikog poljskog pisca dvadesetog stoljeća, sa središnjom tematikom – životinjama i čovjekovom odnosu prema njima. Neobični, provokativni, nekad duhoviti, a nekad mračni tekstovi poput „Strašna osamljenost životinja“, „Osjetih čovjeka kao pas psa“ ili „U mladosti sam mučio životinje“ daju uvid u nesvakidašnja književno-filozofska promišljanja onog ljudskog u životinjama i onog životinjskog u  ljudima.

47.

Green, Sally
Ljubav u meni / Sally Green ; s engleskoga prevela Andrea Pongrac. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. - 320 str. ; 20   cm
Završni dio trilogije "Tama u meni" više je nego obična priča o vješticama – to je priča o opstanku, borbi dobra i zla, ali i o dubokoj, pravoj ljubavi. Iz prijašnjih naslova (Divlje u meni; Tama u meni) poznato je da dvije zaraćene vještičje frakcije slobodno žive u ljudskoj zajednici, a među njima i sedamnaestogodišnji Nathan, izvanbračno dijete moćnog crnog vješca, oličenja iskonskoga zla. U ovoj priči Nathan se mora pretvoriti u vrhunsko oružje u   borbi protiv neprijatelja...

48.

Grković-Janović, Snježana, 1933-
Zaštićena djetinjstva / Snježana Grković-Janović. - Zagreb : Srednja Europa, 2017. - X, 314 str., [16] str. s tablama ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedoci prošlosti)
Knjiga intimnih sjećanja autorice na dane djetinjstva i rane mladosti uoči, tijekom i neposredno nakon Drugoga svjetskog rata. U teškim vremenima bila je zaštićena brigom i pažnjom uže i šire obitelji. Česte promjene mjesta boravka, odlazak  oca liječnika u partizane, gubitak majke, toplina baka pričalica,  druženja s djecom na livadi, u šumarcima, na moru... niz   je slika koje opisuju ovo ipak nezaboravno  djetinjstvo.

49.

Gušić, Ivan, 1938-
Kreacionizam : stari mit u novome ruhu ili kako se iz jedne znanstvene paradigme izrodio jedan protuznanstveni svjetonazor / Ivan Gušić. - Zagreb : Izvori, 2017. - 179 str. : ilustr. ; 24  cm
Na pitanjima o Zemlji, njezinom nastanku i povijesti lome se mišljenja religijskih dogmi. Kreacionizam je jedna od njih koja promovira vjerovanje da je vrhovno biće ili božanstvo kreiralo čovjeka, Zemlju i Svemir. U ovoj knjizi akademik (geolog- paleontolog) Gušić argumentirano analizira tvrdnje kreacionista: u prvom njezinom dijelu daje pregled povijesti sukoba kreacionista i znanstvenika, a u drugom dijelu opisuje ideje kreacionista novijeg doba. U dodatku drugog dijela knjige  pregled je širenja ideja kreacionista u  Hrvatskoj.
 

50.

Gutić, Dragutin, 1953-
Organizacija i vođenje zdravstvenih ustanova / Dragutin Gutić, Agneza Aleksijević, Luka Stanić. - Osijek : Studio HS internet, 2016. - 216 str. : graf. prikazi ; 25  cm
Knjiga o menadžmentu u zdravstvu, odnosno, o organizaciji i vođenju zdravstvenih ustanova. Autor polazi od pretpostavke  da dobro organizirana i vođena zdravstvena ustanova treba rezultirati većim stupnjem zadovoljstva zaposlenih, većom kreativnom usmjerenošću, inventivnošću te rastu kvalitete zdravstvenih usluga i zadovoljstva pacijenata što bi za posljedicu trebalo imati racionalizaciju rashoda. Knjiga sadrži mnoštvo svjetskih primjera iz prakse. Tri su osnovne cjeliine: uvodni dio   s osnovnim odrednicama menadžmenta u zdravstvu, zatim dio o organizaciji zdravstvenih ustanova te dio o njihovom vođenju. Na kraju je popis literature, kazalo autora i bilješke o   njima.

51.

Halfon, Eduardo, 1971-
Poljski boksač / Eduardo Halfon ; prevela sa španjolskog Ana Stanić. - Zaprešić : Fraktura, 2017. - 174 str. ; 22   cm
Roman suvremenog latinoameričkog autora rođenog u Gvatemali može se čitati kao niz ulančanih priča u kojima se slobodno prelaze granice između fikcije i memoara, a pripovjedač elemente vlastite i obiteljske povijesti kombinira u pripovijest koja teče "od Auschwitza do Gvatemale, od juga Sjedinjenih Američkih Država do Golog otoka i   Beograda".

52.

Halsey, Harlan Page, 1837-1898
Dva detektiva / Harlan Page Halsey ; prevela Sanja Petriška. - Zagreb : Krug knjiga, 2017. - 239 str. ; 21   cm
Autor je krajem 19. stoljeća bio vrlo popularan i produktivan pisac detektivskih romana, a često je pisao pod pseudonimom Old Sleuth, što je ime fikcionalnog detektiva iz nekih njegovih romana. U ovom romanu detektive-blizance Jacka i Gila unajmljuje postariji bankar da rasvijetle neobičan slučaj: prije mnogo godina, dok je još bio siromašan mladić, posjetio ga     je nepoznat čovjek i uručio mu pismo i mjenice na goleme svote novca – ali s uputom da ni pismo ni mjenice ne smije     dirati idućih dvadeset godina, a kad po isteku tog roka pročita pismo, sve će razumjeti. No u slučajnom požaru pismo je uništeno, mladić je iskoristio novac i obogatio se, a sve je te godine proveo pitajući se što je trebao saznati iz     tajanstvenog, nikad pročitanog pisma.

53.

Hawkins, Paula, 1972-
Djevojka u vlaku / Paula Hawkins ; s engleskoga prevela Mirna Čubranić. - 2. izd. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. - 328 str. ; 20 cm. - (Mozaikova zabavna biblioteka ; knj.  207)
Rachel, djevojka raspadnutog života, svaki dan putuje vlakom i pritom zamišlja savršen život mladog para kojeg viđa kroz prozor kad vlak zastane, i to uvijek na istom semaforu. Jednog jutra Rachel vidi nešto što u sekundi razbije idiličnu sliku   koju je stvorila u svojoj glavi i to će je uvući u njihove živote. Ovo je drugo izdanje autoričinog prvijenca u kojem se isprepleću sudbine triju žena, a što je ispričano iz njihove tri različite perspektive, kroz koji se pokazuje kako rijetko kada stvari jesu onakve kakvima se  čine.

54.

Horowitz, Anthony, 1955-
Moriarty / Anthony Horowitz ; s engleskog prevela Giga Gračan. - Zagreb : Profil knjiga, 2017. - 279 str. ; 23   cm
Frederick Chase, viši istražitelj u Pinkertonovoj detektivskoj agenciji u New Yorku, govori o svojoj istrazi smrti Sherlocka Holmesa na slapovima Reichenbacha, pod kojima je nestao i Holmesov neprijatelj Moriarty. U Londonu se, nestankom Moriartija, javlja novi zločinac, a započinje ubojstvom Amerikanca Jonathana Pilgrima. Athelney Jones, inspektor koji slijedi Holmesove metode istraživanja, pomaže Chaseu u istrazi... Horowitz je jedini pisac kojeg su upravitelji Ostavštine Arthura Conana Doylea ovlastili da tematski posegne u "holmesianu", a ovo je drugi njegov roman o slavnom detektivu u kojem je riječ o jednoj od najpoznatijih Sherlockovih epizoda, ovoj sa slapova   Reichenbacha.

55.

Horvat, Jasna, ekonomistica i književnica,  1966-
Atanor / Jasna Horvat. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2017. - 356 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Otvorena   knjiga)
Roman inovativne i začudne strukture, koji je "preko medija periodnoga sustava elemenata inspiriran kemijom u svim njezinim značenjima" donosi špijunsku priču s elementima trilera, gdje glavni lik ima ulogu vrhovnog prisluškivača koji svojim djelovanjem ulazi u kriptičnu mrežu vremenskih i prostornih  odnosa.

56.

Howard, Robert Ervin, 1906-1936
Kralj Kull / Robert Howard ; prevela Sanja Petriška. - Zagreb : Krug knjiga, 2016. - 239 str. : slika autora ; 21  cm
Robert Howard smatra se ocem žanra "mača i magije" i najpoznatji je po liku Conana Barbarina iako mnogi poznavatelji smatraju da je lik kralja Kulla i njegove avanture vrhunac autorova stvaralaštva. Kull je ratnik i rob koji postaje kralj nakon likvidacije posljednjeg vladara. Vladarevi sinovi ožive zlu vješticu Akivashu čije moći im mogu pomoći u Kullovu ubojstvu. No ona ima drugačije planove...

57.

Hoyt, Elizabeth, 1970-
U vučjoj jazbini / Elizabeth Hoyt ; prevela s engleskoga Silvia Sinković. - Zagreb : Znanje, 2017. - 344 str. ; 24   cm
Da bi spasila supruga od finanncijske propasti Silence Holingbrook zatraži pomoć od opakog riječnog gusara koji pustoši brodove po Temzi. Pogodba koju je sklopila završila je loše - izgubila je povjerenje supruga, a stigla i na zao glas u gradu. Uskoro postaje udovica pa se posvećuje djeci u sirotištu među kojima posebno mjesto zauzima malena Mary   Darling.
Kada djevojčica nestane Silence polazi u potragu i pronađe je kod oca, gusara Mickeya O´Connora. Sve dalje je - pravi ljubavni roman...

58.

Hrvatska. Zakoni
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ; Zakon o zemljišnim knjigama sa Zemljišnoknjižnim poslovnikom ; Zakon o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima : tekstovi propisa, stvarna kazala / [priredio] Petar Klarić. - 13. izmijenjeno izd. - Zagreb : Narodne novine, 2017. - XLVI, 415 str. ; 19 cm. - (Pravna biblioteka. Zbirke propisa ; 521)
Trinaesto izmijenjeno izdanje Zakona o vlasnišvu i drugim stvarnim pravima sadrži izmjene koje su stupile na snagu 30. prosinca 2014. Osim spomenutog zakona, u ovoj je zbirci objavljen i Zakon o zemljišnim knjigama sa Zemljišnoknjižnim poslovnikom. Objavljen je još jedan prilog, Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovanika na pokretnim stvarima i pravima. Zbirka završava stvarnim kazalima uz prva dva   zakona.

59.

Hrvatska. Zakoni
Zbirka poreznih propisa : (na snazi od 1. siječnja 2017. godine) / [priprema i uređivanje Nives Frei]. - Zagreb : Narodne novine, 2017. - XXI, 329 str. ; 20 cm
Zbirka poreznih poreza rezultat je opsežne zakonodavne reforme s kraja 2016. godine, a ova zbirka obuhvaća sve važnije porezne propise koji su stupili na snagu 1. siječnja 2017. Zbirka sadrži novi Opći porezni zakon, novi Zakon o porezu na dohodak i novi Zakon o porezu na promet nekretnina. Također, u zbirci su objavljeni redakcijski pročišćeni tekstovi Zakona   o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o porezu na dobit te Zakona o posebnom porezu na   motorna vozila.

60.

Humphreys, Fisher, 1939-
Razmišljanje o Bogu : uvod u kršćansku teologiju / Fisher Humphreys ; [prijevod Goran Medved]. - Zagreb : Biblijski institut, 2016. - 263 str. ; 21 cm
Emeritus Fisher Humphreys je profesor teologije i autor devet knjiga i mnogobrojnih članaka. Na engleskom je jeziku ova knjiga prvi puta objavljena 1974. godine  i služila je kao  svojevrsni udžbenik za predmet “Uvod u kršćansku teologiju” ali i   široj publici jer se teološke doktrine prenose na razumljivi način. Na kraju svakoga poglavlja navedeno je gradivo za daljnje proučavanje pa oni koji žele znati više o teologiji mogu produbiti svoje   znanje.

61.

Hurem, Rasim, 1927-2008
Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu : 1941-1945. / Rasim Hurem ; priredio Dino Mujadžević. - Posebno izd. - Zagreb : Plejada : Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju ; Sarajevo : University press, 2016. - 398 str. : ilustr. ; 25 cm
Nastala na temelju brojnih povijesnih izvora i priloga, knjiga donosi moderniji interpretativni pristup proučavanju događaja tijekom Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini. Kroz deset poglavlja autor opisuje tijek događanja od Aprilskog rata 1941. i kako je BiH funkcionirala u okviru NDH, okupaciju i ustanak koji je trajao do 1942. godine, razvoj partizanskog/antifašističkog rata, brojne ratne zločine, mijene u muslimanskoj politici tijekom rata te konačno uspostavljanje državnosti BiH. Na kraju knjige nalazi se sažetak na engleskom jeziku, popis skraćenica, izvori i literatura    te popis imena i geografskih naziva.

62.

Iggulden, Conn, 1971-
Konjanici divljina : [epska priča o Džingis-Kanu] / Conn Iggulden ; preveo s engleskoga Damir Biličić. - Zagreb : Znanje, 2016. - 507 str. : zemljop. crtež ; 24 cm. - (Osvajač ;  3)
Roman o slavnom Džingis-kanu. Nakon što je izvojevao veliku pobjedu u Kini, po logoru se počinju širiti glasine da je na pomolu novi rat. Slavni vojskovođa, bijesan na šaha Muhameda koji mu je kao rezultat pregovora poslao glave trojice njegovih časnika, odlučuje povesti svoje ratnike preko Atlajskog gorja na zapadu, današnjeg Iraka i Irana do granice s Indijom i osvetiti se za ovakav čin. Bit će to odlučujuća bitka za veliku pobjedu ili potpuno uništenje… Roman je treći dio trilogije o slavnom Džingis-kanu, a dolazi iz pera suvremenog    britanskog pisca, etabliranog u žanru povijesnih romana.
 

63.

Iohannes Chrysostomus, sanctus, 344-407
Brak / Ivan Zlatousti ; [prijevod i bilješke Ante Franić]. - Split : Verbum, 2017. - 179 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Crkveni oci ; 12)
Knjiga sadrži homilije i govore Ivana Zlatoustoga koji predstavljaju njegov nauk (corpus doctrinae) o kršćanskome braku i obitelji, sa snažnim poticajima na dubok vjerski život. Iako tekstovi potječu iz ranokršćanskoga doba, oni su i danas   aktualni (npr. poglavlje Pohvalnica Maksimu ili kakvom se ženom treba oženiti) te mogu poslužiti kako kršćanima u braku, tako i svećenicima koji poučavaju o sakramentu  braka.

64.

Irving, John, 1942-
Dok te ne nađem / John Irving ; s engleskog prevela Viktorija Bauer. - Kostrena : Lektira, 2016. - 718 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Must read)
Roman ovog suvremenog američkog pisca prati odrastanje Jacka Burnsa u razdoblju od dječačkih dana, kada živi s emocionalno nestabilnom majkom Alice, opsjednutom idejom da će se Jackov otac ipak jednog dana vratiti, do sadašnjeg vremena kada je njegov glumački talent okrunjen statusom filmske zvijezde. Tijekom godina, Jack je, nakon kompliciranih odnosa sa ženama u kojima su one bile mahom dominantne, pretrpio gubitke mnogih dragih ljudi, među ostalim, majke, potom najbolje prijateljice Emme, scenaristice i spisateljice, koju je smatrao „arhitekticom svoje filmske   budućnosti“.
Međutim, zauzvrat u život će mu ući dvoje dragocjenih ljudi - upoznat će svoju polusestru Heather i oca, iznimno talentiranog glazbenika, koga bolest postupno onemogućava u   sviranju…

65.

Jaeger, Werner Wilhelm, 1888-1961
Aristotel : zasnivanje jedne povijesti njegovog razvoja / Werner Jaeger ; s njemačkoga preveo Damir Vesely. - Zagreb : Sandorf : Mizantrop, 2017. - 349 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Sandorf &  Mizantrop)
Filozofska studija u kojoj autor iznosi analizu Aristotelovih spisa dijeleći ih u tri perioda razvoja: razdoblje Akademije,  godine putovanja i majstorsko razdoblje, u nakani da pokaže razvoj filozofova duhovnog lika i pogonskih sila njegova mišljenja, jer je to "prvi mislilac koji je ujedno sa svojom filozofijom utemeljio svoje povijesno samoshvaćanje i time stvorio novu, u sebi kompliciranu, odgovorniju formu filozofijske  svijesti".

66.

Jareb, Mario, 1969-
Mediji i promidžba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj / Mario Jareb. - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016. - 987 str : ilustr. ; 28 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica / Hrvatski institut za povijest. Monografije i studije ;   3/73)
Utjecaj politike na medije u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH) nedovoljno je bila istražena tema u hrvatskoj historiografiji. Ovom opsežnom monografijom od gotovo tisuću stranica autor, kako sam navodi u uvodu, "pokušava zaokružiti problematiku" koju istražuje. Zbog toga daje pregled svih dosadaašnjih istraživanja, a također daje  i izvornu građu i   "medijske i promidžbene proizvode" kako bi dokumentirao svoje istraživanje. Sadrži i popise korištenih i spomenutih novina    i časopisa, izvore i literaturu, kazalo osobnih imena i zemljopisnih pojmova kao i sažetak na engleskom jeziku.

67.

Jefferies, Dinah, 1948-
Supruga vlasnika plantaže čaja / Dinah Jefferies ; s engleskoga prevela Aleksandra Barlović. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2017. - 454 str. ; 20 cm. - (Mozaikova zabavna biblioteka ; knj.  253)
Devetnaestogodišnja Gwen iz Engleske odlazi u Cejlon za svojim novim suprugom Laurencom. Po njezinom dolasku, on  se drži suzdržano i tajnovito te je stalno zauzet poslom na plantaži. Stoga Gwen sama istražuje svoj novi dom, pa tako pronalazi tajni prolaz, a na njegovom kraju - grob. Gwen zatim ostaje u drugom stanju i Laurence je oduševljen time, ali nakon porođaja nju čeka donošenje velike odluke... Ovo je prvi u nas prevedeni roman engleske spisateljice rođene u Maleziji.

68.

Jelčić, Andy, 1958-
Godina seobe srca : roman / Andy Jelčić. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2017. - 300 str. : 23   cm
Krajem 1960-tih zagrebački kirurg nađe se pred izborom u kojemu mu nijedna ponuđena mogućnost nije privlačna, a svaka jamči da će mu se život okrenuti praktički naglavce. Odabire odlazak u Sudan. To će mu donijeti suočavanje s "novim prostorima svojih izbora, profesionalnih i emotivnih, koji ga obogaćuju odlučnošću, ali mu u život unose i dinamiku trilera".   Prvi roman jednog od najuglednijih hrvatskih prevodilaca odlikuje se uvjerljivošću fabuliranja koja podsjeća na   film.

69.

Jon Kalman Stefansson, 1963-
Tuga anđela / Jón Kalman Stefánsson ; prevela s islandskog Doroteja Maček. - Zaprešić : Fraktura, 2017. - 257   str.
Drugi roman (Nebo i pakao" prvi je dio trilogije, slijede "Tuga anđela" i "Čovjekovo srce") trilogije o dječaku priču započinje  tri tjedna nakon što je, noseći knjigu poezije zbog koje je nastradao njegov prijatelj, došao u Mjesto. Kad se nenadano   pojavi poštar Jens koji poštu treba dostaviti na drugi kraj Islanda, dječak polazi s njime prema fjordovima kako bi mu se našao pri ruci na novom opasnom putovanju, u kojemu su protagonisti i zadivljeni i užasnuti divljinom surovoga okoliša.

70.

Kalamujić, Lejla, 1980-
Zovite me Esteban / Lejla Kalamujić. - Zagreb : Sandorf, 2017. - 85 str. ; 20 cm. - (Biblioteka  Avantura)
Zbirka kratkih, emotivno nabijenih intimističkih priča u kojoj pratimo djetinjstvo i odrastanje glavne junakinje obilježeno odsutnošću prerano preminule majke, alkoholizmom oca, gubitkom baka i djedova, ratom, psihičkim slomom, potragom za ljubavlju i pripadanjem. Kronologija životnih gubitaka i evidencija boli koju ti gubici donose jednoj mladoj osobi. Knjiga je 2016. godine dobila nagradu „Edo Budiša“ za najbolju zbirku kratkih priča na području s kojeg nije potreban prijevod na hrvatski jezik.

71.

Kalanithi, Paul, 1977-2015
Dah koji život znači / Paul Kalanithi ; [s engleskoga prevela Aleksandra Barlović]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2017. - 206 str. ; 19 cm
Vrsni američki neurokirurg Paul Kalanithi objavio je 2014. u New York Timesu esej pod naslovom Koliko mi je preostalo?. Godinu dana poslije preminuo je od raka pluća, u trideset i osmoj godini života. Njegovi zapisi prerasli su u knjigu koja je nagrađena nagradom Goodreads Choice Awards 2016 za najbolje memoare i autobiografiju. Čovjek koji je svakodnevno drugima priopćavao teške dijegnoze, odjednom je shvatio kako slabo liječnici razumiju pakao kroz koji prolaze njihovi pacijenti. Ova dirljiva knjiga uvelike podsjeća na Zapise o vlastitom umiranju Vojislava  Kuzmanovića.

72.

Kemal, Orhan, 1914-1970
Bjegunac ; prevela s turskog Jana Bušić. - 2017. - 248  str.
U trećem dijelu trilogije „Polja nade“ Muzafer je mrtav, a njegovo veliko imanje je spaljeno. Habip će se dati u bijeg da spasi goli život, a i ne sluti da će ga put dovesti do Hadžser, usamljene žene koja čeka povratak muža koji ju je prije sedam    godina ostavio samu s djetetom. Mnogo se neostvarenih čežnji i strasti nakupilo u Hadžser, ali ona je izdržala sve kušnje i ostala vjerna svojem mužu – sve dok nije upoznala Habipa. Kroz odnos s njime, Hadžser će pobijediti strah od stroge  okoline koja uvijek olako osuđuje ženu te se pobuniti protiv sputavajućih normi koje su joj godinama branile da bude sretna.

73.

Kennedy, Elle
Pogreška / Elle Kennedy ; s engleskog prevela Tereza Milić. - Zagreb : Senior net, 2016. - 289 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Naklada Neptun. Edicija New Adult)
Wellsy i Garret iz prethodnog romana ("Pogodba") u sretnoj su vezi već pola godine. No Garretov najbolji prijatelj i cimer Logan, veliki studentski zavodnik i igrač hokeja, proživljavala noćnu moru – ludo je zaljubljen u djevojku svog najboljeg prijatelja. Zato se odaje zabavama i neobaveznim avanturama, sve dok slučajno ne završi u sobi pomalo zbunjene, neiskusne brucošice Grace. Ubrzo će se Logan naći između dvije vatre – zabranjene djevojke o kojoj mašta već mjesecima i Grace koja će mu se posve neprimjetno uvući pod  kožu.

74.

Klarić, Maja, 1985-
Vrijeme badema / Maja Klarić ; [fotografije Dijana Klarić]. - Šibenik : Kulturna udruga Fotopoetika, 2016. - 124 str. : ilustr. ; 20 cm
"Putopis „Vrijeme badema“ nastao je tijekom hodočašća Camino de Santiago 2010. godine. Putopis je splet korisnih informacija ali i poetskih, proznih i fotografskih zapisa nastalih tijekom putovanja. Autorica fotografija je sestra autorice Dijana Klarić. Hodočašće započinje u francuskim Pirenejima, a završava u mjestu Finisterra na Atlantskom oceanu i dugo je gotovo 900 kilometara koji se prelaze pješice, biciklom ili na konju. Tijekom hodočašća prolazi se pored drveta badema koje su na početku imali plodova, a na kraju bili bez njih tako da naziv knjige predstavlja metaforu za taj prirodni ciklus.

75.

Knežević, Đurđa, 1952-
Pravila igre / Đurđa Knežević. - Zaprešić : Fraktura, 2017. - 237 str. ; 22 cm
U okviru udruge za pomoć ženama u nevolji i borbe za ženska prava, grupu aktivistica okuplja idealistička misija korisnog  rada za zajednicu. Od vremena uzbuna do današnjeg doba, mreža njihovih međusobnih odnosa prolazi različite faze intriga    i borbe za prevlast, položaj i novac. Novopridošla Dora u toj često mutnoj vodi pokušava plivanjem pomiriti mladenačke  ideale s otkrivanjem pravih lica svojih kolegica, pa i vlastitoga, u atmosferi licemjerja, nepovjerenja, nerijetko i pravog mobbinga u igri u kojoj nije lako pratiti  pravila.

76.

Kolašinac, Destan
Izvjesnost neizvjesnosti / Destan H. Kolašinac. - Tešanj : Planjax komerc, 2016. - 282 str. ; 21   cm
Autor kombinira različite stilove i teme, prelazeći iz pripovjedačkog diskursa u filozofska promišljanja i emotivna prisjećanja vlastite prošlosti, Sarajeva iz predratnih vremena, ljudi koje je poznavao i žena koje je volio. Promišljajući svoj život, autor nastoji pokazati kako se životna neizvjesnost kroz neumitan prolaz vremena pretvara u izvjesnost, jer vrijeme pored čovjeka prolazi tako brzo, „a mi, bespomoćna ljudska bića u kosmosu samo bilježimo svakodnevicom djeliće naših ljudskih      sudbina“.

77.

Koloper, Orijana
Zavjet / Orijana Koloper. - Šibenik : Empyre production, 2016. - 327 str. ; 25  cm
Cijeli Šibenik trese se od straha pred najezdom Turaka, silom od 20.000 vojnika, koju predvodi Husein-paša Tekelija. Smjestivši radnju u 17. stoljeće, u doba Kandijskog rata, vrijeme osmanlijskih i mletačkih sukoba, u koje su bili uključeni i južnoslavenski narodi, autorica ispisuje romansiranu povijesnu pripovijest ispričanu kroz život šibenske plemkinje Jelene Juliani. Unutar ove priče o junačkom Šibeniku koji nije pokleknuo ni pred turskom najezdom niti pred kugom, pulsiraju i dvije bezvremenske ljubavne priče - o Ruži i Nikoli te o Jeleni i Matiji, koje su toliko snažne i sudbinske da imaju prizvuk legende.

78.

Kordić, Zdravko, 1955-
Nevrijeme bitka - vrijeme nebitka / Zdravko Kordić. - Zagreb : Biakova ; Mostar : Sveučilište Hercegovina : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, 2017. - 216 str. ; 22   cm
Zbirka različitih tekstova akademika Zdravka Kordića - od teksta "Nejednakost i tjeskobna Hrvatska stvrnost" u kojem se bavi položajem Hrvata u BiH, preko slijedećeg o kulturi i njezinim bitnim odrednicama, brojnim "bilješkama" o različitim filozofima i školama (od Miletske škole do Heideggera) do "Himne zemlji i slobodi"    pjesnika Marka Boškovića.

79.

Kulišić, Zagorka, 1951-
Oto Horvat / Zagorka Kulišić, Boris Kulišić. - Virovitica : Državni arhiv : Društvo inženjera i tehničara strojarske struke "Oto Horvat", 2016. - 167 str. : ilustr. ; 25  cm
Knjiga o inženjeru Otu Horvatu, znamenitom Virovitičaninu, inovatoru s većim brojem priznatih samostalnih konstrukcija, nekih i patentiranih. On je bio i prvi pisac priručnika na hrvatskom jeziku za zanimanja strojarske struke zaslužan i za uvođenje hrvatske terminologije za stručne pojmove u strojarstvu. Knjiga prati Horvatov životni put, od djetinjstva i školovanja nadalje. Jedno je poglavlje posvećeno Društvu "Oto Horvat", nakon čega slijedi sažeti pregled i kronologija njegova opusa. Na samom su kraju bilješke o  autorima.

80.

Kunić, Larissa, 1972-
Armati : potraga za životnim pozivom / Lari Mari. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2017. - 263 str. ; 21 cm. - (Mozaikova zabavna biblioteka ; knj. 254)
Novi roman književnog dvojca (Larissa Kunić i Marieta Kola) događa se između Primorja i Venecije. Središnji je lik dječak Ian Artanian koji na početku priče na ima četiri godina i s bakama i djedovima je na izletu u Veneciji očekujući i dolazak Ianovih roditelja. U vožnji prema aerodromu dožive saobraćajnu nesreću i jedino Ian nekim čudom preživi ali s teškom traumom. Potom autori prate Iana u mladenačkoj dobi i dilemi za što se opredijeliti kao životni poziv - biti arhitekt, liječnik    ili svećenik? U podlozi priče je i dobro čuvana obiteljska tajna i tajanstveni i magični   Armati...

81.

Kurilić, Vesna, 1987-
Izazov krvi / Vesna Kurilić. - Zagreb : SFera : Hangar 7, 2017. - 160 str. ; 20  cm
Radnja romana događa se na području Gorskog kotara u drugoj polovici 19. stoljeća. Neobična žena spašava mladog čovjeka kojega su napali vukovi i donosi ga u izolirano konačište u šumi koje nakon muževe smrti vodi sama uz pomoć mlade nećakinje. U danima koji će uslijediti, borba za preživljavanje u svijetu koji se intenzivno mijenja donosi sve veća iskušenja za vučji čopor kojemu je gospođa Snježana na  čelu...

82.

Kušić, Siniša, 1980-
Didaktičke odrednice obrazovanja andragoga - komparativni pristup / Siniša Kušić, Sofija Vrcelj, Anita Zovko. - Rijeka : Filozofski fakultet, 2016. - 232 str. ; 24 cm
Knjiga je rezultat autorovog komparativnog istraživanja obrazovanja odraslih s posebnim naglaskom na obrazovanju andragoga. Kroz devet međusobno povezanih poglavlja prikazane su obrazovne politike obrazovanja odraslih, odrasli  učenici, andragoška profesija, obrazovanje andragoga i njihove kompetencije, internacionalizacija obrazovanja andagoga te primjeri europskih praksi obrazovanja andragoga u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Njemačkoj, Danskoj, Estoniji i Hrvatskoj.

83.

Laposi Haller, Jeno, 1876-1943
Povijest Legrada = Legrad tortenete / Jeno Haller ; [prijevod na hrvatski Margit Mirić ... et al.] ; [bilješke ispod teksta Dragutin Feletar]. - Legrad [i. e.] Samobor : Meridijani, 2016. - 168 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bibliotheca historia   Croatica)
Knjiga mađarskog pisca i povjesničara, najpoznatijeg legradskog javnog djelatnika u doba mađarizacije s kraja 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća, o nekada značajnom trgovištu na sutoku Mure i Drave. Ovo je prva napisana povijest Legrada,  objavljena 1912. godine, te kao takva predstavlja kapitalno djelo zavičajne povijesti tog grada. Objavljivanjem ovog djela omogućeno je istraživanje tadašnjih narodnosnih i političkih prilika u Legradu i Međimurju, kao i bolje poznavanje procesa mađarizacije na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće i tijekom Drugog svjetskog rata. Prijevodu Hallerove knjige, jer prvotno je objavljena na mađarskom jeziku, prethodi opsežan i informativan tekst Dragutina Feletara "Osvrt na život i djelovanje Jeno (Laposi) Hallera (1876.-1943.)".

84.

Latković, Ivana, 1978-
Rebusi prošlosti, izazovi sadašnjosti : rasprave o suvremenome slovenskom romanu / Ivana Latković. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2017. - 315 str. ; 20 cm. - (L - biblioteka Zavoda za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
U središtu zanimanja autoričinih analiza dvanaest slovenskih romana, od kojih deset suvremenih, jest složena tematika prikazivanja prošlosti, vremena i progresa u književnom tekstu. Podijeljena u četiri cjeline, u uvodnom dijelu knjiga sadrži književno kulturni i društveni kontekst sedamdesetih godina s kratkim opisom analiziranih žanrova. U drugom su osnove teorijskog pristupa romanu povijesne tematike te glavna polazišta njihove interpretacije. U trećem su interpretacije romana po kriterijima reprezentacijskih praksi prošlosti koje se u njima primjenjuju, dok su u posljednjem rezultati istraživanja u  širem komparativnom kontekstu i njihova  sinteza.

85.

Lazarevskij, Boris Aleksandrovič, 1871-1936
Duša žene / Boris A. Lazarevski ; [prema prijevodu Homa-Dovskog]. - Zagreb : Ognjište, 2016. - 103 str. ; 22 cm. - (Knjižnica Trnovačka ruža ; knj. 37)
Šura je kćerka bogatog seoskog svećenika, koja tijekom studija boravi kod obitelji Afanasjevič. Otac Danilo je vrlo rano postao udovac, a sva njegova djeca profitiraju od Šurine suosjećajnosti – najmlađem Vasjuki ona je učiteljica i majka, Sonji najbolja prijateljica, a najstariji Miša se zagledao    u nju. Nakon Danilove smrti, Šura se iz suosjećajnosti udaje za Mišu
čime počinje njena patnja. Nakon što posvjedoči njegovoj nevjeri, u potrazi za utjehom okreće se njegovom prijatelju Arturu Gasselu…

86.

Lazarov, Petar
Tip of the week : moj interaktivni priručnik za osobni i profesionalni razvoj / [autori Petar Lazarov, Kalin Babušku] ; [prevoditeljica Senka Galenić]. - Zagreb : Naklada Nika, 2017. - 116 str. : ilustr. ; 19   cm
Zbirka od četrdeset savjeta za koju autori smatraju da su primjenjivi na brojne životne i poslovne izazove: npr. razmišljajte pozitivno, proslavite uspjehe, pišite blog, formula za uspjeh i  sl.

87.

Legardinier, Gilles, 1965-
Potpuno spaljen! / Gilles Legardinier ; prevela s francuskoga Maja Ručević. - Zagreb : Znanje, 2017. - 334 str. ; 24   cm
Duhovit i optimističan roman s porukom da život do zadnjeg daha treba živjeti punim plućima. Andrew Blake s godinama je postao čangrizav i bezvoljan – osjeća da ga životna snaga polako napušta i da je već doživio sve što je imao doživjeti. Zato impulzivno odlučuje okrenuti svoj život naopačke: napušta svoje dobro poznato okruženje u Engleskoj te postaje batler na idiličnom francuskom imanju. A vesela i nadasve neobična družina koju tamo zatiče podsjetit će ga da je čovjek samo   onoliko star koliko se starim  osjeća.

88.

Levi, Primo, 1919-1987
Utopljenici i spašeni / Primo Levi ; preveo s talijanskog Tvrtko Klarić. - Zaprešić : Fraktura, 2017. - 191 str. ; 21   cm
Ostavši cijeloga života obilježen osobnim iskustvom Holokausta, talijanski pjesnik, prevoditelj, pripovjedač, romanopisac i esejist u ovoj zbirci eseja bavi se moralnim pitanjima i propituje "tamnu stranu ljudskoga uma, podsjećajući da valja biti itekako suzdržan pri donošenju konačnih sudova". Eseji su to "o ljudima koji su u vrtlogu Holokausta, najtežem od svih moralnih i političkih poremećaja koji se ikada dogodio, spasili život ili su spasili vlastitu savjest. Rijetko kada i jedno i   drugo. O ljudima koji su se u abnormalnim prilikama moralno utapali na raznolike načine, katkad bezazleno, katkad zločinački."

89.

Levi, Primo, 1919-1987
Zar je to čovjek / Primo Levi ; preveo s talijanskog Tvrtko Klarić. - Zaprešić : Fraktura, 2017. - 197 str. ; 21   cm
Auschwitz, mjesto potpuno poniženih ljudi. Zato Levi i postavlja pitanje Zar je to čovjek. Svjedočanstvo o najvećim  strahotama koje može doživjeti čovjek - Levi je logor preživio slučajno i otada svjedoči o svojem iskustvu kako se nikada ne   bi ponovilo...

90.

Lindsey, Johanna
Zatvorenik moje čežnje / Johanna Lindsey ; s engleskog preveo Vinko Vego. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2017. - 371 str. ; 20 cm. - (Kraljice ljubavnih romana ; knj. 67)
Engleska, 1152. je godina. Rowena, da bi spasila majku od okrutnog rođaka, pristaje na udaju za staroga velikaša koji naprasno umre u prvoj bračnoj noći. No Rowena mora osigurati nasljednika zbog brojnih posjeda, pa joj rođak pribavi kršnoga ratnika kojega okovanog drži u bračnoj postelji. Imperativ je da Rowena zatrudni pa pristaje da ratnika siluje nekoliko pute dnevno kroz tri dana. Ratnik je zapravo Warrick od Chaville i plemenitog je roda, muškarac koji Rowenu zamrzi i poduzme sve da joj se osveti. Rowena ipak pomogne Warricku da pobjegne, ali se on vrati i zarobi je, učini svojom zatočenicom i slijedi osveta. Ona mrzi njega, on mrzi nju, ali dijele postelju - redovito i   strasno...

91.

Lokalni izbori 2017.
Lokalni izbori 2017. / Helena Masarić ... [et al.]. - Zagreb : Novi informator, 2017. - 243 str. : graf. prikazi ; 24   cm
Radovi sa savjetovanja o lokalnim izborima koje se održalo u organizaciji Novog informatora u ožujku 2017. godine obrađuju novine u kandidacijskom postupku, tj. tko (ne) može biti kandidat u lokalnim izborima. Rad je to Mate Palića, slijedi potom     rad Katarine Serdar o Provedbi mjesnih izbora na temelju Ustava Republike Hrvatske, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lokalnim izborima. Idući je rad Helene Masarić na temu financiranja jedinica lokalne samouprave, zatim Željke Tropina Godec o povjereniku Vlade Republike Hrvatske, njegovim ovlastima, dužnostima i  dvojbama u praksi. Na kraju knjige rad je Sande Pipunić o radnopravnim odnosima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

92.

Ludwig, David, 1957-
Uvijek gladni : ovladajte svojom žudnjom za hranom, reprogramirajte svoje masne stanice i smršavite zauvijek / David Ludwig ; [prevela s engleskog Andrea Pongrac]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2017. - 321 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24   cm
Proslavljeni endokrinolog dr David Ludwig objašnjava zašto su tradicionalne dijete neučinkovite i predstavlja posve novu metodu. Radikalno drukčiji pristup prehrani ne bavi se kalorijama već se izravno obračunava s masnim stanicama. Nudi dijetu u kojoj se ničega nećemo morati odreći. Tu su i recepti sa namirnicama bogatim zdravim masnoćama, sočnim bjelančevinama i prirodnim  ugljikohidratima.

93.

MacCarty, Monica
Svetac : roman iz serije Čuvari visočja / Monica McCarty ; s engleskoga preveo Josip Kovačević. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2017. - 424 str. ; 21 cm. - (Serija Čuvari visočja ;  [5])
Ovo je peta knjiga škotskih povijesnih romana iz serije Čuvari visočja, a prethode im "Zmija", "Rendžer", "Sokol" i "Poglavar". Čuvari su elitna skupina ratnika Roberta Brucea i bore se za škotsku neovisnost, ali prekaljena ratnička srca ipak nisu imuna na ljubav. Magnus MacKay u velikoj je kušnji, žena koja ga je nekoć odbila i zaručila se za njegova prijatelja i člana Čuvara, sada želi ispraviti svoju grešku. "Ali, dok im prijeti opasnost, spasiti ih ne može poljubac sveca, nego grešnika...", piše autorica.

94.

Mahmutefendić, Sead, 1949-
Knjiga za tužne ljude sa smislom za humor / Sead Mahmutefendić. - Sarajevo : Our solution, 2016. - 92 str. ; 19   cm
Zbirka kratkih priča i crtica, tematski vrlo raznovrsnih, koje povezuje subjektivan autorski pristup i lirska atmosfera. Mnoge su priče prožete sjetnim motivima poput sjećanja na djetinjstvo ili mračnih kao što su smrt i gubitak, ali u njima se istovremeno osjeća i nenametljiva prisutnost humora i  vedrine.

95.

Malović, Nenad, 1972-
Mišljenje i djelovanje : o znanju, društvu i vrijednostima / Nenad Malović. - Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta : Kršćanska sadašnjost, 2016. - 199 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Monographia / Katolički bogoslovni fakultet ; knj. 2)
Knjiga predstavlja autorova promišljanja aktualnih tema filozofske i teološke akademske zajednice, kroz koje se predstavlja     i misao njemačko-američkog filozofa i teologa Erica Voegelina. Tekstovi su podijeljeni prema tematskim cjelinama u tri poglavlja: O (ne)znanju, O politici i religiji te O vrijednostima, a govore o temama poput demokratskih društava, ljudskog dostojanstva, suvremene filozofije, znanstvenog traganja za istinom i sl. Mogu se čitati proizvoljnim redoslijedom jer svaki tekst predstavlja neovisnu cjelinu.

96.

Marinić, Marko, 1974-
Živjeti s invaliditetom u urbanoj sredini : analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu / Marko Marinić, Stanko Rihtar. - Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2016. - 141 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Studije ; knj.   30)
Knjiga nastala na osnovu istraživanja u sklopu projekta "Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu" koji je 2015./2016. ostvareno u suradnji Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i  Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. U tri poglavlja izložen je teorijski okvir, metodologija te rezultati istraživanja, dok je   u prilogu objavljen tablični pregled anketnih rezultata. Na kraju je sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku te bilješka o autorima.

97.

Marković, Vedrana, 1975-
Početna nastava solfeđa u radu sa učenicima oštećenog vida / Vedrana Marković. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2016. - 106 str. : note ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Zadužbina  Andrejević)
U knjizi su predstavljene specifične, prilagođene nastavne metode solfeggia i nastavna sredstva za rad sa slijepom i slabovidnom djecom u okviru glazbenog obrazovanja. Prikazane su razvojne karakteristike djece sa oštećenjem vida,  načini ispitivanja glazbenih sposobnosti učenika sa oštećenjem vida, Brailleovo pismo u muzičkom obrazovanju, inkluzija učenika sa oštećenjem vida u muzičkoj školi te rad na razvijanju muzičke memorije, mašte i kreativnosti takvih   učenika.

98.

Matić, Edi, 1962-
Regija stranaca : roman / Edi Matić. - Zagreb : Hena com, 2016. - 299 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Verbarij ; knj.  22)
Roman splitskog književnika i svestranog umjetnika, u kojem su isprepleteni žanrovi i mjesta radnje. Slijedom toga, njegovi lopovi putuju od Rumunjske i Bugarske, preko Kosova, Srbije, Hrvatske, Mađarske do istočne Njemačke, a njihov život čini krimi-priča s ljubavnim zapletima, elementima romana ceste, humorističnog i pikarskog   romana.

99.

Matijašević, Željka, 1968-
Crna limfa/zeleno srce : alternativni leksikon duše / Željka Matijašević. - Zagreb : Durieux, 2016. - 199 str. ; 20   cm
Kako je autoričin znanstveni interes književnost i psihoanaliza ova je knjiga poetski glosar pojmova za koje je smatrala da obajšnjavaju/pokazuju/prikazuju kolektivno i individualno psihičko ljudsko stanje. Knjiga je strukturirana tako da se uz   pojam (naizgled nedosljedno odabranom i obrađenom) nalazi njegova (subjektivno opisana) definicija. "U ovoj neznanstvenoj knjizi, koja parodira znanstvenu strukturu leksikona kao takvog, ona se koristi istim instrumentarijem da bi prikazala kako funkcioniraju narcisi, egomanijaci, razni psihopati i sociopati koji su postali društvena norma umjesto  iznimke" (cit.)

100.

Matković, Stjepan, povjesničar, 1966-
Premili Ivane: korespondencija Ivana Hribara s hrvatskom elitom / Stjepan Matković. - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016. - 410 str. : ilustr., faks. ; 25 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica. Građa ;   4/14)
Prikaz korespondencije istaknutog slovenskog političara liberalnog svjetonazora, poslovnog čovjeka, ljubljanskog načelnika, međuratnog diplomata, namjesnika i jugoslavenskog senatora Ivana Hribara s brojnim osobama hrvatskog javnog života, tzv. društvene elite. Autor je istražujući Hribarovu ostavštinu, u okviru bilateralnog projekta "Slovnesko- hrvatska iskustva iz multinacionalnih zajednica", uvidio njen značaj za proučavanje dijela suradnje između istaknutih Slovenaca i Hrvata. Pisma obuhvaćaju period od 1874. do kraja 1930-ih godina, od doba zaoštravanja međunacionalih odnosa u Dvojnoj Monarhiji do duboke državne krize u Kraljevini Jugoslaviji. Samoj korespondenciji prethodi autorova uvodna studija "Hrvatske teme u korespondenciji Ivana Hribara", nakon koje je naveden popis izvora i    literatura.

101.

Mediteranski korijeni filozofije : [zbornik radova]
Mediteranski korijeni filozofije : [zbornik radova] / urednici Mislav Kukoč, Marita Brčić Kuljiš. - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo ; Split : Filozofski fakultet, 2016. - 381 str. : ilustr., faks., note ; 25  cm
Zbornik sadrži radove dvadeset četvero autora sa simpozija X. Mediteranski korijeni filozofije koji se odžava u Splitu. Radovi su podijeljeni u četiri skupine: Od mythosa do logosa, Multikulturalizam    Mediterana, Mediteranski obzori hrvatske filozofije
i Mediteranska filozofija Alberta Camusa. Ove cjeline označavaju osnovne "teme proučavanja mediteranske filozofije: od njenih izvora u starogrčkoj filozofiji, preko prožimanja istočnih i zapadnih filozofija, do pozicioniranja hrvatske filozofije u kontekst Mediterana i problematiziranja suvremene filozofije i filozofskih problema koji se rađaju na Mediteranu, a među kojima posebno mjesto zauzimaju pitanja suživota i sukoba kultura, religija i drugih partikularnih identiteta." (Iz prikaza Anite Lujanić)

102.

Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve holokausta : Romsko Groblje Uštica  Jasenovac
Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve holokausta = International Roma Holocaust Rememberence Day = Maškarthemutno dives e liparipasko e Rromane viktimongo katar samudaripen : Romsko Groblje Uštica Jasenovac : 02.08.2016. / [priredio Veljko Kajtazi] ; [prijevod na engleski Emir Grbić] ; [prijevod na romski Ljatif Demir] ; [fotografije Mladen Grubišić]. - Zagreb : Savez Roma u Republici Hrvatskoj "Kali Sara", 2016. - 120 str. : ilustr. ; 30  cm
Likovno bogato opremljena monografija izdana povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve Samudaripen / Holokausta 2016. godine.

103.

Melchizedek, Drunvalo, 1941-
Svjetlosna zmija : kretanje Zemljine kundalini energije i uspon ženskog svjetla / Drunvalo Melchizedek ; [prijevod Marko Šilobod]. - Bregana : Harša, 2016. - 274 str. : ilustr. ; 24  cm
U duhovnosti novoga doba autor je poznat po svojim programima Cvijeta života i meditaciji Mer-Ka-Be. U ovoj knjizi pripovijeda o osobnom iskustvu i radu sa Svjetlosnom zmijom te ceremonijama s domorodačkim plemenima diljem svijeta. Zajedno su pomagali odvesti Zemljinu Kundalini iz Tibeta u njen novi dom u Andama. Promjena njene lokacije utječe na mreže svjesnosti koje okružuju Zemlju i na transformaciju u duhovnom pogledu, početak jednog novog velikog ciklusa u kojem će ženski princip imati priliku voditi čovječanstvo u Novo  svjetlo.

104.

Melchizedek, Drunvalo, 1941-
Živjeti u Srcu : kako ući u Sveti Prostor unutar Srca : uključuje 2 poglavlja o povezanosti srca i Merkabe / Drunvalo Melchizedek ; [prijevod Marko Šilobold]. - Bregana : Harša, 2016. - 147 str. : ilustr. ; 21 cm + 1   CD
Sveti prostor srca, nazvan i tajna prostorija srca, je bezvremenska dimenzija svijesti gdje sve moguće, ovdje i sada.  Da je    to doista tako autor potkrepljuje primjerima plemena diljem svijeta, kao i darovite djece koja znaju kako uči u ovaj sveti  prostor, vidjeti ljude i događaj koji su miljama udaljeni, komunicirati bez riječi i djelovati na prirodu. U ovoj svojoj knjizi  Drunvalo Melchizedek, jedan od najpoznatijih učitelja duhovnosti novog doba, otkriva čitateljima načine kako i oni mogu uči    u sveti prostor srca.

105.

Mićanović, Miroslav, 1960-
Soba Jacka Nicholsona / Miroslav Mićanović. - Zagreb : Meandarmedia, 2016. - 119 str. ; 20 cm. -   (Edicija Meandar.
Proza ; knj. 131)
Zbirka kratkih priča koje su podijeljene u četiri cjeline. Priče su inspirirane raznim glumačkim ostvarenjima američkog glumca Jacka Nicholsona, a kroz njih autor progovara o vlastitom životu i životnim iskustvima, književnosti, stvarnosti i brojnim njemu bliskim mjestima – kvart Sloboština i Vlaška ulica u Zagrebu, mjesto Gunja, Murter,  Australija…

106.

Mihanović, Nedjeljko, 1930-
Sjaj i tama hrvatske istine : [interpretacije i reakcije] / Nedjeljko Mihanović. - Zagreb : Detecta, 2016. - 511 str. ; 23   cm.
- (Biblioteka Tragom istine)
Bivši predsjednik Hrvatskoga sabora u ovoj knjizi objedinjuje brojne svoje radove - bilo o javnim i značajnim ličnostima iz hrvatske književne povijesti (Marulić, Janko Drašković, Nazor, Ujević, Vida, Pupačić...), ili ličnostima, institucijama, događajima i pojavama (Starčević, HTV, Gimnazija u Pazinu,"Oluja", časopisu  "Državnost"..)

107.

Mihovilović, Maroje, 1945-
Mi djeca Solferina : o ljubavima, zatvorima, idealima, rastancima, neisporučenim pismima, stradanjima, čežnjama, sudbinama, postojanosti, herojstvu članova jedne obitelji zagrebačkih korijena na vjetrometini povijesnih oluja, kroz dva stoljeća na četiri kontinenta / Maroje Mihovilović. - Zagreb : Profil knjiga, 2017. - 1007 str. : ilustr. ; 25   cm
Obiteljska kronika koja prati pet generacija obitelji Mihovilović-Vukelić od početka 18. stoljeća do turbulentnih dana  nemirnog 20. stoljeća. Počinje u Gornjem Kosinju u Lici 1840. godina, da bi trajala kroz dva stoljeća na četiri kontinenata. Naslov knjige je preuzet od antiratne pjesme člana obitelji, Lavoslava Vukelića,  “Mi iz Solferina”. Izuzetno zanimljivo djelo   o dramatičnim sudbinama koji su  utjecali i na ishod 2. svjetskog   rata.

108.

Mikuličić, Damir, 1942-
Odgovor i druge priče iz vremena bit će / Damir Mikuličić ; [ilustracije Jenio Vukelić]. - Zagreb : Izvori, 2016. - 223 str. : ilustr. ; 24 cm
Izbor od šesnaest znanstveno-fantastičnih pripovijetki koje su već prethodno bile objavljene, neke od njih i prije više od trideset godina u raznim časopisima i zbirkama i na različitim   jezicima.

109.

Miljanić, Marko, 1951-
Ratni dnevnik Marka Miljanića zapovjednika Samostalnog bataljuna Škabrnja / priredio i uredio Mladen Pavković. - Koprivnica : Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata ‘91. (UHBDR ‘91) : Tiskara Rihtarić, 2016. - 90 str. ; 21  cm
Zapovjednik Samostalnog bataljuna Škabrnja, Marko Miljanić, u razdoblju od 26. rujna do 18. studenoga 1991. godine, svakodnevni je bilježio događanja u mjestima pod njegovom odgovornosti. Uz izvorne gramatičke i pravopisne greške, tekst   je svojevrsna 'autobiografija' pada  Škabrnje.

110.

Montero, Rosa, 1951-
Lijep i mračan / Rosa Montero ; sa španjolskoga preveo Matija Janeš. - Zagreb : Disput : Hrvatsko filološko društvo, 2017. - 197 str. ; 20 cm. - (Na tragu klasika)(Biblioteka Književna  smotra)
Lijep i mračan je život, a njegove ružne i surove, kao i bajkovite strane otkriva mala djevojčica koju, nakon što je neko vrijeme provela u sirotištu, u svoj dom odvodi strina. Tako se iznenada ubačena u mrežu obiteljskih odnosa našla u svijetu koji zna biti i mutan i okrutan i grub, ali koji ponekad svoju grubost preobrazi u mudrost. Roman je "mješavina  neuljepšanoga socijalnog realizma, egzistencijalističkog usmjerenja te tajnovitoga, magičnog straha kojim je prožeto opisivanje nepoznatoga".

111.

Nehajev, Milutin, 1880-1931
Političke silhuete / Milutin Nehajev. - Zagreb : Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1945. - 312 str. ;  19 cm. - (Djela Milutina Nehajeva ; sv.  12)
Politički eseji o velikanima iz hrvatske povijesti - od Grgura Ninskog i Zrinskih i Frankopana, preko iliraca, Starčevića, Trumbića i braće Radić. Osim analiza njihovih osobnosti Nehajev daje     uvid i u kontekst u kojima su te ličnosti djelovale.

112.

Nikolaidis, Andrej, 1974-
Mađarska rečenica / Andrej Nikolaidis. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2017. - 93 str. ; 20 cm. - (Beletrina)    Na putu vlakom između Budimpešte i Beča, pripovjedač raspreda monolog o raznim temama koje definiraju  Srednju
Europu danas kao i nekad, "o izbjeglicama i migracijama koje su trajna pojava, danas s Istoka, prije s Balkana, uvijek odnekud nikamo..." Pisanje cijeloga romana u formi jedne jedine rečenice moglo bi lako ostati tek na razini književnog eksperimenta da crnogorski pripovjedač ne raspolaže dubinom uvida, potrebnom koncentracijom i   umijećem.

113.

Novak, Kristian, 1979-
Črna mati zemla / Kristian Novak. - Zagreb : OceanMore, 2017. - 293 str. ; 23  cm
"Većinu je vremena mislio da ni po čemu nije drukčiji od drugih. Ponekad bi slagao da se dogodilo nešto što se nikada nije dogodilo, ponekad bi rekao da se njemu dogodilo nešto što se dogodilo nekom drugom, slagao je kolaže od onoga što je vidio i čuo. Ali to je bilo kao da pjevaš tuđu pjesmu kao svoju, mislio je, a to svi rade kad-tad." Iznenada pritiješnjen spoznajom da bi ga daljnje manevriranje između aranžiranih komadića fabriciranih sjećanja vodilo samo sve dalje i od samoga sebe i od dragih ljudi, uspješan mladi pisac pokušava konfrontirati stvarne događaje koje je potisnuo i pokopao duboko u zaboravljenu sliku djetinjstva koje se (ni)je doista  dogodilo.

114.

Novaković, Josip, književnik, 1956-
Dimna zavjesa / Josip Novaković ; s engleskog preveo Saša Drach. - Zagreb : Profil knjiga, 2016. - 220 str. ; 20   cm
Petnaest priča, objedinjenih ovom zbirkom, putovi su istraživanja identiteta kroz propitkivanje vlastita pripadanja etnosu, domovini, vjeri (oskrnavljenoj ratom) te u nekom smislu i traganje za utočištem svoga jastva. Virtuozno pisani, mjestimice zračeći iznimnom brutalnošću, ponekad fantastikom, a ponekad satirom, ovi su tekstovi svojevrsna oda začudnosti života.   U emocionalnom rasponu od nostalgije preko tuge do tragičnosti, autor podastire paletu ljudskih sudbina kao niz izloženih intima s teško predvidljivim opcijama, odnosno obratima. Ovaj višestruko nagrađivani hrvatski prozaik kanadske adrese, među ostalim, bio je i finalist prestižnog  Bookera.

115.

Novine u sustavu javne nabave u 2017.
Novine u sustavu javne nabave u 2017. / Nina Čulina ... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2017. - XIV, 380 str. ; 24 cm. - (Riznica)(Računovodstvo i  financije)
U priručniku su obrazložene najznačajnije odredbe Zakona o javnoj nabavi iz prosinca 2016. godine (ZIN 2016), koji je  stupio na snaju 1. siječnja 2017. Sedam je osnovnih cjelina u kojima su isprva navedene novine, a zatim u pojedinim poglavljima detaljno obrazložene po pojedinim radnjama propisanim Zakonom. Od pripreme postupka, samih postupaka, preko tehnika i instrumenata za elektroničku nabavu, pravne zaštite te upravnog nadzora, sve do javne nabave sektorskih naručitelja. Slijedi sam Zakon o javnoj nabavi i  prilozi.

116.

O'Brien, Michael David, 1948-
Putovanje na Alphu Centauri : roman / Michael D. O'Brien ; [prijevod Mijo Pavić]. - Split : Verbum, 2016. - 690 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Stilus ; 44)
Neil Ruiz de Hoyos, fizičar čija su otkrića omogućila gradnju svemirskog broda Kosmos koji brzinom svjetlosti plovi svemirom u potrazi za planetom Alpha Centauri A-7, ukrcao se na brod kako bi izbjegao autoritarnu vlast Svjetske nadvlade koja kontrolira cijeli planet. Pomalo skeptičan i mušičav, znanstvenik na ovom dugom putovanju otkriva da je u njegovoj srži ipak ostalo još suosjećajnosti, ljubavi i razumijevanja prema   drugima…

117.

Oroz, Zoran, 1953-
U sjeni anđela / Zoran Oroz. - Zagreb [i. e.] Fojnica : Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Podružnica Fojnica, 2017. - 345 str. ; 22 cm
"Neka buduća pokoljenja znaju kako smo mi ovdje živjeli" jedan je od rečenica pri kraju ovoga romana. I uistinu, autor piše da je završeno pisanje u Hvojnici, 28. studenoga 1494. godine. Priču o svom životu ispričao je, za buduća pokoljenja, Milo Kukurijek, rođen u Dragama, u Bosanskom kraljevstvu na rijeci Bosni 28. rujna 1443. godine kao jedino muško dijete u obitelji.  Priča je to o mladom čovjeku iz puka, školovanom u samostanu da bi potom tražio svoje mjesto u društvu, ali    često onemogućem vanjskim i unutrašnjima  razlozima...

118.

Osho, 1931-1990
Čuvstva : oslobađanje od gnjeva, ljubomore i straha / Osho ; prevela Dolores Jovanović. - Rijeka : Leo commerce, 2016.
- 160 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka  Leo)
Shree Rajneesh, poznati kao Osho, bio je indijski guru i duhovni učitelj (umro je 1990.godine). U ovom odabiru iz nekih od njegovih najpopularnijih govora, Osho predstavlja "veliku trojku" čuvstava: strah, gnjev i ljubomoru i daje svojevrstan vodič za njihovo bolje razumijevanje.

119.

Osorsko-hvarska pjesmarica
Osorsko-hvarska pjesmarica / priredila Kristina Štrkalj Despot, tekstove na latinskome jeziku priredila Sanja Perić Gavrančić. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016. - 560 str. : faks. ; 25   cm
Ova pjesmarica pripada u skupinu latinicom pisanih rukopisnih zbornika sastavljenih krajem 15. i u 16. stoljeću, u kojima je okupljena raznovrsna književna građa. Ovi su tekstovi, pretežno pjesnički, ali i prozni, po sadržaju uglavno nabožni i    poučni, često paraliturgijski. Osobitost ovog izdanja su bilješke autorice koje obuhvaćaju gramatičko ili značenjsko   određenje manje poznatih i rijetkih riječi, izvornu grafiju za moguća dvojna čitanja i za ispravljene grafijske pogreške   i
slično. U opsežnoj uvodnoj studiji autorica je opisala paleografske, grafijske i pravopisne značajke pjesmarice, prikazala njezina jezična svojstva te njezine sastavnice, tj. pojedine  tekstove.

120.

Papić, Eliša, 1992-
Šest žica i stetoskop / Eliša Papić. - Split : Naklada Bošković, 2017. - 155 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Suvremena  proza
; 112)
Glavni je lik ovoga romana Remy, student medicine (kao i autor) koji promišlja svoj život i medijske utjecaje na vlastitu  psihu i karakter. Spremajuci se za sljedeći ispit događa se zaplet u obliku automobilske nesreće pred njegovom zgradom. Usuđuje se intervenirati i zapravo dolazi u čudnu situaciju profesionalnu i ljudsku: unesrećeni vozač kojega je pokušao spasiti je odbjegli kriminalac, a u prtljažniku je - mrtvačka vreća... Progoni ga, potom Kaos, neka destruktivna sila i započinje Remyjeva mračna avantura...

121.

Patricius, sanctus, ca. 385-461
Confessio : ispovijest svetoga Patrika / [prijevod Branko Jozić] ; [ilustracije Patrik Benedičič]. - Split : Verbum, 2017. - 139 str. : ilustr. ; 20 cm
Autobiografski spis sv. Patrika, zaštitnika Irske, napisan u 5. stoljeću i sačuvan u cijelosti, autentičan je izvor za   poznavanje života tog sveca, kao i kasnoantičke kršćanske misli. Život sv. Patrika obavijen je brojnim legendama te stoga njegove ispovijesti pružaju izvorno svjedočanstvo njegovoga života, obraćenja, suodnosa s Bogom i djelovanja na polju evangelizacije. Ovo prvo hrvatsko izdanje sadrži latinski izvornik i hrvatski prijevod te je obogaćeno iluminacijama u boji.

122.

Pavić, Željko, sociolog, 1974-
Postmoderno društvo i nevidljiva religioznost / Željko Pavić. - Osijek : Odjel za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku : Matica hrvatska Osijek : Svjetla grada, 2016. - 281 str. : ilustr. ; 21  cm
Autor analizira način na koji je religija povezana sa strukturom postmodernih/postindustrijskih društava na podlozi   anketnog terenskog istraživanja religijskih kretanja (tradicionalnih i postmodernih) na području Slavonije i Baranje. Sadrži poglavlja: Sociološka teorija religije; Religija i religioznost u Hrvatskoj; Teorijsko-hipotetski okvir istraživanja; Empirijsko istraživanje; Rezultati istraživanja. U dodacima su Zaključci; Anketni upitnik s frekvencijom    odgovora i bogata bibliografija.

123.

Pavleš, Ranko, 1956-
Bjelovarski kraj i zapadna Bilogora u srednjem vijeku. - 2016. - 306  str.
Autor je hrvatski povijesni topograf koji se bavi povijesnom topografijom sjeverozapadne Hrvatske. U ovoj je knjizi obradio područje između rijeke Čazme, potoka Velike, Bilogore i crte koja spaja Nove Pavljane s Velikim Trojstvom (zapadni dio nekadašnje općine Bjelovar). Vremenski obuhvaća razdoblje od 13. do početka 16. stoljeća. Sadrži i brojne tabele i karte, bogatu bibliografiju i abecedarij mjesnih  imena.

124.

Pejić, Luka, 1987-
Historija klasičnog anarhizma u Hrvatskoj : fragmenti subverzije / Luka Pejić. - Zagreb : DAF, 2016. - 223 str. : ilustr. ;  21 cm. - (Biblioteka Studije i pretisci ; knj. 3)
Kako povijest anarhizma nije uopće zastupljena u sintezama hrvatske povijesti povjesničar Branimir Janković ističe u predgovoru da knjiga donosi rekonstrukciju povijesti koja anarhizam stavlja u kontekst velikih povijesnih procesa izgradnje modernih nacija, modernizacije, industrijalizacije i urbanizacije, osobito s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Autor Luka Pejić anarhizam smatra heterogenom pojavom i neodvojivim dijelom transnacionalnog radničkog pokreta. Uvodno klasičnu    povijest anarhizma ograničava na stoljeće dugo razdoblje koje završava slomom Druge Španjolske Republike 1939. godine. Potom objašnjava utjecaje na anarhizam u Hrvatskoj (djelovanje austrijske Socijaldemokratske partije i mađarskih i   talijanskih anarhista) i usvajanje anarhističkih ideja kako kroz osnivanje radničkih društava i organiziranje štrajkova,  tako i u kontekstu sudskih procesa protiv aktivista. Dotiče se i umjetničke  linije hrvatskog anarhizma (Janko Polić Kamov, Miroslav Krleža, August Cesarec, Branko Šimić, Antun Gustav Matoš. braća Mladen i Sven Stilinović, glazbenik Tomo Bebić). Važan dio hrvatskog anarhizma su i dobrovoljci, sudionici Španjolskog građanskog rata na strani republikanaca - njih čak 48% iz bivše Jugoslavije poteklo je iz   Hrvatske.

125.

Pelanowski, Augustyn, 1963-
Zvijer i prorok / Augustyn Pelanowski, Magdalena Wielgołaska ; prijevod s poljskog jezika Jelena Vuković ; ilustracije Augustyn Pelanowski. - Koprivnica : Figulus, 2016. - 154 str. : ilustr. ; 20  cm
Knjiga poljskog pavlina Augustyna Pelanowskog i Magdalene Marije Wielgolaske, članice neokatekumenske zajednice kojom tumače riječ Božju. Kako sami navode na koricama knjige, nju nije potrebno čitati od početka do kraja jer "Magdino svjedočanstvo i Biblija kao i Augustinov tekst čine jedinstvo".  (cit.)

126.

Pelić, Dean, 1984-
Njegova strana priče Tebi / Dean Pelić. - [2. izd.]. - Zagreb : Menart, 2017. - 202 str. ; 20  cm
Knjiga kolumni poznatog TV voditelja, glumca i modela doživjela je velik uspjeh i tako u kratkom roku rezultirala novim izdanjem. Riječ je o zbirci autorovih kolumni izvorno objavljivanih na portalu Index Rouge, koje su privukle desetke tisuća čitateljica, a u kojima govori o svojim (uglavnom ljubavnim) promišljanjima, doživljajima i savjetima, neočekivano romantično pokazujući kako izgledaju muško-ženski odnosi i ljubav iz „njegove“ – muške  perspektive.

127.

Petković, Nikola, 1962-
Harterije IV. : hrvatsko pjesništvo početkom tisućljeća / Nikola Petković. - Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca, 2016. - 103 str. ; 20 cm
Zbirka književnih kritika poezije kojom se autor na neki način oprašta od kolumne HarteRIje koju je pisao sedam godina, a koja je ukinuta u riječkom "Novom listu", u isto vrijeme kada Rijeka postaje europskim gradom kulture.

128.

Petreski, Hristo, 1957-
Lift (ni)je za dvoje / Hristo Petreski ; s makedonskog preveo Borislav Pavlovski. - Zagreb : Meandarmedia, 2016. - 107 str. ; 20 cm. - (Edicija Meandar. Proza ; knj. 130)
Roman o suvremenom građaninu u formi antiromana. Lift je prvenstveno fizički prostor u kojemu se odvija radnja - mjesto okrutne pljačke, samoubojstva, izljeva ljubavi, ali je istovremeno i motiv rasprava te sredstvo razdvajanja i   alijenacije likova.

129.

Petterson, Per, 1952-
U Sibir : roman / Per Petterson ; s norveškoga preveo Munib Delalić. - Zagreb : Fidipid, 2016. - 201 str. ; 21 cm. - (Biblioteka prijevodne književnosti ; knj. 27)
Autor je jedan od najznačajnijih suvremenih norveških pisaca, a našim je čitateljima poznat već po romanu "Kad smo krali konje" (2008.). Središnji je lik šezdesetogodišnjakinja čije se ime nikada ne otkriva. Priča je ispunjena sjećanjima na djetinjstvo u doba Drugog svjetskog rata u danskom lučkom gradu i na svojeg starijeg brata Jespera. Roman je formalno podijeljen u tri dijela, ali stvarno u dva: sjećanja na život s Jesperom i život bez   njega.

130.

Popis imovine i obveza (inventura) : [poduzetnici, obrtnici, proračun i  dr.]
Popis imovine i obveza (inventura) : [poduzetnici, obrtnici, proračun i dr.] / Nikolina Bičanić ... [et al.]. - 3., izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : TEB - Poslovno savjetovanje, 2016. - 151 str. : graf. prikazi ; 24   cm
Treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige o inventuri, tj. popisu imovine i obveza. U prvom poglavlju izneseni su osnovni podaci o popisu imovine i obveza - svrha, obveza, komisija, organizacija, dtealjnije o popisivanju, utvrđivanje viškova i manjkova, posebnosti u pojedinim djelatnostima, sastavljanje i podnošenje izvještaja, analiza i razmatranje, nalaz komisije,    te usklađivanje stanja s popisom i popis mjera. Slijede računovodstveni i porezni tretman kod obveznika poreza na dobit, popis imovine i obveza obrtnika te inventura kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih    korisnika.

131.

Prikaz novog Zakona o javnoj nabavi
Prikaz novog Zakona o javnoj nabavi / Goran Matešić ...[et al.]. - Zagreb : TIM4PIN, 2017. - XIII, 575 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Knjiga se bavi novinama Zakona o javnoj nabavi iz prosinca 2016., koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. U knjizi se objašnjavaju proceduralne, terminološke i sve druge promjene u sustavu javne nabave s ciljem lakše primjene Zakona u
praksi.

132.

Prokof'ev, Sergej Olegovič, 1954-2014
Mihaelov misterij : duhovnonaučno razmatranje o Mihaelovoj meditaciji i njeno predstavljanje u euritmiji / Sergej O. Prokofjev ; preveo sa engleskog Slobodan Žalica. - Sarajevo : Buybook, 2016. - 305 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Antropozofija)
Sveti Mihael je, prema biblijskoj tradiciji, arkanđeo za kojeg se vjeruje da je zapovjednik nebeske vojske u ratu protiv Luciferovih sila. Najstarije štovanje Mihaela zabilježeno je već u 4. stoljeću, a prema liturgijskim tekstovima, Mihael je voditelj duša u raj i glasnik Božjih odluka. Arkanđelom se bavio i antropozof Rudolf Steiner kojemu je bila posvećen konferencija pod nazivom "Alhemija duševnih snaga: tri meditacije RUdolfa Steinera", održana 2011. godine u Švicarskoj koja je dala priloge boljem razumijevanju Steinerove  uloge.

133.

Rajzl, Adam, 1948-
Mornareva žena / Adam Rajzl. - Đakovo : Matica hrvatska, Ogranak Đakovo : DHK Ogranak slavonskobaranjskosrijemski, 2016. - 200 str. : slika autora ; 20  cm
Roman đakovačkog književnika Adama Rajzla s temom odlaska mladića u grad i njegovo propadanje zbog   neprilagođenosti novoj sredini, ali ipak sa sretnim završetkom. Kronološki autor vodi radnju i razvoj glavnoga lika Ivana Lipovca kojega portretira prevenstveno u odnosu na ženske likove - prije svega majku ali i različite partnerice. Priča je to o običnim ljudima, susjedima i  znancima...

134.

Ratzinger, Joseph, 1927-
Eshatologija : smrt i vječni život / Benedikt XVI. Joseph Ratzinger ; [prijevod Ivan Ivanda]. - Split : Verbum, 2016. - 299 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Verbum ; 115)
Eshatologija je teološki koncept i jedan od elemenata u praktično svim religijskim i filozofskim sistemima mišljenja.  Između ostaloga propituje teme smrti, uskrsnuća, strašnog suda, raja i pakla. Ova knjiga dolazi iz pera pape u mirovini Benedikta XVI., jednog od najvećih živućih teologa i smatra se njegovim najznačajnijim znanstvenim radom. Od prvoga izdanja 1977. godine doživjela je niz izdanja i prijevodai smatra se "vodećom literaturom ne samo za proučavanje "posljednjih stvari" nego i same biti kršćanstva i smisla kršćanskoga vjerovanja"   (cit.).

135.

Rey Hudeček, Judita, 1949-
Sjećanja na Makedoniju / Judita Rey Hudeček. - Zagreb : Hrvatsko-makedonsko društvo : Predstavnica makedonske nacionalne manjine Zagrebačke županije, 2016. - 168 str. ; 20  cm
Knjiga pripovijedaka donosi osobne zapise autorice vezane uz Makedoniju - one studentske dane kada se živi, vjerojatno, najintenzivnije.

136.

Ribić, Tomislav, 1959-
"Madona na prozoru" / Tomislav Ribić. - Varaždin : Modernist, 2016. - 163 str. ; 21  cm
Knjiga priča varaždinskog književnika koja se tematski prostire u širokom luku od aktualnih društveno-političkih tema,   preko međuljudskih otuđenja u suvremenom svijetu prepunom tehnoloških povezanosti, pa sve do egzistencijalističkih osvrta. Priče iz knjige prethodno su objavljene u različitim književnim časopisima, zbornicima, novinama, a većina je osim toga i prevedena na strane jezike.

137.

Roberts, Nora, 1950-
Stakleni otok / s engleskoga prevela Sanja Ščibajlo. - 383  str.
Treći nastavak trilogije „Čuvari“ dovodi šest hrabrih čuvara u Irsku, tijekom potrage za Ledenom zvijezdom, jednom od zvijezda sudbine. Doyle i Riley moraju se suočiti s osjećajima koje izazivaju jedan kod drugoga, jer ljubav je jedino što ih može sve spasiti…

138.

Robotham, Michael, 1960-
Život ili smrt / Michael Robotham ; preveo s engleskoga Damir Biličić. - Zagreb : Znanje, 2016. - 411 str. ; 24 cm. - ( = Hit)
Audie Palmer na težak način vraća dug društvu – nakon pljačke koja je rezultirala smrću četvero ljudi i nestankom sedam milijuna dolara, on izdržava desetogodišnju zatvorsku kaznu, pri čemu trpi svakodnevne prijetnje i batine. Audie je, naime, jedini preživjeli čovjek koji zna gdje je novac. No on stoički podnosi torturu i tajnu čuva za sebe. A onda, dan prije no što treba biti pušten iz zatvora, on neobjašnjivo nestaje iz svoje ćelije i tada počinje nemilosrdna   potjera…

139.

Roth, Gabrielle, 1941-
Veze : niti naše intuitivne mudrosti / Gabrielle Roth ; uvod Jonathana Horana ; [prevela Ana Janjatović Zorica]. - Zagreb : Planetopija, 2016. - 183 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Holon)
Autorica, utemeljiteljica jedinstvenog koncepta Plesa 5 Ritmova, svjetski je priznata umjetnica, iscjeliteljica, učiteljica i istraživačica plesa. U ovoj inspirativnoj knjizi objašnjava što to znači biti doista povezan sa samim sobom, na koje se načine ta veza može ostvariti i što nam, kad je jednom uspostavimo i naučimo njegovati, donosi u konačnici. „Naše demone trebamo stišati plešući ih dok se ne smire. Ili meditirati dok gadovi ne skoče s broda. Budite stvarno mirni ili se stvarno krećite. Što god od toga radite, učinite to  svjesno.“

140.

Ryznar, Anera, 1982-
Suvremeni roman u raljama života : studija o interdiskurzivnosti / Anera Ryznar. - Zagreb : Disput, 2017. - 278 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Četvrti zid ; knj. 73)
Autorica analizira, iz perspektive diskurzne stilistike, niz suvremenih hrvatskih romana objavljenih od 1990. do 2015. godine (D. Drndić: Leica format, R. Perišić: Naš čovjek na terenu, V. Bulić: Putovanje u srce hrvatskoga sna, D. Ugrešić: Baba    Jaga je snijela jaje, O. Savičević Ivančević: Adio, kauboju, L. Bekavac: Drenje ; Viljevo i Policijski sat). Novo stilističko   čitanje hrvatske romaneskne produkcije primjenom koncepta interdiskurzivnosti koji autorica predlaže   "signalizira poetičke
i stilske mijene koje su u posljednjih dvadeset godina zahvatile hrvatski roman" s naglaskom na odnos romana prema društvenim diskurzima i zbilji koja je njima  oblikovana.

141.

Sadžak, Mile, 1962-
Korporativno upravljanje : globalna perspektiva / Mile Sadžak, Slobodan Župljanin, Davor Kolenda. - Zagreb : Synopsis, 2016. - 304 str. : graf. prikazi ; 25  cm
Sadržaj knjige nastavlja se na sadržaje temeljnih tekstova o korporativnom upravljanju, nudeći komparativnu analizu postojećih sustava korporativnog upravljanja na globalnoj razini. Temeljni metodološki pristup je interdisciplinarni, a glavna metoda je upravo komparativna analiza. Sedam je poglavlja koja se odnose na korporaciju i korporativno upravljanje,  sustave korporativnog upravljanja u zemljama Europske unije, uz praksu pojedinih zemalja, komparativnu analizu pojedinih modela, odnosno, sustave u zemljama triade. Na kraju je, nakon zaključka, naveden popis   literature.

142.

Sanader, Mirjana, 1954-
Ranokršćanska arheologija : od početaka do konstantinskog obrata / Mirjana Sanader. - Zagreb : Školska knjiga,   2016.
- 181 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Lucius ; knj. 14)(Udžbenici Sveučilišta u  Zagrebu)
U knjizi su kroz arheološke artefakte (arhitekturu, simbole, slikarstvo, mozaike, skulpture…) predstavljeni načini prakticiranja kršćanstva u njegovim prazajednicama te širenje ove religije iz Judeje po Rimskom carstvu i izvan njegovih granica. Knjiga obuhvaća razdoblje od početaka kršćanstva do ranog 4.  stoljeća.

143.

Sartre, Jean Paul, 1905-1980
Razmišljanja o židovskom pitanju / Jean-Paul Sartre ; s francuskog prevela Leni Bastaić ; s predgovorom Arlette Elkaim- Sartre. - Zagreb : Meandarmedia : Amela Frankl, 2017. - 146 str. ; 17 cm
Sartre piše ovaj esej 1944. godine, u doba povlačenja nacista iz Francuske. Prethodni period okupacije pogodovao je širenju antisemitizma u Francuskoj i Sartre kao angažirani intelektualac ovim tekstom daje svoj doprinos moralnoj i socijalnoj obnovi zemlje, objašnjavajući psihologiju antisemita i antisemitsku propagandu te pokazujući  kako „antisemitizam ne pripada kategoriji misli zaštićenih pravom na slobodni izbor“. Esej se sastoji od tri dijela: u prvom daje portret antisemita, u drugom portret demokrata, a u trećem poziva Židove na hrabrost i   autentičnost.

144.

Sfumato : zbirka spekulativne fikcije
Sfumato : zbirka spekulativne fikcije / uredile Ivana Delač, Tatjana Jambrišak. - Zagreb : SFera : Hangar 7, 2017. - 188 str. ; 21 cm. - (Sferakonski niz ; knj. 23)
Zbirka priča petnaestoro autora bez definirane teme: prvih i zadnjih nekoliko priča su 'emotivni SF', "a u tom esefičnom okviru (...) red horora, red humora, potom nešto postapokalipse, fantasyja, mistike, mitologije, pa i romanse (...) motivi i podžanrovi se prelijevaju iz jedne u drugu  priču..."

145.

Sicari, Antonio, 1943-
Portreti svetaca : Franjo Asiški, Toma More, Kamilo de Lellis, Ivan Marija Vianney, Josip B. Cottolengo, Ivan Bosco, Marija Goretti, Maksimilijan Kolbe, Edith Stein, Benedikta Bianchi Porro / Antonio Maria Sicari ; [prijevod Anđela Pivac]. - Zagreb : Salesiana, 2017. - 175 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Salesiana ; knj.  1)
Autor, doktor teologije, pripadnik Bosonogih karmelićana, odabrao je deset primjera kršćanske svetosti te je kroz     životopise tih svetaca prikazao svetost kao rast u ljubavi i potpunom predanju Bogu. Profili svetaca poredani su povijesnim slijedom. Knjiga je namijenjena kako vjernicima, tako i svim onim čitateljima koji žele upoznati kršćansko iskustvo
svetosti.

146.

Siegel, Daniel J., 1957-
Disciplina bez drame : integrirani pristup za smirivanje kaosa i poticanje razvoja dječjeg uma / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson ; [prijevod Matija Pospiš]. - Zagreb : Planetopija, 2017. - 245 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka  Makronova)
Svjetski poznati autori knjige "Razvoj dječjeg mozga" i brojnih drugih uspješnica u ovoj svojoj knjizi predstavljaju integrirani pristup disciplini. Na jednostavan način, korak po korak razlažu disciplinarnu strategiju koja gradi odnos i uklanja dramu jer   bit discipline bez drame ne leži u savšenstvu, već u povezivanju i popravljanju pukotina u odnosu kada neminovno nastanu. Povezivanje i preusmjeravanje koji se nalaze u osnovi njihova pristupa grade veze u dječjem mozgu koje će im pomoći da  sve više odrastaju u ljude koji se znaju kontrolirati, misliti na druge ljude, upravljati svojim emocijama i donositi dobre     odluke.

147.

Skelin Horvat, Anita, 1975-
O jeziku i identitetima hrvatskih adolescenata / Anita Skelin Horvat. - Zagreb : Srednja Europa, 2017. - VII, 186 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Sociolingvistička studija bavi se načinima na koje se današnja populacija mladih (ispitanici su srednjoškolci) služi jezikom     u konstruiranju identiteta. Autorica je analizirala metajezična promišljanja mladih govornika hrvatskog jezika -   kako opisuju   i kako objašnjavaju svoje jezično ponašanje, odnosno kako jezično izražavaju svoje identitete i kako razumijevaju kontekst upotrebe jezika.

148.

Skup Kaptolski Sisak 1215. – 2015. (2015 ; Sisak)
Kaptolski Sisak 1215. – 2015. : zbornik radova sa skupa Kaptolski Sisak 1215. – 2015. održanoga u Sisku 19. rujna 2015. godine / uredili Hrvoje Kekez, Stipica Grgić. - Sisak : Sisačka biskupija, Stolni Kaptol Svetog Križa u Sisku : Hrvatsko katoličko sveučilište : Hrvatski studiji Sveučilišta, 2017. - 175 str. : ilustr. ; 24   cm
Zbornik radova sa skupa Kaptolski Sisak 1215. - 2015. održanog u Sisku 19. rujna 2015. godine sadrži deset predavanja sa sisačkog i šireg hrvatskog područja. U radovima je riječ o društvenim odnosima koji su se stvarali zbog prisutnosti Kaptola u Sisku (odnose kralja, bana, zagrebačkog biskupa i Kaptola, građana i vlastele, kmetova i Crkve), kao i o značajnoj sisačkoj bitci 1593. i njezinim odjecima u hrvatskoj i europskoj historiografiji. U studijama se ukazuje na značaj grada Siska i njegove okolice kao važnog urbanog i ruralnog lokaliteta, kao i ulogu Crkve u događajimia od značaja za povijest ovih predjela.

149.

Sprečavanje informacija o uskraćivanju prava pristupa Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu :  novinarsk
Sprečavanje informacija o uskraćivanju prava pristupa Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu : novinarsko istraživanje - izvještaj i dokumenti / priredio Ivica Grčar. - Zagreb : vlast. nakl., 2016. - 27, [160] str. : faks. ; 30   cm
Knjiga sadrži autorovo novinarsko istraživanje o uskraćivanju prava pristupa hrvatskim građanima međunarodnom sudstvu, sprečavanju informacija o kršenju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj i upravnosudskom postupku u kojemu tijela državne vlasti, umjesto novinara i medija, odlučuju o čemu će se ili neće obavješćivati javnost. Objavljena je i opsežna    dokumentacija iz vođenih postupaka, koje je ovaj slobodni novinar započeo 2013. tražeći informacije o profesionalnoj   biografiji Elice Grdinić, voditeljice Odjela za Hrvatsku na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, da bi ih nakon tri    i pol godine službeno i dobio, pravomoćnom presudom Visokog upravnog suda kojom mu je Ustavni sud dužan dati tražene podatke.

150.

Spremić, Mario, 1970-
Digitalna transformacija poslovanja / Mario Spremić. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2017. - 243 str. ; 25 cm
U ovom sveučilišnom udžbeniku riječ je o obilježjima danjašnjeg i budućeg poslovnog i privatnog okruženja, tj. koji će tehnološki i ostali "game-changeri" utjecati na disruptivne promjene te nepovratno promijeniti tržište i svijet kao takav.  Materija je izložena u šest poglavlja, a polazi se od definiranja najvažnijih pojmova koji se koriste u ovoj knjizi - dogitalna ekonomija, digitalne tehnologije, digitalna transformacija poslovanja i analize primjera, te načina primjene digitalne  tehnologije u poslovanju. U ostatku knjige postavlja se težište na korporativno upravljanje informatikom, čijih se pet komponenti - strateško povezivanje poslovanja i informatike, model korporativnog upravljanja informatičkim rizicima, model korporativnog upravljanja informatičkim ulaganjima, metrike mjerenja učinka infomratike na poslovanje i revizije  informacijskih sustava - obrazlaže do kraja ove knjige. Popis literature te bilješka o autoru nalazi se na samom kraju knjige.

151.

Sri, Edward, 1968-
Biblijski kompas : jednostavan vodič za čitanje i razumijevanje Svetoga pisma / Edward Sri ; [prijevod Mijo Pavić]. - Split : Verbum, 2016. - 166 str. : zemljop. crteži ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Verbum ;  78)
Ovaj praktični priručnik sadrži podatke za djelotvorno i kvalitetno proučavanje Svetoga pisma, otkrivajući, prema autoru, pet ključeva za njegovo ispravno tumačenje. Kompas je namijenjen kako svakom zainteresiranom ponaosob, tako i za   katehetski rad. Autor je profesor telogije i Svetoga pisma i rektor instituta Augustine u  Denveru.

152.

Stojević, Milorad, 1948-
Vikarov kompleks / Milorad Stojević. - Rijeka : Riječki nakladni zavod, 2015. - 265 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Riječki književni krug ; knj. 54)
Trodijelni roman riječkog književnika i znanstvenika, u kojem je tematizirana priča o koncentracijskom logoru na Golom   otoku. Autor koristi svjedočanstva bivših logoraša što doprinosi dokumentarnosti romana. Roman ima dva pripovjedača koja donose priču o robijašu Mihovilu Berkoviću, te njegov život prije rata i boravak u El Shattu. U završnom dijelu romana, otvaraju se pitanja razloga boravka u logoru i s tim povezan  apsurd.

153.

Sudar, Drago, 1930-2001
Život za Hrvatsku / Drago Sudar. - Zagreb : vlast. nakl., 2016. - 456 str. : faks. ; 24  cm
Prikaz života i političkog djelovanja Drage Sudara, za koje je osuđivan i služio zatvorsku kaznu. Prvi dio knjige donosi njegovu biografiju i opisuje političko djelovanje, a drugi dio obuhvaća članke objavljene u Hrvatskom vjesniku. Zadnje poglavlje donosi prethodno neobjavljene tekstove iz privatne  pismohrane.

154.

Sweeney, John, 1958-
Slonovi na mjesečini / John Sweeney ; prevela s engleskoga Selma Muftić Pustički. - Zagreb : Znanje, 2016. - 255 str. ; 24 cm. - (Hit)
Nako pada Rangoona 1942. godine izbjeglice su spašavane i slonovima pa je osnova ove knjige istinita. No izmišljena je priča o spašavanju šezdeset i dvoje djece miješane krvi nakon što su Japanci počeli prodirati u Rangoon. Zahvaljujući hrabroj učiteljici Grace djeca će biti spašena. Na putu doživjeli su projne probleme, glad, bolesti, napade, izdaju... Kada su gotovo izgubljeni pojavi se britanska “slonovska četa”  koju vode pukovnik Sam Metcalf i njegova desna   ruka Havildar.
Slonovi, slonice i njihova mladunčad počinju pomagati djeci i učiteljici da ipak dođu do   Indije...

155.

Šipuš, Andrea, 1971-
Tlovitost : knjigaZabilješki / Andrea Šipuš ; [fotografije Andrea Šipuš i Želimir Jurković]. - Sisak : Pasija-Art, 2016. - 357 str. : ilustr. ; 24 cm
Fotografkinja, aktivistica i sjemenarka Andrea Šipuš u ovoj knjizi tekstom i slikom govori o različitim teorijama i pristupu  obradi tla , dokumentirano i kroz prikaze brojnih edukativnih radionica koje se već dugi niz godina održavaju na obiteljskom imanju u Komarevu nedaleko Siska. U ovom svojevrsnom vrlarskom priručniku, autorica iznosi vlastita iskustva i znanja o   što boljem iskorištavanju  vlastitog vrta. Knjiga sadrži i brojne  recepte.

156.

Španjol-Marković, Mirela
Moć uvjeravanja : govornik, govor, publika : priručnik za javno nastupanje i poslovno prezentiranje / Mirela Španjol Marković. - Zagreb : Ciceron komunikacije, 2016. - 272 str. : ilustr. ; 21  cm
Autorica u ovom priručniku predstavlja svoje dugogodišnje iskustvo u području retorike, govorništva i javnih nastupa kroz veliki broj primjera dobrih i loših govora i govornika, te vježbe kako unaprijediti javni nastup. Priručnik je podijeljen u tri cjeline: 1. Zašto retorika - danas; 2. Priručnik govorništva s praktičnim vježbama i 3. Vještina vođenja   dijaloga.

157.

Štambuk, Juro, 1949-
Selca kroz povijest / Juro Štambuk ; [fotografije Ivan Marijančević ... et al.]. - Split : Naklada Bošković, 2017. - 200 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Baština / Naklada Bošković ; 41)
Povijest bračkih Selaca započinje povijesnim crticama Hrvatske, Dalmacije, posebice okolnih otoka, kao i samog otoka Brača. Što se samih Selaca tiče, iznesena je kronologija događanja, običaji, demografska slika te odnos stanovnika prema vjeri. Na kraju je bilješka o autoru te popis  izvora.

158.

Tajne o bojama : priručnik za pripravu boja iz 15. stoljeća
Tajne o bojama : priručnik za pripravu boja iz 15. stoljeća / prijevod teksta i objašnjenja Jurica Matijević i Jelica Zelić ; [urednica Ksenija Škarić]. - Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2016. - 407 str. ; 23  cm
Rukopis ove knjige pronađen je u knjižnici samostana Svetog Spasitelja u Bologni, a sastavljen je od recepata za pripremu   i primjenu boja koje se koriste u likovnim umjetostima i različitim zanatima u 15. stoljeću. Ovaj "Bolonjski rukopis" opisuje osobine boja i načine njihove priprave te njihovu primjenu na različitim materijalima, a istovremeno otkriva inventivnost te manje ili veće "tajne" ponekad presudne u određivanju određenog konzervatorsko-restauratorskog postupka. U drugom  dijelu knjige, Tehnološki okvir, priređivači - konzervator-restaurator Matijević i inženjerka kemijske tehnologije Zelić - znanstveno obrađuju tekst, nastojeći uz suvremea znanja protumačiti kemijski sastav i procese opisane u priručniku, a     tamo gdje to nije moguće, postavili su hipoteze. Na kraju knjige je objavljeno kazalo materijala, popis literature i bilješka o priređivačima.

159.

Tomić, Zoran, politolog, 1966-
Politički odnosi s javnošću / Zoran Tomić. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2017. - 911 str. : autorova slika ; 24  cm
Materija o odnosima s javnošću u politici izložena je u šest osnovnih poglavlja. Uvod u političke odnose s javnošću i teorija, odnos s medijima, primjena političkih odnosa s javnošću te tehnike i alati koji se koriste, sadržaj je pet poglavlja ove
knjige. Sam autor navodi kako je veći dio knjige prethodno objavljen pod naslovom "Odnosi s javnošću - teorija i praksa", ali ističe poglavlje knjige odnosi se na upravljanje političkom reputacijom, tj. ugledom. U tom se poglavlju obrađuje političko vodstvo,"leadership", političko brendiranje i rebrendiranje s naglaskom na političku praksu te segmentiranje političkog tijela, političko pozicioniranje, politički populizam i tehnika koje se koriste, upravljanje vijestima i resursi, dok dio o strateškom upravljanju političkom reputacijom iz ovog poglavlja sadrži analize karakteristika idealnog   političara.

160.

Topić, Nada, 1977-
Male stvari / Nada Topić. - Zagreb : V.B.Z, 2016. - 93 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj.  447)
U trideset kratkih priča odnosno fragmentarnih zapisa autorica tematizira svakodnevicu jedne obitelji viđenu očima  djevojčice. Stilski, ove su priče efektne i zanimljive jer se korištenjem reduciranog jezika, primjerenog dobi i životnom iskustvu pripovjedačice, postiže efekt lirskoga, začudnog, duhovitog pa i mudrog. Soba, Haljina, Klompe, Ormar, Zubi ili Prašina neki su od naslova/pojmova koji se pojavljuju u ovoj zbirci. Svim je pričama zajedničko da o upotrebnim   predmetima odnosno stvarima koje same po sebi ne nose ništa neobično niti pretjerano zanimljivo autorica piše na način    koji čitatelju otvara takoreći cijeli mali svemir jedne djevojčice, a priče o stvarima zapravo su priče o ljudima i međuljudskim odnosima.

161.

Tribuson, Goran, 1948-
Vrijeme ljubavi / Goran Tribuson. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2017. - 204 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Retro ; knj.  8)
Četvrti i (navodno) završni dio autobiografske tetralogije ("Rani dani", "Trava i korov" i "Mrtva priroda), u kojem se autor bavi ljubavlju. Kroz sedamnaest cjelina autor vodi čitatelja i uspoređuje prošlost i sadašnjost ironičnim komentarima   prepoznatljivim ponajprije svojoj generaciji. Knjiga sadrži i "bonus track" s tri  teksta.

162.

Trnka, Slavko, 1945-
Zrnca : 1945.-2016. / Slavko Trnka ; [uredila Božica Trnka]. - Zagreb : vlast. nakl., 2016. - 196 str. : ilustr. ; 22   cm
Kako sam autor u predgovoru kaže, "zadaća ovoga štiva pisanog rječnikom kojim se mi doma služimo u našem svakodnevnom govoru, je da pouči, zabavi i otme zaboravu iskustvo jedne generacije". Autor je rođen u Zagrebu 1945. godine i cijeli je život proveo na  Trešnjevki.

163.

Trumbić, Sanja, 1968-
Da mi je biti Mišo Kovač / Sanja Trumbić. - Split : Naklada Bošković, 2017. - 272 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Suvremena proza / Naklada Bošković ; 106)
Roman prvijenac pjevačice i profesorice hrvatskog jezika i književnosti. Glavni je protagonist vozač autobusa Ivo Šute koji sanja o pjevačkoj karijeri, a uzor mu je, kako je navedeno u naslovu, Mišo Kovač, legenda estradne scene. Radnja je vezana za dalmatinsko mjestašce pa se Ivi, umjesto slavne karijere događa -   život.

164.

Ujević, Darko, 1955-
Plemeniti trag / Darko Ujević. - Zagreb : D. K. M., 2016. - 107 str.r. ; 21  cm
Autor u predgovoru jasno naznačuje svrhu svoga bavljenja pisanom riječju i cilj: "obožavam pisati!" i "knjiga će vam pomoći da se više usredotočite, ukoliko uistinu želite, na svoj duhovni život, kao i život bližnjih, konačno da probudite težnju prema putokazu ka osobnoj reći, radosti i veselju" (cit. iz  predgovora).

165.

Ušćumlić-Gretić, Iva, 1977-
Omara : roman / Iva Ušćumlić. - Zagreb : Durieux, 2017. - 303 str. ; 20  cm
Priča u kojoj bez objašnjenja nestane sredovječna žena postupno se otvara prizorima iz života jednog na prvi pogled normalnog para i njihova normalnog braka, kakvih je na tisuće. Neočekivani i neobjašnjivi nestanak pretvara se u noćnu  moru njezinih najbližih, jer zbog ljetne omare i novinarske tzv. sezone kiselih krastavaca, događaj postaje idealna medijska kost koju internetski portali u borbi za čitanost slobodno i posve neodgovorno nabacuju među sobom, gurajući ljude kojih     se taj užas izravno tiče do samoga  ruba.

166.

Vidović, Domagoj, 1979-
O rodu jezikom i pokoja fraška / Domagoj Vidović. - Metković : vlast. nakl., 2016. - X, 495 str. : ilustr. ; 22   cm
Autor je znanstvenik s Instituta za hrvatski jezik i u ovoj knjizi sabire dvjestotinjak članaka objavljivanih u Hrvatskome slovu koje okuplja u četiri cjeline: u prvoj "O rodu jezikom i pokoja fraška" obrađuje različite aktualne jezične teme (npr. o samobitnosti hrvatskoga jezika i to u ponajprije u odnosu prema susjednim južnoslavenskim jezicima); druga cjelina nosi naslov "Što me hrđa svjetovaše" i u njoj obrađuje neke opće jezične probleme (tuđice, posuđenice i dr.); "Nomina odiosa sunt" je cjelina u kojoj razbija neke stereotipe, a četvrta  donosi pod naslovom"Budnice i   davorije" "‘preporodne’ teme".

167.

Vosganian, Varujan, 1958-
Knjiga šapata / Varužan Vosganjan ; s rumunjskoga preveli Ana Brnardić Oproiu i Adrian Oproiu. - Zagreb : Sandorf, 2017. - 491 str. ; 21 cm
Priče armenskih staraca koje je slušao kao dječak, rumunjski pisac armenskog porijekla spaja u ovome romanu u potresnu storiju o genocidu nad Armencima iz 1915. koja se zaokružuje u simboličan šapat svjedočenja, jer u njoj "ne postoje imaginarni likovi, svi oni postojali su na ovome svijetu, imali su ime i živjeli na određenom mjestu u određeno vrijeme". Roman je preveden na više od dvadeset  jezika.

168.

Vučković, Sanja, 1964-
Crveno laž, crno istina / Sanja Vučković. - Zagreb : CeKaPe - Centar za kreativno pisanje, 2016. - 94 str. ; 21   cm
Prva samostalna knjiga voditeljice CeKaPe-a, urednice i spisateljice, nevelika opsegom, hibridnog žanra na razmeđi   romana, priče i fragmentarne proze, tematizira problematičan odnos majke i kćeri. Ispričana u prvom licu, iz vizure kćeri    koju od samog rođenja odbacuje i zlostavlja bešćutna majka, ova životna priča govori o patologiji duboko emotivnih odnosa koji nas životno određuju. Autorica ovu uznemirujuću i tešku temu iznosi poetičnim stilom i snažnim slikama    kojima
postiže začudan efekt.

169.

Vujić, Vidoje, 1951-
Poslovna etika i multikultura / Vidoje Vujić, Marija Ivaniš, Bruno Bojić. - 2. dopunjeno i prošireno izd. - Opatija : Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija ; Sarajevo : Vanjskotrgovinska Komora Bosne i Hercegovine ; Zagreb : Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika - CROMA, 2016. - 325 str. : slike autora ; 25 cm
Drugo dopunjeno i prošireno izdanje sveučilišnog udžbenika u kojem autori s teorijskog, povijesnog i praktičkog aspekta obrađuju teme iz poslovne etike. Ovo se izdanje od prvog razlikuje u prvom (Znanstveno-metodološki pristup poslovnoj   etici), drugom (Etičko i moralno prosuđivanje u biznisu), trećem (Društveno odgovorno poslovanje) i devetom poglavlju (Etička načela i komunikacija u izgradnji poslovnih odnosa), koja su dopunjena i izmijenjena. Također, postojećim      prilozima pridodan je i Opći etički kodeks u turizmu, te je na drugačiji način koncipiran i uvodni tekst knjige. Autori pišu i o društveno odgovornom poslovanju, poslovnoj kulturi, primjerenom poslovnom ponašanju te navode karakteristične kulturne običaje nekih zemalja Europske unije i  svijeta.

170.

Vujičić, Lidija
Razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja / Lidija Vujičić i suradnici. - Rijeka : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Centar za istraživanje djetinjstva, 2016. - 165 str. : ilustr. ; 26  cm
Znanstvena studija koja se bavi područjem ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te poticanjem razvoja znanstvene pismenosti kod djece. Sastoji se od pet osnovnih cjelina: Odgajatelj i razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja; Što podrazumijevamo pod znanstvenom pismenošću?; Dječje teorije i proces znanstvenog opismenjavanja u ranom djetinjstvu; Dijete: (su)konstruktor kurikuluma vlastitog učenja i razvoja i Sociološka perspektiva o ulozi roditelja u  podržavanju razvoja znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja. Studija je nastala u okviru istraživačkog projekta    na Učiteljskom fakultetu u  Rijeci.

171.

Wyld, Evie, 1980-
Sve ptice pjevaju / Evie Wyld ; s engleskog prevela Ana Gotovac. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. - 287 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Cicero)
Roman napete i mračne atmosfere, hladnih krajolika i tajanstvenih likova čije se tajne polako raspliću, osvojio je brojne nagrade i pridobio podjednako i kritiku i publiku. Jake je uzgajivačica ovaca koja živi na gotovo pustom engleskom otoku. Samoća koju ublažava samo njezin pas posve joj odgovara, jer Jake želi biti što dalje od ljudi i sjećanja koja joj oni   prizivaju. No čini se da ju nevolja slijedi – jednu za drugom, Jake pronalazi svoje ovce izmrcvarene i zaklane. Je li postala metom lokalnih tinejdžera ili se nešto puno mračnije nadvilo nad  njom?

172.

Zemunik u prostoru i vremenu
Zemunik u prostoru i vremenu / urednici Josip Faričić, Zdenko Dundović. - Zadar : Sveučilište u Zadru [etc.], 2016. - 382 str. : ilustr. ; 30 cm + [1] presavijeni list sa zemljop.  kartom
U Zadru je 2014. godine održan znanstveni skup istoga naziiva na kojem su sudjelovali brojni znanstvenici istražujući povijesno-geografsko značenje Zemunika, općine u Ravnim Kotarima. Ova opsežna monografija obuhvaća radove dvadesetak autora koji istražuju razdoblje od prvih početaka naseljenosti pa do suvremenih odrednica promatranog prostora  na temelju arheoloških ostataka, arhivskih povijesnih izvora, karata i drugih izvora te terenskih istraživanja. Obogaćena je velikim brojem dosad nepoznatih fotografija, karata i faksimila iz povijesti Zemunika, a kao zasebni prilog načinjena je i posebna zemljopisna karta  Zemunika.
 

173.

Zetić, Dražen, 1980-
0,1% čovjek / Dražen Zetić. - Zagreb : Humanitarna udruga Fajter, 2016. - 50 str. ; 21  cm
Zbirka pjesama u prozi književnika Dražena Zetića posvećena je životu jednog od najpoznatijih beskućnika u Hrvatskoj - Mili Mrvalju. Sav prihod od prodaje knjige namijenjen je beskućnicima i socijalno ugroženim osobama. Predviđeno je da zbirku prodaju prodavači časopisa "Ulični fajter". Ovaj časopis obajvljuje Humanitarna udruga Fajter kojoj je Mile Mrvalj predsjednik.

174.

Znanstveno-stručni skup Hrvatski povjesničari umjetnosti (2 ; 2014 ; Zagreb)
Radovan Ivančević : 1931.-2004. : zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti : [Zagreb, Gliptoteka HAZU, 9.-10. lipnja 2014.] / [urednice Đurđa Kovačić, Martina Petrinović]. - Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016. - 383 str. : ilustr. ; 24  cm
Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa posvećenog hrvatskom povjesničaru umjetnosti Radovanu Ivančeviću (1931.– 2004.), a koji se, u organizaciji Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, održao u lipnju 2014. godine. Osim Uvodne riječi Zvonka Makovića, u zborniku su objavljeni radovi tridesetak sudionika skupa, među kojima su Tonko Maroević,  Željka
Čorak, Duško Čikara, Zrinka Paladino, Saša Šimpraga, Branka Hlevnjak, Jasna Galjer... Na kraju knjige je objavljen rad Radovana Ivančevića "Misliti je zabavno. Projekt serije u večernjem terminu nakon   Dnevnika".

175.

Žanić, Ivo, 1954-
Jezična republika : hrvatski jezik, Zagreb, Split i popularna glazba / Ivo Žanić. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2016. - 445 str. ; 23 cm
Standardni hrvatski jezik, ali i dijalekti hrvatskog jezika, otvaraju prostor za kreativnost, ali istovremeno stvaraju određenu napetost u području sociolingvistike. Autor otvara niz važnih tema analizirajući jezik kojim se koriste glazbene skupine  poput Gustafa, Đavola, Zadruge i sl., pripadnici urbane (sub)kulture te stvarni stanovnici hrvatskih   regija.

176.

Žegarac Peharnik, Milan, 1956-
Samoborsko lepo cvetje : putovanje čarobnim svijetom božice Flore / Milan Žegarac Peharnik ; [fotografije Ljiljana Borovečki-Voska ... et al.]. - Samobor : Gradska knjižnica Samobor ; Zagreb : Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, 2016. - 119 str. : ilustr. ; 22  cm
Knjižica sadrži fotografije i uz njih samoborsko kajkavsko nazivlje biljaka koje samoniklo rastu u okolici ili se uzgajaju u Samoboru. Zanimljivo je da se svi korišteni nazivi biljaka nalaze u Krležinim Baladama Petrice Kerempuha pošto se Krleža koristio riječima iz samoborskog govora prema djelu Milana Langa. (Milan Lang svoj je etnološki rad objavljivao u Zborniku za narodni život i običaje južnoslavenskih naroda u osam svezaka, od 1911. do 1914. godine. Tako je nastalo opsežno    djelo od preko tisuću stranica.) Uz niz fotografija biljnog svijeta Samobora i okolice s narodnim nazivljem upisano je    domaće i latinsko ime. Dodan je kratak opis biljke opisana je i uporaba te predaja, mitovi i simbolika vezani uz svaku  pojedinu biljku.